Strona główna (Okres rozliczeniowy)

 Ekonomia 

Wszystko, o czym już zawsze chcieliście wiedzieć.
  » »
 
   

Okres rozliczeniowy

Ekonomia  Okres odsetkowy  Okres ubezpieczenia

Składa się na to 30 dniowy okres rozliczeniowy oraz dodatkowy okres bezodsetkowy (tzw. grace period), który w zależności od oferty banku wynosi około 25 dni (15-31 dni). Jeśli w tym czasie kredyt zostanie spłacony posiadacz karty nie poniesie jego kosztów.


Łączna kwota raty kapitałowej i odsetkowej przypadająca do spłaty za dany okres rozliczeniowy (np. miesięczny lub kwartalny) lub rata odsetkowa przypadająca do spłaty za dany okres rozliczeniowy w okresie karencji.

Okres bezodsetkowy - okres, w którym Kredytobiorca moż;e korzystać; z nieoprocentowanego kredytu w karcie. Na okres ten skł;ada się; okres rozliczeniowy i tzw.

Czas od momentu wygenerowania poprzedniego wyciągu to właśnie okres rozliczeniowy. Aby uniknąć komplikacji z kalendarzem, większość banków pozwala na generowanie wyciągów tylko do dnia 28 każdego miesiąca, nie ma natomiast możliwości zakończenia okresu rozliczeniowego 29, 30 lub 31 dnia.

w drodze oszacowania, a podatnik jest zobowiązany do wpłaty zaliczek na podatek, organ podatkowy określa wysokość zaliczek, za okres, za który podstawa opodatkowania została oszacowana, proporcjonalnie do wysokości zobowiązania podatkowego za cały rok podatkowy lub inny okres rozliczeniowy.

Zobacz także: Zobacz także: Okres, Kredyt, Koszt, Grace period, Odsetki

◄ Okres odsetkowy   Okres ubezpieczenia ►
 
RSS Mobile