Strona główna (Aktywa netto)

 Ekonomia 

  » »
 
   

Aktywa netto

Ekonomia  Aktywa funduszu inwestycyjnego  Aktywa Netto Funduszu

Aktywa netto na jednostkę uczestnictwa - Słownik ubezpieczeniowy - Ubezpieczenie.com.pl
wartość aktywów netto funduszu w dniu wyceny podzielona na liczbę jednostek uczestnictwa. ...


Aktywa netto funduszu
Opis
wartość aktywów funduszu zmniejszona o zobowiązania funduszu. Co do wartości aktywa netto równe są kapitałowi własnemu jednostki.

aktywa netto funduszu
Angielski odpowiednik: Net Asset Value (NAV)
aktywa netto funduszu - Aktywa Funduszu pomniejszone o zobowiązania Funduszu Inwestycyjnego.

Aktywa netto - jest to kolejny termin, na który warto zwrócić uwagę. W myśl obowiązującej ustawy o rachunkowości przez aktywa netto rozumie się aktywa jednostki pomniejszone o zobowiązania, ...

Zajmiemy się natomiast jej aktywami i zobowiązaniami oraz wyznaczymy aktywa netto. Poniżej przedstawiamy aktywa i zobowiązania spółki wycenione już do wartości godziwej. Jak widać, w tym przypadku aktywa netto spółki przejmowanej wynoszą 30.000 (70.

Podsumowując, jeżeli aktywa netto jednostki, którą wyceniamy tą metodą wzrosną (zmaleją), to jednostka dokonująca skonsolidowanej wyceny podwyższy (obniży) wartość lokaty o odpowiedni do praw własności udział w tym wzroście (spadku).
Bibliografia ...

aktywa netto - aktywa własne pomniejszone o zobowiązania odpowiadające wartościowo kapitałowi własnemu, czyli wartość "na czysto"; ...

Zobacz także: Zobacz także: Aktywa, Fundusz, Towar, Papier, Kapitał

◄ Aktywa funduszu inwestycyjnego   Aktywa Netto Funduszu ►
 
RSS Mobile