Strona główna (Centralne planowanie)

 Ekonomia 

Strona główna  
 
 
Strona główna » Ekonomia » Centralne planowanie


 

Centralne planowanie

Ekonomia  Centralna Tabela Ofert  Ceny równowagi

Centralne planowanie
Gospodarka komunistyczna, w której podstawowe rozstrzygnię;cia co do produkcji i podział;u dóbr nie odbywał;y się; w oparciu o mechanizmy rynkowe, ale w oparciu o decyzje biurokratyczne.
« powrót ...


- brak rynku, centralne planowanie, jako narzędzie oddziaływania państwa na gospodarkę
- mechanizm finansowy nie był aktywny (pieniądz wyprzedzał towar)
TYPOLOGIA LAT 1945 - 1989 ...

na działalność przedsiębiorstw kapitalistycznych, przywrócono płace pieniężne, a wtedy gospodarka odżyła. Powrót do rynku nie trwał jednak długo, bo już w latach 30. miała miejsce przymusowa kolektywizacja, industrializacja oraz centralne planowanie.

Zobacz także: Zobacz także: Gospodarka, Ekonom, Ekonomia, Makroekonomia, Podział

Ekonomia  Centralna Tabela Ofert  Ceny równowagi

 
RSS Mobile