Strona główna (Opłaty skarbowe)

 Ekonomia 

Strona główna  
 
 
Strona główna » Ekonomia » Opłaty skarbowe


 

Opłaty skarbowe

Ekonomia  Opłaty manipulacyjne  OPM

opłaty skarbowe
cła
odsetki i dywidendy od kapitału państwowego zainwestowanego w przedsiębiorstwach ...


- pobierane za świadczenie usług przez urzędy państwowe (znaczki skarbowe)
Wydatki rządowe:
obrona narodowa, wojsko, sądownictwo ...

Zasada, że podstawę obliczenia opłaty skarbowej od umów zamiany stanowi różnica wartości zamienianych rzeczy i praw majątkowych, ...

Przez długi czas główną barierą dla upowszechniania się tej instytucji rynku kapitałowego w naszym kraju uznawano niewyjaśnioną wątpliwość co do konieczności uiszczania j od takiej transakcji, ...

dywidendy z tytułu udziałów Skarbu Państwa w spółkach, wpłaty z zysków z NBP, przedsiębiorstw państwowych i spółek Skarbu Państwa, opłaty pobierane przez różne organy państwowe, z których najważniejsze to: opłaty celne (cło), opłaty skarbowe ...

Sprzedaż tak nabytych papierów wartościowych możliwa jest bez pośrednictwa Giełdy, po samodzielnym znalezieniu nabywcy i zapłaceniu j (2%), bądź też za jej pośrednictwem, ale pod warunkiem, ...

- (łac. do wartości, według wartości); podatek lub cło wyrażone procentowo od wartości towaru, w odróżnieniu od nakładania opłaty jednostkowej, np. opłaty skarbowej.
POLECANE ARTYKUŁY
Next Prev ...

- (łac. do wartości, według wartości); podatek lub cło nakładane w postaci ustalonego procentu wartości danej pozycji, w odróżnieniu od nakładania ustalonej opłaty jednostkowej, np. j.
" Wstecz
" poprzedni następny ...

AD VALOREM (ad valorem) - (łac. do wartości, według wartości); podatek lub cło wyrażone procentowo od wartości towaru, w odróżnieniu od nakładania opłaty jednostkowej, np. opłaty skarbowej.

Podatek (22 strony)
6. Podatek dochodów (16 stron)
7. Podatek dochodowy (10 stron)
8. Podatek od czynności cywilno prawnych i
9. Podatek od spadków i darowizn
10. Podatek rolny i leśny ...

Zobacz także: Zobacz także: Opłaty, Skarb, Sprzedaż, Ekonom, Kapitał

Ekonomia  Opłaty manipulacyjne  OPM

 
RSS Mobile