Strona główna (Centralne planowanie)

 Ekonomia 

  » »
 
   

Centralne planowanie

Ekonomia  Centralna Tabela Ofert  Ceny równowagi

- brak rynku, centralne planowanie, jako narzędzie oddziaływania państwa na gospodarkę
- mechanizm finansowy nie był aktywny (pieniądz wyprzedzał towar)
TYPOLOGIA LAT 1945 - 1989 ...


na działalność przedsiębiorstw kapitalistycznych, przywrócono płace pieniężne, a wtedy gospodarka odżyła. Powrót do rynku nie trwał jednak długo, bo już w latach 30. miała miejsce przymusowa kolektywizacja, industrializacja oraz centralne planowanie.

Zobacz także: Zobacz także: Gospodarka, Ekonom, Ekonomia, Makroekonomia, Podział

Ekonomia  Centralna Tabela Ofert  Ceny równowagi

 
RSS Mobile