Strona główna (Konkurencja niedoskonała)

 Ekonomia 

Wszystko, o czym już zawsze chcieliście wiedzieć.
  » »
 
   

Konkurencja niedoskonała

Ekonomia  Konkurencja monopolistyczna  Konkurencja rynkowa

Przedmiot: Mikroekonomia
Konkurencja niedoskonała - TEST z odpowiedziami
Pobierz ten dokument Wróć do kategorii
PYTANIA TESTOWE - Konkurencja niedoskonała ...


Konkurencja niedoskonała
- Producent działający w warunkach konkurencji niedoskonałej nie może sprzedać po istniejącej cenie tyle, ile chce. Musi pogodzić się z tym, że popyt na jego wyroby maleje wraz ze wzrostem ceny, a cena zależy od ilości wytwarzanych i sprzedawanych produktów.

KONKURENCJA NIEDOSKONAŁA - teoretyczny obraz rynku, kiedy nie są spełnione niektóre warunki konkurencji doskonałej.
KONKURENCJA RYNKOWA - ścieranie się sił uczestników rynku, dążących do osiągnięcia swoich celów.

konsumenta, decyzje mikroekonomiczne producenta, funkcja produkcji, analiza producenta, koszty produkcji, koszt całkowity, konkurencja, monopol, konkurencja doskonała i pełny monopol, równowaga przedsiębiorstwa wolnokonkurencyjnego, cena monopolowa, zysk i strata monopolu, konkurencja niedoskonała.

Zobacz także: Zobacz także: Ekonom, Ekonomia, Konkurencja, Monopol, Konkurencja doskonała

◄ Konkurencja monopolistyczna   Konkurencja rynkowa ►
 
RSS Mobile