Strona główna (Angiolog)

 Medycyna 

Wszystko, o czym już zawsze chcieliście wiedzieć.
  » »
 
   

Angiolog

Medycyna  Angiografia  Angiologia

Angiologia (z grec. ἀγγεáż-ον "angeion" - "naczynie") - nauka o układzie naczyniowym i limfatycznym oraz ich chorobach. Jest podspecjalnością interny oraz chirurgii.


Angiolog
to lekarz specjalista z dziedziny angiologii, czyli działu kardiologii zajmującego się rozpoznaniem i leczeniem chorób dotyczących naczyń krwionośnych i limfatycznych.
Termin związany jest z poniższymi chorobami: ...

Angiologia
Nauka o naczyniach krwionośnych i naczyniach chłonnych oraz ich chorobach.
MediWeb
zespół redakcyjny ...

Hasło angiolog
Krzyżówkowe definicje hasła angiolog z dziedziny medycyna na naszym serwerze:
  1. specjalista zajmujący się angiologią ...

Kardiologia i angiologia
Guzki krwawnicze
Krwawnice (ż;ylaki odbytu), zwane hemoroidami, to przerost i wypadanie splotów ż;ylnych w okolicy odbytu i dolnej...

~ia
Dział medycyny zajmujący się chorobami naczyń krwionośnych i limfatycznych, m.in. tętnic i żył. Obszarem działania dla ~ii jest profilaktyka, diagnoza i terapia chorób układu naczyniowego oraz rehabilitacja.

~ po wstępnej rozmowie i badaniu zapewne zleci wykonanie USG naczyń kończyn dolnych. Jest to badanie kluczowe, konieczne do postawienia rozpoznania niewydolności żylnej. Podczas badania pacjent leży na brzuchu, a lekarz przesuwa głowicę ultrasonografu wzdłuż przebiegu żył.

~ia
Kardiologia
Opis hasła Ostre niedokrwienie jelit
Do ostrego niedokrwienia jelit dochodzi w wyniku nagłego ograniczenia drożności tętnic krezkowych i zmniejszenia przepływu krwi przez naczynia jelitowe. Zagraża to żywotności całego jelita lub jego części.

~ia (65)
Położnictwo i ginekologia (63)
Hipertensjologia (53)
Diabetologia (47)
Gastroenterologia (41)
Choroby płuc (38)
Ginekologia onkologiczna (36)
Psychiatria dzieci i młodzieży (30)
Chirurgia onkologiczna (30)
Alergologia (29)
Radiologia i diagnostyka obrazowa (25) ...

Badania nieinwazyjne ~iczne
pomiar ciśnienia skurczowego metodą dopplerowską (głowica dopplerowska o częstotliwości 5-10MHz)
ABI - norma: 0,91-1,30; dla chorych na cukrzycę: TSPI - norma: powyżej 0,6
ocena bezwzględnych wartości ciśnień ...

Należy natychmiast udać się do lekarza specjalisty (flebologa, ~a, chirurga naczyniowego, dermatologa), ponieważ zapalenie żył może rozszerzyć się z żył powierzchownych na żyły głębokie i prowadzić tam do niebezpiecznego zamknięcia światła żył - zakrzepicy żył głebokich.
medi. I feel better.

Wciąż oczywiście kontrola pulsu wskazuje kierunek dalszych badań, a doświadczony chirurg naczyniowy czy ~ potrafi, wykorzystując wyłącznie własne ręce i badając tętno, stwierdzić rozległość zwężenia naczynia krwionośnego.

co uszkadza naczynia, co w konsekwencji może prowadzić do powikłań sercowo-naczyniowych, takich jak choroba wieńcowa, a nawet zawał serca, udar mózgu czy ciężka niewydolność nerek - wyjaśnia prof. Zbigniew Gaciong, Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i ~ii ...

W dodatku producent twierdził, że lek ma zarejestrowane wskazanie antymiażdżycowe i skutecznie hamuje rozwój tej choroby, co w świetle ekspertyz krajowego konsultanta ds. ~ii i prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych jest lipą.

Zobacz także: Zobacz także: Palenie, Angiologia, Ciąża, Stres, Odchudzanie

◄ Angiografia   Angiologia ►
 
RSS Mobile