Strona główna (Renta)

 Ekonomia 

Strona główna  
 
 
Strona główna » Ekonomia » Renta


 

Renta

Ekonomia  Remitent  Renta ekonomiczna

Renta transformacyjna - trwały charakter dużych zysków oraz uprzywilejowana pozycja w grze rynkowej - przynależne grupie osób, które potrafiły najlepiej odnaleźć się w trakcie przemian ustrojowych państwa zmierzającego do gospodarki rynkowej.


Ekonomiczna (gruntowa)
Załóżmy, że pracownik A jest skłonny pracować za 10 złotych za godzinę, a pracownik B za 15 złotych za godzinę. Pracodawca potrzebujący dwóch pracowników zapłaci obu 15 zł za godzinę.

Renta wieczysta
lokaty
Odroczona opłata umorzeniowa o stawkach dysgresywnych ...

[niem.ekon.:
1) Długoterminowe świadczenie pieniężne realizowane z funduszów ubezpieczeniowych (ubezpieczenia społeczne), składające się wraz ze świadczeniami w naturze na system zabezpieczenia emerytalnego pracowników i ich rodzin.

Renta kapitałowa (renta wieczysta) - długoterminowy lokacyjny papier wartościowy. W zamian za wniesienie określonego kapitału do banku lub towarzystwa ubezpieczeniowego jest wypłacana w formie odsetek renta.

5.Czy chorobowa wliczana do stażu uprawniającego do emerytury?
5. Czy chorobowa wliczana do stażu uprawniającego do emerytury?

Renta - To szereg równych płatności, równych kwot w równych odstępach czasu przez określony czas. Wyróżniamy rentę: - zwykła, inaczej odroczoną, jest to płatność...

wieczysta
Strumień równych płatności mogących trwać przez nieograniczony czas.
Rynek kapitałowy ...

absolutna renta gruntowa - absolute land rent
" Wstecz
" poprzedni następny ...

Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek zarządu.

NADWYŻKA (renta) KONSUMENTA Różnica między najwyższą ceną, którą konsument skłonny jest zapłacić za pewną ilość dobra A, w przypadku pilnej potrzeby nabycia tego dobra, a ceną rzeczywiście zapłaconą.

Echo Dnia Kieleckie - " hipoteczna a odwrócona hipoteka" , 26.09.2011r.
Rzeczpospolita - "Mocne euro kusi do kredytów" , 23.09.2011r.
Gazeta Finansowa - "Kupić czy wynająć? Co bardziej się opłaca?" , 23.09.2011r.

Matematyka finansowa - kapitalizacja dyskonto renta
87. Matematyka finansowa - wzory
88. Matematyka finansowa - wzory (tabelka)
89. Matematyka finansowa - wzory 2
90. Matematyka finansowa - wzory i zadania (23 strony)
91.

o zmianie ustawy o emeryturach i ch z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, emerytury i renty podlegają okresowej waloryzacji od 1 marca roku kalendarzowego następującego po roku kalendarzowym, ...

Emerytura, do której ZUS ustalił prawo na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Emitent
Podmiot emitujący (wystawiający) papiery wartościowe we własnym imieniu.

Podobnie było, gdy zdecydowano, że sponsorem mistrzostw świata FIFA do 2014 r. będzie Visa. Za sprawą oburzonego konku firmy MasterCard kontrakt trafił nawet do sądu. Wyszło wtedy na jaw wiele nieścisłości.

Charakteryzuje się powszechnym dostępem do państwowego szkolnictwa i służby zdrowia, osłonami socjalnymi w postaci ulg różnego rodzaju, zasiłkami dla bezrobotnych, budownictwem komunalnym, wyższymi emeryturami i rentami, dotacjami do eksportu itp.

Zobacz także: Zobacz także: Ekonom, Okres, System, Kapitał, Fundusz

Ekonomia  Remitent  Renta ekonomiczna

 
RSS Mobile