Strona główna (Antygen)

 Medycyna 

Strona główna  
 
 
Strona główna » Medycyna » Antygen


 

Antygen

Medycyna  Antydepresyjny  Antygeny

Antygen
Antygen - to substancja mająca zdolność do wywoływania odpowiedzi odpornościowej organizmu i łączenia się z przeciwciałem. A. wykazuje dwie właściwości: immunogenność i antygenowość. A.rodzaj białka występującego na zewnętrznej powierzchni wszystkich komórek ciała człowieka. y występują w roli "przyjaznej twarzy" dla komórek.

Antygen
Start » Centrum Wiedzy » Słowniczek » Antygen ...


y, wszystkie substancje rozpoznawane przez układ odpornościowy organizmu (układ immunologiczny ).

Hasło antygeny
Krzyżówkowe definicje hasła antygeny z dziedziny medycyna na naszym serwerze:
  1. substancje powodujące wytwarzanie przeciwciał w organizmie
  2. wszystkie substancje rozpoznawane przez układ odpornościowy organizmu ...

y mają dwie charakterystyczne cechy:
- immunogenność, czyli zdolność do wywoływania skierowanej przeciwko sobie odpowiedzi immunologicznej organizmu, ...

Opis hasła Antygen
Każda obca substancja, która aktywuje układ immunologiczny. Antygeny posiadają ponadto zdolność do łączenia z immunoglobulinami oraz receptorami zlokalizowanymi na limfocytach T oraz B.

Tag Archives: y
Choroby autoimmunizacyjne
Opublikowano 283 dni temu
w kategorii Immunopatologia ...

Antygen
Antygen - substancja prowokująca organizm do wytwarzania przeciwciał.
powrót ...

y wytwarzane przez organizm są obecne na komórkach narządów (tzw. y zgodności tkankowej) oraz na powierzchni krwinek czerwonych. W warunkach prawidłowych układ odpornościowy rozpoznaje je jako własne.

Antygeny bakterii wywołujących anginę są bardzo podobne do antygenów niektórych komórek naszego organizmu.

- białko zlokalizowane na powierzchni komórkowej, umożliwiające rozpoznanie obcych komórek przez układ odpornościowy. y czasami nazywane są markerami.

Antygen gruczołu krokowego (PSA) - marker nowotworowy
Markery nowotworowe służą do rozpoznania choroby nowotworowej. Jednym z nich jest antygen gruczołu krokowego (PSA).

: każda substancja, która sprawia, że układ odpornościowy organizmu wytwarza przeciwciała skierowane przeciwko tej substancji w efekcie ekspozycji na tę substancję.

Antygeny
Aby układ immunologiczny mógł sprawnie funkcjonować, musi najpierw umieć odróżnić własne struktury: komórki, cząsteczki (wyodrębnione strukturalnie fragmenty), od struktur dla organizmu obcych.

y Duffy
y Duffy podlegają ekspresji w różnych komórkach ludzkiego organizmu, w tym w erytrocytach, i pełnią funkcje receptorów chemokin. y Duffy kodowane są przez geny Fy (Fya, Fyb, Fyc itd.).

Antygen nowotworowy CA 19-9
(...) wyniku badania przy pozycji CA 19-9 znajdzie się liczba powyżej 0. Stężenia CA 19-9 u ludzi zdrowych są jednak niskie, zazwyczaj ...

y wytwarzane przez grupę krwi AB są czasami podobne do produkowanych przez grupę A, czasami B, a niekiedy są fuzją ich obu. Ta różnorodność jakości może być pozytywna lub negatywna, zależnie od okoliczności.

Antygeny
Pozostałe
Antygen jest to substancja (związek chemiczny) mająca zdolność wywoływania reakcji immunologicznej (np. tworzenie przeciwciał).

CD y, y różnicowania, y znajdujące się na powierzchni komórek limfocytowych (T) służące jako markery, reagujące z przeciwciałami monoklonalnymi i pozwalające na rozróżnienie limfocytów; ...

HBs antygen
marker zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu B (HBV).
HCV przeciwciała ...

Wśród ów latentnej fazy choroby można wymienić:
kompleks ów jądrowych EBV (EBNA ang. EB viral nuclear complex), na który składa się co najmniej 6 różnych białek (EBNA 1-6);
białko błonowe fazy latentnej (LPM, ang.

CEA, antygen karcinoembrionalny
rak jelita grubego, nowotwory żołądka, trzustki, płuc, sutka;
AFP, alfafetoproteina
pierwotny rak wątroby, nowotwory przewodu pokarmowego, jąder i jajników; ...

y
Są to czynniki natury ożywionej (np. bakterie) i nieożywionej, które po wniknięciu do organizmu kręgowców wzbudzają jego odpowiedź immunologiczną (reakcja odpornościowa). y cechują się: immunogen
Antykoncepcyjne środki chemiczne ...

antygen powierzchniowy (otoczkowy) HBs-Ag (hepatits B surface antigen)
antygen rdzeniowy HBc-Ag (hepatitis B core antigen)
wydzielniczą postać antygenu rdzeniowego tzw HBe-Ag (hepatitis Be antigen)
materiał genetyczny wirusa- DNA ...

karcinoembrionalny - białko produkowane m.in. przez komórki raka jelita grubego. Służy jako marker do diagnostyki tego nowotworu oraz do monitorowania przebiegu leczenia.

Antygen nowotworowy CA 15-3 "
Wzrost poziomu CA 15-3 może występować w przypadku raka gruczołu piersiowego, raka jajników, raka płuc.
Antygen nowotworowy CA 125 "
Jest to jeden z markerów nowotworowych raka jajnika.

y zwierząt laboratoryjnych - myszy, szczurów, królików i świnek morskich - są silne, zwłaszcza królika. Wywołują przewlekłe nieżyty nosa, astmę, a także zmiany skórne - takie jak: pokrzywka, obrzęk Quinckego oraz kontaktowe zapalenie skóry.

Antygeny bakteryjne przypominają niektóre antygeny znajdujące się w ciele człowieka. Stąd też istnieje ryzyko, że przeciwciała działające przeciw infekcji mogą atakować własne tkanki.

p24 jak i przeciwciała anty-HIV
testy IV generacji = test EIA III generacji (wykrywające przeciwciała anty-HIV) + testy wykrywające białko p24 ...

Antygeny występujące na powierzchni leukocytów scharakteryzowano przy pomocy przeciwciał monoklonalnych.

HBS wynik dodatni co robić
wnęki plucne szersze naczyniowe
Gdy już się wypróżniam nagle dostaje zimnych potów caly
Å-Å'uz z pochwy podobny do smarków
koniuszek serca zrosty
kiedy mogę ćwiczyć na steperze po usunięciu macicy z pr ...

9antygen rakowy, wzrost poziomu m.in. w raku trzustki, raku żołądka CA-125antygen rakowy, wzrost poziomu m.in. w raku jajnika Carcinoma patrz: Rak CEAantygen rakowo-płodowy, wzrost poziomu m.in.

Zobacz także: Zobacz także: Palenie, Pokarm, Wirus, Zakażenia, Zapalenia

Medycyna  Antydepresyjny  Antygeny

 
RSS Mobile