Strona główna (EBIT)

 Ekonomia 

Wszystko, o czym już zawsze chcieliście wiedzieć.
  » »
 
   

EBIT

Ekonomia  EBIAT  EBITDA

EBIT (Earnings Before Interest and Taxes)
Opis hasła:
Zysk operacyjny przed odsetkami i opodatkowaniem.


EV/EBIT - Wartość przedsiębiorstwa do zysku operacyjnego. Zakłada się, ...

EBIT na akcję:
600 000 zł / 1 125 000 = 0,53 zł
Jeżeli akcje notowane są po 10 zł za sztukę, to wskaźnik C/EBIT wynosi: ...

EBIT
(Earnings Before Interest and Taxes) zysk operacyjny przed odsetkami i opodatkowaniem.
Emitent ...

EBIT - zysk operacyjny przed opodatkowaniem;
T - stopa podatku dochodowego ...

EBIT = 100000
Przyrost sprzedaży = 10%
Czy przeznaczenie zysku na dywidendy i inwestycje to kryzys? (wybór) ...

EBIT
* Inaczej zysk operacyjny, czyli zysk przed odliczeniem podatków i odsetek od zaciągniętych kredytów.
EBITDA
* Zysk operacyjny (czyli EBIT) przed potrąceniem amortyzacji.

EBIT ‎(odwiedzono 4760 razy)
Swap walutowy ‎(odwiedzono 3913 razy)
Swap stopy procentowej ‎(odwiedzono 3889 razy)
Wskaźnik rotacji zapasów w dniach ‎(odwiedzono 3824 razy)
Wskaźnik rotacji należności ‎(odwiedzono 3656 razy) ...

Skład pracy: definicja (pojęcie) dźwigni finansowej, stopień dźwigni finansowej (DFL - Degree of Financial Leverage), wzory, odniesienie do EBIT (Earnings Before Interest and Tax - czyli zysk operacyjny, zysk przed odliczeniem odsetek i podatków) i ...

W momencie przekroczenia tego progu procentowy wzrost przychodów netto ze sprzedaży powoduje większy procentowo wzrost zysku przed spłatą odsetek i opodatkowaniem (EBIT).

Skróty te oznaczaj Âą zysk firmy obliczony:
- w przypadku EBIT, bez uwzględnienia odsetek oraz opodatkowania;
- w przypadku EBITDA, dodatkowo przed amortyzacjÂą
Aktywa (I) ...

zysk przed zapłatą odsetek i opodatkowaniem (EBIT) - podatek zapłacony (w gotówce) = zysk operacyjny netto (NOPLAT)
zysk operacyjny netto (NOPLAT) + amortyzacja = przepływy gotówkowe brutto ...

X3 = (EBIT / Aktywa) - Wskaźnik ten pokazuje prawdziwą produktywność aktywów przedsiębiorstwa, niezależną od podatków oraz odsetek.

earnings before interest and taxes (EBIT) - zysk operacyjny przed odsetkami i opodatkowaniem ...

Zysk / strata na działalności operacyjnej (EBIT)
Przychody finansowe
Koszty finansowe ...

Zobacz także: Zobacz także: Efekt, Inwestycj, Efekty, Analiza, Sprzedaż

◄ EBIAT   EBITDA ►
 
RSS Mobile