Strona główna (Opłaty skarbowe)

 Ekonomia 

Wszystko, o czym już zawsze chcieliście wiedzieć.
  » »
 
   

Opłaty skarbowe

Ekonomia  Opłaty manipulacyjne  Opór

opłaty skarbowe
cła
odsetki i dywidendy od kapitału państwowego zainwestowanego w przedsiębiorstwach ...


opłaty skarbowe - pobierane za świadczenie usług przez urzędy państwowe (znaczki skarbowe)
Wydatki rządowe:
obrona narodowa, wojsko, sądownictwo ...

Zasada, że podstawę obliczenia opłaty skarbowej od umów zamiany stanowi różnica wartości zamienianych rzeczy i praw majątkowych, ...

Inne koszty finansowe obejmują też: opłaty skarbowe od umowy pożyczki, prowizje bankowe. Na koniec okresu sprawozdawczego ( 31.XII ), zarówno stany z konta kosztów jak i przychodów przenoszone są na konto "Wynik finansowy".

Przez długi czas główną barierą dla upowszechniania się tej instytucji rynku kapitałowego w naszym kraju uznawano niewyjaśnioną wątpliwość co do konieczności uiszczania opłaty skarbowej od takiej transakcji, ...

dywidendy z tytułu udziałów Skarbu Państwa w spółkach, wpłaty z zysków z NBP, przedsiębiorstw państwowych i spółek Skarbu Państwa, opłaty pobierane przez różne organy państwowe, z których najważniejsze to: opłaty celne (cło), opłaty skarbowe ...

Sprzedaż tak nabytych papierów wartościowych możliwa jest bez pośrednictwa Giełdy, po samodzielnym znalezieniu nabywcy i zapłaceniu opłaty skarbowej (2%), bądź też za jej pośrednictwem, ale pod warunkiem, ...

- (łac. do wartości, według wartości); podatek lub cło wyrażone procentowo od wartości towaru, w odróżnieniu od nakładania opłaty jednostkowej, np. opłaty skarbowej.
POLECANE ARTYKUŁY
Next Prev ...

- (łac. do wartości, według wartości); podatek lub cło nakładane w postaci ustalonego procentu wartości danej pozycji, w odróżnieniu od nakładania ustalonej opłaty jednostkowej, np. opłaty skarbowej.
" Wstecz
" poprzedni następny ...

AD VALOREM (ad valorem) - (łac. do wartości, według wartości); podatek lub cło wyrażone procentowo od wartości towaru, w odróżnieniu od nakładania opłaty jednostkowej, np. opłaty skarbowej.

Zobacz także: Zobacz także: Skarb, Opłaty, Sprzedaż, Przedmiot, Podatek

◄ Opłaty manipulacyjne   Opór ►
 
RSS Mobile