Strona główna (Okres rozliczeniowy)

 Ekonomia 

Wszystko, o czym już zawsze chcieliście wiedzieć.
  » »
 
   

Okres rozliczeniowy

Ekonomia  Okres odsetkowy  Okres ubezpieczenia

Składa się na to 30 dniowy okres rozliczeniowy oraz dodatkowy okres bezodsetkowy (tzw. grace period), który w zależności od oferty banku wynosi około 25 dni (15-31 dni).


Łączna kwota raty kapitałowej i odsetkowej przypadająca do spłaty za dany okres rozliczeniowy (np. miesięczny lub kwartalny) lub rata odsetkowa przypadająca do spłaty za dany okres rozliczeniowy w okresie karencji.

Czas od momentu wygenerowania poprzedniego wyciągu to właśnie okres rozliczeniowy.

do wpłaty zaliczek na podatek, organ podatkowy określa wysokość zaliczek, za okres, za który podstawa opodatkowania została oszacowana, proporcjonalnie do wysokości zobowiązania podatkowego za cały rok podatkowy lub inny okres rozliczeniowy.

Zobacz także: Zobacz także: Okres, Kredyt, Koszt, Grace period, Klient

◄ Okres odsetkowy   Okres ubezpieczenia ►
 
RSS Mobile