Strona główna (Wiek produkcyjny)

 Ekonomia 

Wszystko, o czym już zawsze chcieliście wiedzieć.
  » »
 
   

Wiek produkcyjny

Ekonomia  Wiek emerytalny  Wiek ubezpieczonego

Wiek produkcyjny
Charakterystyka
Wiek produkcyjny - wiek zdolności do pracy; w Polsce jako granicę wieku zdolności do pracy przyjęto: dla mężczyzn 18-64 lata, dla kobiet 18-59 lat.


Wiek produkcyjny - okres życia kobiet (18-59) i mężczyzn (18-64 lat) przewidziany na pracę pracę (Uwaga! definicja sprzed okresu obowiązywania nowego wieku emerytalnego).
Wielkość podaży - ilość danego produktu oferowana do sprzedaży na rynku po określonej cenie i w określonym czasie.

Whistleblowing
Wiek produkcyjny
Wirtualizacja zarządzania kadrami
Wymuszenie ...

Zobacz także: Zobacz także: Udział, Kapitał, System, Przedsiębiorstwa, Wydatki

◄ Wiek emerytalny   Wiek ubezpieczonego ►
 
RSS Mobile