Strona główna (Siła nabywcza)

 Ekonomia 

Wszystko, o czym już zawsze chcieliście wiedzieć.
  » »
 
   

Siła nabywcza

Ekonomia  Short position  Siła nabywcza pieniądza

Siła nabywcza - ilość towarów i usług jakie można zakupić za dany nominał pieniądza.


Siła nabywcza pieniądza.
Jest to wskaźnik ilości dóbr, które można nabyć za jednostkę pieniężną, np. 1 zł.
Kiedy rośnie cena dobra, spada siła nabywcza pieniądza, np. za 1 zł. możemy nabyć mniej dóbr.

Siła nabywcza pieniądza - wartość pieniądza określona możliwością zakupu różnych produktów.

Siła nabywcza - buying power
wartość pieniądza mierzona dobrami i usługami, jakie mogą być za te pieniądze nabyte; skłonność konsumentów do zakupu dóbr i usług w ramach posiadanych przez nich zasobów pieniężnych oraz ich skłonność do zakupu na kredyt.

SIŁA NABYWCZA
ilość towarów otrzymywanych za jednostkę pieniądza;
Waluta (currency) ...

ę siła nabywcza wsi i spowodowało to spadek zapotrzebowania na produkty przemysłowe. W związku z czym zamykano fabryki, zwalniano robotników, którzy automatycznie ograniczyli zakup produktów rolnych.

- środek przechowywania bogactwa - czasowe odkładanie siły nabywczej - aby miało to sens musi być stabilna siła nabywcza pieniądza
Rodzaje pieniądza: ...

Pojawił się atrakcyjny produkt konkurencyjny.
Zmniejszyła się siła nabywcza konsumentów.
Opracowanie planu badań.
Plan badań musi uwzględniać przeprowadzenie kolejno badań poszukiwawczych, opisowych i przyczynowo-skutkowych.

Spada natomiast opłacalność importu, gdyż cena towar z zagranicy jest wyższa (lub, innymi słowy - spada siła nabywcza pieniądza krajowego). Po operacji dewaluacji należy oczekiwać wzrostu inflacji w kraju.

Do tego dochodzi jeszcze zjawisko inflacji, kiedy maleje siła nabywcza danej waluty.
Kiedy inwestowanie stanowi jedno z głównych bądź główne źródło dochodu, należy rozpatrzyć prowadzenie rachunków w paru różnych walutach.

Niestety, po kilku latach wycofany kapitał w kwocie nominalnej nie ma już takiej wartości, jak w dniu jego zainwestowania. Siła nabywcza otrzymanej kwoty będzie zależeć od stopy inflacji w okresie inwestowania.

Wybierając lokatę powinniśmy więc dokładnie policzyć, czy zamiast kilkuprocentowego zysku z lokaty w rzeczywistości nasze oszczędności nie zmniejszą się i zamiast gwarantowanej ochrony kapitału, siła nabywcza zgromadzonej sumy będzie mniejsza.

Ma miejsce gdy siła nabywcza dochodu
z inwestycji zmienia się znacznie na skutek zmian stopy inflacji.
Ryzyko płynności
Polegająca na niemożliwości kupna lub sprzedaży instrumentu bez znaczącego wpływu na jego cenę.
Ryzyko walutowe ...

Zobacz także: Zobacz także: Kapitał, Poziom, Ekonom, Produkt, Towar

◄ Short position   Siła nabywcza pieniądza ►
 
RSS Mobile