Strona główna (Antygen)

 Medycyna 

Wszystko, o czym już zawsze chcieliście wiedzieć.
  » »
 
   

Antygen

Medycyna  Antydepresyjny  Antygeny

Antygen
Antygen - to substancja mająca zdolność do wywoływania odpowiedzi odpornościowej organizmu i łączenia się z przeciwciałem. A. wykazuje dwie właściwości: immunogenność i antygenowość. A.


Antygen
Antygen rodzaj białka występującego na zewnętrznej powierzchni wszystkich komórek ciała człowieka. Antygeny występują w roli "przyjaznej twarzy" dla komórek.

Antygen
Start » Centrum Wiedzy » Słowniczek » Antygen ...

Antygen
Antygeny, wszystkie substancje rozpoznawane przez układ odpornościowy organizmu (układ immunologiczny ).

Hasło antygeny
Krzyżówkowe definicje hasła antygeny z dziedziny medycyna na naszym serwerze:
  1. substancje powodujące wytwarzanie przeciwciał w organizmie
  2. wszystkie substancje rozpoznawane przez układ odpornościowy organizmu ...

Antygeny mają dwie charakterystyczne cechy:
- immunogenność, czyli zdolność do wywoływania skierowanej przeciwko sobie odpowiedzi immunologicznej organizmu, ...

Opis hasła Antygen
Każda obca substancja, która aktywuje układ immunologiczny. Antygeny posiadają ponadto zdolność do łączenia z immunoglobulinami oraz receptorami zlokalizowanymi na limfocytach T oraz B.

Tag Archives: antygeny
Choroby autoimmunizacyjne
Opublikowano 283 dni temu
w kategorii Immunopatologia ...

Antygeny wytwarzane przez organizm są obecne na komórkach narządów (tzw. antygeny zgodności tkankowej) oraz na powierzchni krwinek czerwonych. W warunkach prawidłowych układ odpornościowy rozpoznaje je jako własne.

Antygeny bakterii wywołujących anginę są bardzo podobne do antygenów niektórych komórek naszego organizmu.

Antygeny - przenikanie przez ł;oż;ysko
Naukowcy udowodnili, ż;e alergeny pokarmowe i wziewne, z którymi kontaktuje się; przyszł;a matka, przenikają; przez ł;oż;ysko.

Antygen - białko zlokalizowane na powierzchni komórkowej, umożliwiające rozpoznanie obcych komórek przez układ odpornościowy. Antygeny czasami nazywane są markerami.

Antygen gruczołu krokowego (PSA) - marker nowotworowy
Markery nowotworowe służą do rozpoznania choroby nowotworowej. Jednym z nich jest antygen gruczołu krokowego (PSA).

Antygen: każda substancja, która sprawia, że układ odpornościowy organizmu wytwarza przeciwciała skierowane przeciwko tej substancji w efekcie ekspozycji na tę substancję.

Antygeny
Aby układ immunologiczny mógł sprawnie funkcjonować, musi najpierw umieć odróżnić własne struktury: komórki, cząsteczki (wyodrębnione strukturalnie fragmenty), od struktur dla organizmu obcych.

Antygeny Duffy
Antygeny Duffy podlegają ekspresji w różnych komórkach ludzkiego organizmu, w tym w erytrocytach, i pełnią funkcje receptorów chemokin. Antygeny Duffy kodowane są przez geny Fy (Fya, Fyb, Fyc itd.).

Antygen układu grupowego Kell jest glikoproteiną (białkiem, do którego przyczepiony jest cukier), równocześnie jest też enzymem, który powoduje aktywację endoteliny - substancji, która rozszerza naczynia krwionośne.

Antygen nowotworowy CA 19-9
(...) wyniku badania przy pozycji CA 19-9 znajdzie się liczba powyżej 0. Stężenia CA 19-9 u ludzi zdrowych są jednak niskie, zazwyczaj ...

Antygeny
Pozostałe
Antygen jest to substancja (związek chemiczny) mająca zdolność wywoływania reakcji immunologicznej (np. tworzenie przeciwciał).

HBs antygen
marker zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu B (HBV).
HCV przeciwciała ...

Wśród antygenów latentnej fazy choroby można wymienić:
kompleks antygenów jądrowych EBV (EBNA ang. EB viral nuclear antygen complex), na który składa się co najmniej 6 różnych białek (EBNA 1-6);
białko błonowe fazy latentnej (LPM, ang.

CEA, antygen karcinoembrionalny
rak jelita grubego, nowotwory żołądka, trzustki, płuc, sutka;
AFP, alfafetoproteina
pierwotny rak wątroby, nowotwory przewodu pokarmowego, jąder i jajników; ...

antygen powierzchniowy (otoczkowy) HBs-Ag (hepatits B surface antigen)
antygen rdzeniowy HBc-Ag (hepatitis B core antigen)
wydzielniczą postać antygenu rdzeniowego tzw HBe-Ag (hepatitis Be antigen)
materiał genetyczny wirusa- DNA ...

Antygen karcinoembrionalny - białko produkowane m.in. przez komórki raka jelita grubego. Służy jako marker do diagnostyki tego nowotworu oraz do monitorowania przebiegu leczenia.

Antygen nowotworowy CA 15-3 "
Wzrost poziomu CA 15-3 może występować w przypadku raka gruczołu piersiowego, raka jajników, raka płuc.
Antygen nowotworowy CA 125 "
Jest to jeden z markerów nowotworowych raka jajnika.

Antygeny zwierząt laboratoryjnych - myszy, szczurów, królików i świnek morskich - są silne, zwłaszcza królika. Wywołują przewlekłe nieżyty nosa, astmę, a także zmiany skórne - takie jak: pokrzywka, obrzęk Quinckego oraz kontaktowe zapalenie skóry.

Antygeny bakteryjne przypominają niektóre antygeny znajdujące się w ciele człowieka. Stąd też istnieje ryzyko, że przeciwciała działające przeciw infekcji mogą atakować własne tkanki.

antygen p24 jak i przeciwciała anty-HIV
testy IV generacji = test EIA III generacji (wykrywające przeciwciała anty-HIV) + testy wykrywające białko p24 ...

Antygeny występujące na powierzchni leukocytów scharakteryzowano przy pomocy przeciwciał monoklonalnych.

HBS antygen wynik dodatni co robić
wnęki plucne szersze naczyniowe
Gdy już się wypróżniam nagle dostaje zimnych potów caly
Å-Å'uz z pochwy podobny do smarków
koniuszek serca zrosty
kiedy mogę ćwiczyć na steperze po usunięciu macicy z pr ...

9antygen rakowy, wzrost poziomu m.in. w raku trzustki, raku żołądka CA-125antygen rakowy, wzrost poziomu m.in. w raku jajnika Carcinoma patrz: Rak CEAantygen rakowo-płodowy, wzrost poziomu m.in.

Inne nazwy: Antygen HLA-B27
Oficjalna nazwa: Ludzki antygen leukocytarny B27
Powiązane badania: OB, Białko C-reaktywne, Czynnik reumatoidalny
Krótko
Informacja o badanej próbce
Badanie
Najczęściej zadawane pytania
Linki ...

Stężenie swoistego antygenu gruczołu krokowego (PSA) jest u mężczyzn z rakiem prostaty zwykle znacznie powyżej normy. Stężenie trochę wyższe od normy jest często spowodowane łagodnym przerostem gruczołu krokowego.

Badanie stężenia antygenu swoistego dla gruczołu krokowego (Prostate Specific Antigen, PSA): PSA to białko wytwarzane przez gruczoł krokowy występujące w nasieniu.

oznaczenie poziomu antygenu karcinoembrionalnego (CEA).
Są jeszcze inne badania dodatkowe, ale już indywidualnie dopasowywane i zalecane przez pacjenta. Po ustaleniu stopnia zaawansowania lekarz może przystępować do terapii.

- Pies; źródłem antygenu psa jest naskórek, mocz, ślina, krew, odchody.

- (popularnie stosowane synonimy uczulenie, nadwrażliwość) - patologiczna, jakościowo zmieniona odpowiedź tkanek na alergen, polegająca na reakcji immunologicznej związanej z powstaniem swoistych przeciwciał, które po związaniu z antygenem ...

Promocja nowotworowa - utrwalenie się zmian genetycznych w pojedynczych komórkach i pojawienie się w nich antygenów nowotworowych jako wykładników zmienionego genotypu i fenotypu nowo powstałych komórek atypowych (czyli nowotworowych).

Można w niej wyróżnić dwie frakcje: właściwą toksynę, będącą antygenem i powodującą powstawanie swoistych antytoksyn oraz substancję o charakterze enzymu ułatwiającego rozprzestrzenianie się toksyny w zakażonym ustroju;
2.

Antygenów niestety jest mnóstwo. Są to przede wszystkim pytki: leszczyny, olchy, buku, wiązu, brzozy, topoli, wierzby, dębu, jesionu, czarnego bzu, grabu, traw, drobnolistnej lipy, babki lancetowatej, komosy, pokrzywy, szczawiu, ...

Odpowiedź immunologiczna na poszczególne antygeny krętka kształtuje się w zależności od zaawansowania klinicznego choroby. Pozytywny wynik testów serologicznych nie w każdym przypadku wskazuje na aktywny proces chorobowy. Możliwe jest np.

Najbardziej znanym i ważnym przykładem takiej niezgodności jest różnica antygenów Rh krwinek czerwonych między płodem a matką.

W wyniku podobieństwa pewnych antygenów paciorkowców i tkanek własnych organizm zaczyna także atakować te drugie, w tym serce,
sztuczne zastawki serca - kolejna ważna pośrednia przyczyna infekcyjnego zapalenia wsierdzia.

Chodzi mianowicie o to, że antygeny grupowe, które dziecko odziedziczyło od ojca różnią się od antygenów matki. Wówczas nie może dojść do sytuacji, w której krew dziecka zmiesza się z krwią matki.

Szczepionka to preparat biologiczny zawierający antygeny bakteryjne lub wirusowe.

Pierwszym etapem alergii pokarmowej jest pojawienie się z przewodzie pokarmowym związku, który układ odpornościowy rozpoznaje jako antygen.

chemiczne połączenie przeciwciała z antygenem daje początek kaskadzie procesów zachodzących w komórce tucznej, ...

Po przedostaniu się krwi z antygenami RH (+) do krwiobiegu matki, jej układ odpornościowy zaczyna wytwarzać przeciwciała skierowane przeciw antygenowi D obecnemu na erytrocytach. Przeciwciała te mogą przenikać barierę łożyskową w kolejnych ciążach.

Szczepionki skojarzone - zawierają kilka drobnoustrojów lub antygeny pochodzące z kilku typów drobnoustrojów uodparniające przeciwko kilku chorobom zakaźnym.

Wynika to z podobieństwa między antygenami wirusa i antygenami komórek układu nerwowego, co prowadzi do błędnego rozpoznania biologicznego "wroga" i zaatakowania zdrowych tkanek.

Objawy występują w kontakcie z antygenem mają przebieg gwałtowny i równie gwałtownie mijają (samoistnie lub pod wpływem leczenia). Zespół pełnoobjawowy może prowadzić do śmierci i obejmuje:
- złe samopoczucie,
- pobladnięcie, ...

Czynnikiem wywołującym chorobę są niekiedy antygeny paciorkowcowe lub inne drobnoustroje - chociaż by gruźlica. Również niektóre leki mogą być przyczyną wystąpienia zmian skórnych.

Precypitacja antygenu
Prezentacja antygenu
Promielocyt
Przeciwciała antyfosfolipidowe
Przeciwciała przeciw cytoplazmie neutrofilów
Przeciwciała przeciwwyspowe
Przeciwciało cytofilne
Przeciwciało heteroklityczne
Przeciwciało niekompletne ...

wydłuża czas pojawienia się antygenu prostaty
wyhamowuje rozwój komórek raka prostaty
zmniejsza niebezpieczeństwo miażdżycy tętnic lub stwardnienia arterii
zmniejsza grubość nabłonnika arterii
wpływa zbawiennie na pracę serca ...

Nikt nigdy jednoznacznie nie ustalił, jakie białka i dlaczego mają służyć jako diagnostyczne antygeny. Innymi słowy, nikt nigdy nie ustalił, które z białek wykorzystywanych do tego celu jest specyficzne dla wirusa HIV.

Diagnostyka opiera się na badaniu obecności przeciwciał skierowanych przeciwko antygenom układu czerwonokrwinkowego. Możliwe są konflikty w innych układach grupowych krwi np. w układzie ABO. Wymagają podobnego postępowania.

Zapalenie kłębuszkowe nerek charakteryzuje się gromadzeniem przeciwciał i antygenów pod błoną podstawną kłębuszków, w wyniku czego dochodzi do rozległych zmian zapalnych w tym obrębie, ...

W jednej chwili noworodek ze stosunkowo sterylnego środowiska trafia do świata, w którym otaczają je miliony obcych substancji: zarazków, toksyn, antygenów. Wnikają przez usta, nos, działają na skórę i oczy.

chorobę ptasią, druga - to właśnie Chlamydia trachomatis, która ma aż 15 immunotypów, różniących się antygenowo i biologicznie.

Celiakia zazwyczaj dotyka osoby z antygenami zgodności tkankowej HLA-DQ2 i HLA-DQ8 (u 5-10% chorych nie stwierdza się występowania tych antygenów).
Schorzenie zostaje zapoczątkowane poprzez kontakt glutenu z błoną śluzową jelita.

Hipotezy sugerują istnienie przewlekłego procesu zapalnego, a także zjawiska autoimmunologiczne oraz predyspozycje genetyczne związane z antygenami HLA (choroba częściej występuje u osób z antygenem leukocytarnym A9 i HLQA-B5).

Podział szczepionek ze względu na rodzaj antygenu:
1. Zabite:
bakteryjne, np. szczepionka przeciw durowi brzusznemu, cholerze, krztuścowi;
wirusowe, np. szczepionka przeciw grypie, kleszczowemu zapaleniu opon mózgowych, wściekliźnie.

0Choroby męskieCzym jest antygen PSA?Ta obco dla niektórych brzmiąca nazwa to bardzo ważny dla zdrowia mężczyzn marker. PSA - Prostate Specific Antigen, jest jednym z najważniejszych...
więcej
5.00/ 1 ...

Grupy krwi - to cechy oznaczane na podstawie stwierdzenia obecności lub braku antygenów i przeciwciał we krwi. Określone antygeny tworzą układy grupowe występujące w krwinkach czerwonych, krwinkach białych, płytkach krwi i w białkach osocza.

Konflikt serologiczny jest wynikiem niezgodności antygenów krwinek czerwonych matki i jej przyszłego dziecka.

Komórkowe podstawy prawidłowej reakcji na antygen w obrębie migdałków
Cellular bases of normal reaction to antigen in the tonsils
Marek Modrzyński, Edward Zawisza - s. 26-28 ...

Pacjentkę skierowano do badania USG jamy brzusznej z powodu utrzymującego się od 6 miesięcy zwiększonego stężenia antygenu rakowo-płodowego w surowicy (CEA; 20 Âľg/l, norma ≥5. Wykonana sonografia nie wyjaśniła przyczyny zwiększonego stężenia CEA.

Szczególną rolę przypisuje się układowi genów dla antygenów zgodności tkankowej.

Wysoki wynik PSA - postępowanie
Badanie prostaty oraz antygenu PSA
Cewnik JJ - uprawianie seksu
Carcinoma clarocellulare renis - co oznacza
USG nerek - piasek na nerkach ...

Wykonuje się też testy (materiałem do badania jest kał) na antygeny lamblii, testy immunofluoroscencji i ELISA. Leczenie powinno objąć nie tylko osoby chore (czyli mające objawy), ale i bezobjawowych nosicieli, u których wykryto pasożyty.

→ umów się na wizytę do prof. Śpiewaka
→ tabela: antygeny krętka boreliozy wykrywane w teście Western Blot
Co to jest borelioza?

jestem w ciazy i jestem niezapokojona poniewaz na moich wynikach pisze WIRUS ZAPALENIA WATROBY TYP B
a pod spodem pisze antygen HBs ujemny wiec mam wirusa czy nie bo jeszce na badanie musze czekac u lekarza a chcialabym juz wiedziec .

badanie palpacyjne przez odbytnicę (badanie per rectum)
pomiar stężenia swoistego antygenu sterczowego w surowicy krwi (PSA - prostate specific antigen)
biopsja i badanie histopatologiczne gruczołu krokowego.

Badanie palpacyjne ...

u pacjentów, którzy zostaną uznani za odpowiednich kandydatów do przeszczepienia serca należy wykonać: typowanie krwi i tkanek oraz oznaczenie profilu antygenów HLA
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Chiżyński
Kierownik Zakładu Kardiologii Inwazyjnej ...

Ziarnica złośliwa, zwana też chorobą Hodgkina, atakuje węzły chłonne oraz tkankę limfatyczną pozawęzłową i polega na niekontrolowanym namnażaniu się limfocytów B (rodzaj limfocytów produkujących przeciwciała niszczące antygeny; ...

Dodatkowo można potwierdzić diagnozę oglądając preparat w mikroskopie elektronowym, lub stosując metodę immunofluorescencyjną wykrywającą przeciwciała lub antygeny wirusa.
Rozpoznanie różnicowe: ...

Jest to reakcja organizmu uwarunkowana genetycznie, która polega na nieprawidłowej odpowiedzi immunologicznej skierowanej na małe dawki antygenów. W wyniku tej reakcji dochodzi do nasilonego wytwarzania przeciwciał walczących z danymi alergenami.

dróg oddechowych, skóry stanowią na ogół naturalny mechanizm obronny organizmu przed dużą ilością kurzu, pyłu czy oparami silnych środków chemicznych.
Reakcja alergiczna to nadmierne reagowanie organizmu przy powtórnym kontakcie z antygenem ...

W jej wyniku uwolnione zostają silne mediatory chemiczne działające głównie na mięśnie gładkie i układ naczyniowy. Warunkiem wystąpienia takiej reakcji jest, co najmniej dwukrotne zetknięcie się organizmu z danym antygenem.... czytaj więcej ...

Jeśli na specjalnej pożywce wyrośnie paciorkowiec, to stwierdza się anginę. Na wyniki czeka się przynajmniej 2-3 dni. Można to zrobić szybciej za pomocą testów antygenowych.

Profil serologiczny jest badaniem niezwykle precyzyjnym, ponieważ w przypadku mononukleozy wykrywa antygeny wirus EBV, czyli przeciwciała, które podejmują czynna walkę z chorobą.

Niestety brak odpowiednich testów uniemożliwia wykrycie przeciwciał powstałych na skutek zmian białek antygenowych.

Prawdopodobnie odpowiadają za nią cytokiny, które aktywują proporcjonalnie do reakcji pierwotnej, bazofile, eozynofile, neutrofile oraz leukocyty, przyciągając je ponownie do miejsca pierwotnego ataku antygenu.

się powikłaną czerwonkę bakteryjną, w szczególności jeśli nie była ona lub była źle leczona. Trudniej jest ustalić bezpośrednie zespół Reitera przyczyny. Najczęściej wskazuje się, iż zespół Reitera może być skutkiem działalności antygenu ...

W badaniu krwi oznacza się antygeny układu immunologicznego, często występujące u osób z narkolepsją. Wynik dodatni sugeruje, ale nie potwierdza narkolepsji.
Etiologia narkolepsji nie jest znana.

Zobacz także: Zobacz także: Palenie, Pokarm, Wirus, Zakażenia, Zapalenia

◄ Antydepresyjny   Antygeny ►
 
RSS Mobile