Strona główna (Renta)

 Ekonomia 

Wszystko, o czym już zawsze chcieliście wiedzieć.
  » »
 
   

Renta

Ekonomia  Remitent  Renta ekonomiczna

Renta różniczkowa II - forma renty gruntowej powstająca w wyniku nadwyżki zysków u właścicieli gruntów, których urodzajność gleb zwiększyła się na skutek poczynienia dodatkowych nakładów kapitałowych (np. poprzez nawożenie, meliorację itp.).
Renta różniczkowa I
Renta różniczkowa ...


Renta hipoteczna (Equity Release)
Renta hipoteczna (Equity Release)
Renta hipoteczna stanowi mechanizm przekształcania wartości pieniężnej domu w źródło dochodów i płatności kapitałowych. Źródło: European Commission Green Paper: Mortgage Credit in UE; Brussels, 19.07.2005 ...

Renta szkoleniowa
Przyznawana jest na okres 6 miesięcy na wniosek starosty, z możliwością przedłużenia do 30 miesięcy.

Rys.1. Renta Ekonomiczna (gruntowa)
Załóżmy, że pracownik A jest skłonny pracować za 10 złotych za godzinę, a pracownik B za 15 złotych za godzinę. Pracodawca potrzebujący dwóch pracowników zapłaci obu 15 zł za godzinę. Wówczas pracownik A otrzymuje rentę ekonomiczną w wysokości 5 złotych/godz.

Renta kapitałowa (renta wieczysta) - długoterminowy lokacyjny papier wartościowy. W zamian za wniesienie określonego kapitału do banku lub towarzystwa ubezpieczeniowego jest wypłacana w formie odsetek renta.

5.Czy renta chorobowa wliczana do stażu uprawniającego do emerytury?
5. Czy renta chorobowa wliczana do stażu uprawniającego do emerytury?

Renta - To szereg równych płatności, równych kwot w równych odstępach czasu przez określony czas. Wyróżniamy rentę: - zwykła, inaczej odroczoną, jest to płatność...
Dyskonto - Dyskontowanie jest odwrotnością kapitalizacji, czyli szukaniem obecnej wartości przyszłych (oczekiwanych) dochodów.

Renta wieczysta
Strumień równych płatności mogących trwać przez nieograniczony czas.
Rynek kapitałowy ...

absolutna renta gruntowa - absolute land rent
" Wstecz
" poprzedni następny ...

Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek zarządu.

NADWYŻKA (renta) KONSUMENTA Różnica między najwyższą ceną, którą konsument skłonny jest zapłacić za pewną ilość dobra A, w przypadku pilnej potrzeby nabycia tego dobra, a ceną rzeczywiście zapłaconą.

o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, emerytury i renty podlegają okresowej waloryzacji od 1 marca roku kalendarzowego następującego po roku kalendarzowym, ...

: wartość pieniądza w czasie, wartość przyszła i bieżąca, płatności - renta (regulowana z góry i z dołu), wartość bieżąca rent (+ przykład), koszt kapitału (+ przykłady), model CAPM (+ przykład), średni ważony koszt kapitału (+ przykład), metody oceny efektywności projektów inwestycyjnych, ...

Dziś kontra jutro, czyli renta hipoteczna vs. odwrócona hipoteka
Jednym spośród dostępnych obecnie w Polsce produktów finansowych pozwalających na wydatne podniesienie emerytury są renty hipoteczne. Niebawem także mają pojawić się tzw. odwrócone hipoteki.

Emerytura, do której ZUS ustalił prawo na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Emitent
Podmiot emitujący (wystawiający) papiery wartościowe we własnym imieniu.

Co to są klauzule społeczne i jakie mają umocowanie prawne?
Klauzule społeczne są warunkami realizacji zamówienia kontraktowanego w rygorze zamówień publicznych. Warunki te pozwalają na realizację celów społecznych, ale nie mogą dyskryminować żadnego oferenta.

Taka wyłączność sponsorów na dużych imprezach sportowych od lat budzi kontrowersje. Podobnie było, gdy zdecydowano, że sponsorem mistrzostw świata FIFA do 2014 r. będzie Visa. Za sprawą oburzonego konkurenta firmy MasterCard kontrakt trafił nawet do sądu. Wyszło wtedy na jaw wiele nieścisłości.

Charakteryzuje się powszechnym dostępem do państwowego szkolnictwa i służby zdrowia, osłonami socjalnymi w postaci ulg różnego rodzaju, zasiłkami dla bezrobotnych, budownictwem komunalnym, wyższymi emeryturami i rentami, dotacjami do eksportu itp. Wydatki socjalne finansowane są wysokimi podatkami.

Strategia ta polega na kształtowaniu kosztów jednostkowych poniżej poziomu kosztów najważniejszego konkurenta oraz na realizacji polityki względnie niskich cen. Aby to osiągnąć konieczne jest:
- ograniczenie asortymentowe
- agresywne kształtowanie instrumentarium polityki zbytu ...

Zobacz także: Zobacz także: Ekonom, Okres, System, Produkt, Koszt

◄ Remitent   Renta ekonomiczna ►
 
RSS Mobile