Strona główna (Antygen)

 Medycyna 

Wszystko, o czym już zawsze chcieliście wiedzieć.
  » »
 
   

Antygen

Medycyna  Antydepresyjny  Antygeny

Antygen
Antygen - to substancja mająca zdolność do wywoływania odpowiedzi odpornościowej organizmu i łączenia się z przeciwciałem. A. wykazuje dwie właściwości: immunogenność i antygenowość. A. moga być pochodzenia zewnętrznego, bądź naturalnie wytwarzane przez organizm.


Antygen
Antygen rodzaj białka występującego na zewnętrznej powierzchni wszystkich komórek ciała człowieka. Antygeny występują w roli "przyjaznej twarzy" dla komórek. Prawidłowo układ odpornościowy rozpoznaje "przyjazną twarz" na własnych komórkach, nie atakuje ich i nie odrzuca.

Antygen
Start » Centrum Wiedzy » Słowniczek » Antygen ...

Antygen rakowo-płodowy (białko rakowo-płodowe, ang. Carcinoembryonic Antygen, CEA)
Podziel się
Antygen rakowo-pł;odowy to glikoproteina z wieloma domenami tkankowymi. Oznaczenie jego poziomu ma znaczenie w monitorowaniu skutecznoś;ci leczenia onkologicznego.

Antygen (alergen)
Substancja rozpoznawana przez układ immunologiczny danego organizmu jako obca i uruchamiająca produkcję specyficznych przeciwciał w celu jej neutralizacji.
Na podstawie książki: Alergie. Zioła, aromaterapia i inne metody medycyny naturalnej, Mario Chaput, Klub Dla Ciebie ...

~
~y, wszystkie substancje rozpoznawane przez układ odpornościowy organizmu (układ immunologiczny ).

Hasło ~y
Krzyżówkowe definicje hasła ~y z dziedziny medycyna na naszym serwerze:
  1. substancje powodujące wytwarzanie przeciwciał w organizmie
  2. wszystkie substancje rozpoznawane przez układ odpornościowy organizmu ...

~y mają dwie charakterystyczne cechy:
- immunogenność, czyli zdolność do wywoływania skierowanej przeciwko sobie odpowiedzi immunologicznej organizmu, ...

Opis hasła ~
Każda obca substancja, która aktywuje układ immunologiczny. ~y posiadają ponadto zdolność do łączenia z immunoglobulinami oraz receptorami zlokalizowanymi na limfocytach T oraz B.
TAGI: przeciwciała ~ alergen limfocyty odporność ...

Tag Archives: ~y
Choroby autoimmunizacyjne
Opublikowano 283 dni temu
w kategorii Immunopatologia ...

~
Encyklopedia
~ - Czynnik, który po wprowadzeniu do organizmu w określonych warunkach powoduje reakcję obronną lub odpornościową organizmu, poprzez wytworzenie przeciwciał i/lub limfocytów T reagujących z nim.

~y wytwarzane przez organizm są obecne na komórkach narządów (tzw. ~y zgodności tkankowej) oraz na powierzchni krwinek czerwonych. W warunkach prawidłowych układ odpornościowy rozpoznaje je jako własne.

~y - przenikanie przez ł;oż;ysko
Naukowcy udowodnili, ż;e alergeny pokarmowe i wziewne, z którymi kontaktuje się; przyszł;a matka, przenikają; przez ł;oż;ysko. Ich obecnoś;ć; stwierdzono w pł;ynie owodniowym, który wypeł;nia pł;uca kilkudziestodniowego pł;odu.

~ i przeciwciała
Przeciwciała IgG (immunoglobuliny) to rodzaj białek wydzielanych przez komórki plazmatyczne (czyli pobudzone limfocyty B) w przebiegu odpowiedzi odpornościowej typu humoralnego ('humor' to po łacinie 'płyn').

~: każda substancja, która sprawia, że układ odpornościowy organizmu wytwarza przeciwciała skierowane przeciwko tej substancji w efekcie ekspozycji na tę substancję.

~ układu grupowego Kell jest glikoproteiną (białkiem, do którego przyczepiony jest cukier), równocześnie jest też enzymem, który powoduje aktywację endoteliny - substancji, która rozszerza naczynia krwionośne.

~y
Pozostałe
~ jest to substancja (związek chemiczny) mająca zdolność wywoływania reakcji immunologicznej (np. tworzenie przeciwciał).

HBs ~
marker zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu B (HBV).
HCV przeciwciała ...

Wśród ~ów latentnej fazy choroby można wymienić:
kompleks ~ów jądrowych EBV (EBNA ang. EB viral nuclear ~ complex), na który składa się co najmniej 6 różnych białek (EBNA 1-6);
białko błonowe fazy latentnej (LPM, ang. Latent membran protein); ...

CEA, ~ karcinoembrionalny
rak jelita grubego, nowotwory żołądka, trzustki, płuc, sutka;
AFP, alfafetoproteina
pierwotny rak wątroby, nowotwory przewodu pokarmowego, jąder i jajników; ...

~ powierzchniowy (otoczkowy) HBs-Ag (hepatits B surface antigen)
~ rdzeniowy HBc-Ag (hepatitis B core antigen)
wydzielniczą postać ~u rdzeniowego tzw HBe-Ag (hepatitis Be antigen)
materiał genetyczny wirusa- DNA
polimerazę DNA (przy stosowaniu bardziej specjalistycznych metod) ...

~ karcinoembrionalny - białko produkowane m.in. przez komórki raka jelita grubego. Służy jako marker do diagnostyki tego nowotworu oraz do monitorowania przebiegu leczenia.

~ nowotworowy CA 125 "
Jest to jeden z markerów nowotworowych raka jajnika.
~ nowotworowy CA 19-9 "
~ CA 19-9 jest glikoproteiną występującą w komórkach nabłonkowych trzustki, żołądka, wątroby, pęcherzyka żółciowego oraz okrężnicy i płuc.

~y ssaków - znajdujące się w cząstkach naskórka, sierści, wełny, wydzielin i wydalin - mogą wywoływać astmę oskrzelową, alergiczny nieżyt nosa, zapalenie spojówek. ( Nie powodują alergicznego zapalenia pęcherzyków płucnych.)
Na jakie zagrożenia narażeni są hodowcy-rolnicy i pracownicy?

~y występujące na powierzchni leukocytów scharakteryzowano przy pomocy przeciwciał monoklonalnych. Każdemu przeciwciału, czyli de facto, ~owi, z którym to przeciwciało reaguje, nadano odpowiedni numer katalogowy w systemie oznaczonym jako CD.

HBS ~ wynik dodatni co robić
wnęki plucne szersze naczyniowe
Gdy już się wypróżniam nagle dostaje zimnych potów caly
Å-Å'uz z pochwy podobny do smarków
koniuszek serca zrosty
kiedy mogę ćwiczyć na steperze po usunięciu macicy z pr
amoxicillin globułki
Amoksiklav test ciÄ.żowy ...

9antygen rakowy, wzrost poziomu m.in. w raku trzustki, raku żołądka CA-125~ rakowy, wzrost poziomu m.in. w raku jajnika Carcinoma patrz: Rak CEA~ rakowo-płodowy, wzrost poziomu m.in.

Swoisty ~ sterczowy (PSA)
kaole
Jak pokazują statystyki co trzeci polski mężczyzna, po 40 roku życia, zauważa u siebie niepokojące zmiany w obrębie gruczołu krokowego.

Do podstawowych, wręcz rutynowo oznaczanych markerów należy stężenie ~u nowotworowego Ca-125.

Inne nazwy: ~ karcinoembrionalny
Oficjalna nazwa: ~ rakowo-płodowy
Powiązane badania: Markery nowotworowe, Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego, Badanie płynów z jam ciała, CA 19-9, Kalcytonina, AFP
Krótko
Informacja o badanej próbce
Badanie
Najczęściej zadawane pytania
Linki ...

Leczenie ~y Leczenie znajdują się w układzie odpornościowym. Układ
Leczenie Leki antyhistaminowe Leczenie lub zwalczeniu alergii
Leczenie Arytmia Leczenie wad serca, nieprawidłowej pracy serca, niewydolnością ...

Stężenie swoistego ~u gruczołu krokowego (PSA) jest u mężczyzn z rakiem prostaty zwykle znacznie powyżej normy. Stężenie trochę wyższe od normy jest często spowodowane łagodnym przerostem gruczołu krokowego. Im wyższe stężenie PSA, tym większe ryzyko raka prostaty.

Badanie stężenia ~u swoistego dla gruczołu krokowego (Prostate Specific Antigen, PSA): PSA to białko wytwarzane przez gruczoł krokowy występujące w nasieniu. Oznaczenie stężenia PSA to proste badanie krwi polegające na pomiarze całkowitego stężenia PSA we krwi.

oznaczenie poziomu ~u karcinoembrionalnego (CEA).
Są jeszcze inne badania dodatkowe, ale już indywidualnie dopasowywane i zalecane przez pacjenta. Po ustaleniu stopnia zaawansowania lekarz może przystępować do terapii.

Alergia - (popularnie stosowane synonimy uczulenie, nadwrażliwość) - patologiczna, jakościowo zmieniona odpowiedź tkanek na alergen, polegająca na reakcji immunologicznej związanej z powstaniem swoistych przeciwciał, które po związaniu z ~em doprowadzają do uwolnienia różnych ...

Można w niej wyróżnić dwie frakcje: właściwą toksynę, będącą ~em i powodującą powstawanie swoistych antytoksyn oraz substancję o charakterze enzymu ułatwiającego rozprzestrzenianie się toksyny w zakażonym ustroju;
2. toksynę tężcową, należącą do bardzo silnych jadów.

Odpowiedź immunologiczna na poszczególne ~y krętka kształtuje się w zależności od zaawansowania klinicznego choroby. Pozytywny wynik testów serologicznych nie w każdym przypadku wskazuje na aktywny proces chorobowy. Możliwe jest np.

Najbardziej znanym i ważnym przykładem takiej niezgodności jest różnica ~ów Rh krwinek czerwonych między płodem a matką. Do wytworzenia przeciwciał w tym układzie w krążeniu matki dochodzi wtedy, gdy płód dziedziczy po ojcu ~ "D" (Rh+), a matka ma cechę ~ową "d" (Rh-).

W wyniku podobieństwa pewnych ~ów paciorkowców i tkanek własnych organizm zaczyna także atakować te drugie, w tym serce,
sztuczne zastawki serca - kolejna ważna pośrednia przyczyna infekcyjnego zapalenia wsierdzia. Odpowiada za 10-30% wszystkich przypadków choroby.

Chodzi mianowicie o to, że ~y grupowe, które dziecko odziedziczyło od ojca różnią się od ~ów matki. Wówczas nie może dojść do sytuacji, w której krew dziecka zmiesza się z krwią matki.

ď‚- Czynnik 2 - ~ ochronny (PA - protective ~)
ď‚- Czynnik 3 - letalny (LF - lethal factor) PA pełni funkcję receptorową dla pozostałych. EF pełni funkcję cyklazy adenylowej kalmodulino-zależnej - powoduje powstawanie obrzęku i zahamowanie funkcji leukocytów wielojądrzastych.

Szczepionka to preparat biologiczny zawierający ~y bakteryjne lub wirusowe.

Od chwili urodzenia dziecka struktury jego migdałka mają kontakt z ~ami środowiska zewnętrznego, stąd też zbierające się na jego powierzchni bakterie. Rozrost tkanki limfatycznej migdałka gardłowego następuje około 6.

Pierwszym etapem alergii pokarmowej jest pojawienie się z przewodzie pokarmowym związku, który układ odpornościowy rozpoznaje jako ~. ~ jest to substancja odczytywana przez ludzki organizm jako obca i szkodliwa, a co z tego wynika konieczne jest jej zneutralizowanie i usunięcie.

chemiczne połączenie przeciwciała z ~em daje początek kaskadzie procesów zachodzących w komórce tucznej, ...

Po przedostaniu się krwi z ~ami RH (+) do krwiobiegu matki, jej układ odpornościowy zaczyna wytwarzać przeciwciała skierowane przeciw ~owi D obecnemu na erytrocytach. Przeciwciała te mogą przenikać barierę łożyskową w kolejnych ciążach.

rola MHC w rozpoznawaniu ~u przez limfocyty T
Po odkryciach Jennera i Pasteura dotyczących powstawania odporności poszczepiennej przełomem w zrozumieniu odporności humoralnej okazały się badania naukowe Emila von Behringa i Shibasaburo Kitasato prowadzone pod koniec XIX wieku.

Szczepionki skojarzone - zawierają kilka drobnoustrojów lub ~y pochodzące z kilku typów drobnoustrojów uodparniające przeciwko kilku chorobom zakaźnym.

Wynika to z podobieństwa między ~ami wirusa i ~ami komórek układu nerwowego, co prowadzi do błędnego rozpoznania biologicznego "wroga" i zaatakowania zdrowych tkanek.

Objawy występują w kontakcie z ~em mają przebieg gwałtowny i równie gwałtownie mijają (samoistnie lub pod wpływem leczenia). Zespół pełnoobjawowy może prowadzić do śmierci i obejmuje:
- złe samopoczucie,
- pobladnięcie,
- świąd dłoni i stóp obejmujący całe ciało,
- utrata przytomności, ...

Czynnikiem wywołującym chorobę są niekiedy ~y paciorkowcowe lub inne drobnoustroje - chociaż by gruźlica. Również niektóre leki mogą być przyczyną wystąpienia zmian skórnych.

wydłuża czas pojawienia się ~u prostaty
wyhamowuje rozwój komórek raka prostaty
zmniejsza niebezpieczeństwo miażdżycy tętnic lub stwardnienia arterii
zmniejsza grubość nabłonnika arterii
wpływa zbawiennie na pracę serca
zmniejsza absorpcję złego cholesterolu.

Nikt nigdy jednoznacznie nie ustalił, jakie białka i dlaczego mają służyć jako diagnostyczne ~y. Innymi słowy, nikt nigdy nie ustalił, które z białek wykorzystywanych do tego celu jest specyficzne dla wirusa HIV.

Diagnostyka opiera się na badaniu obecności przeciwciał skierowanych przeciwko ~om układu czerwonokrwinkowego. Możliwe są konflikty w innych układach grupowych krwi np. w układzie ABO. Wymagają podobnego postępowania.

Każdy, kto zgłosi się do takiego miejsca lub nawiąże z nim kontakt, jest badany pod kątem ~ów zgodności tkankowej, a wyniki są przekazywane do światowego rejestru dawców.

W jednej chwili noworodek ze stosunkowo sterylnego środowiska trafia do świata, w którym otaczają je miliony obcych substancji: zarazków, toksyn, ~ów. Wnikają przez usta, nos, działają na skórę i oczy. Układ immunologiczny noworodka musi szybko podjąć to wyzwanie.

chorobę ptasią, druga - to właśnie Chlamydia trachomatis, która ma aż 15 immunotypów, różniących się ~owo i biologicznie.

Celiakia zazwyczaj dotyka osoby z ~ami zgodności tkankowej HLA-DQ2 i HLA-DQ8 (u 5-10% chorych nie stwierdza się występowania tych ~ów).
Schorzenie zostaje zapoczątkowane poprzez kontakt glutenu z błoną śluzową jelita.

Hipotezy sugerują istnienie przewlekłego procesu zapalnego, a także zjawiska autoimmunologiczne oraz predyspozycje genetyczne związane z ~ami HLA (choroba częściej występuje u osób z ~em leukocytarnym A9 i HLQA-B5). Za główny czynnik sprawczy przyjmuje się wpływ składników tytoniu.

Podział szczepionek ze względu na rodzaj ~u:
1. Zabite:
bakteryjne, np. szczepionka przeciw durowi brzusznemu, cholerze, krztuścowi;
wirusowe, np. szczepionka przeciw grypie, kleszczowemu zapaleniu opon mózgowych, wściekliźnie.

0Choroby męskieCzym jest ~ PSA?Ta obco dla niektórych brzmiąca nazwa to bardzo ważny dla zdrowia mężczyzn marker. PSA - Prostate Specific Antigen, jest jednym z najważniejszych...
więcej
5.00/ 1 ...

Konflikt serologiczny jest wynikiem niezgodności ~ów krwinek czerwonych matki i jej przyszłego dziecka. Grupy krwi zostały odkryte już ponad 100 lat temu przez austriackiego uczonego Karla Landsteinera, a symbole A, B, AB i 0 przyjęto na całym świecie w 1928 roku.

Komórkowe podstawy prawidłowej reakcji na ~ w obrębie migdałków
Cellular bases of normal reaction to antigen in the tonsils
Marek Modrzyński, Edward Zawisza - s. 26-28 ...

Pacjentkę skierowano do badania USG jamy brzusznej z powodu utrzymującego się od 6 miesięcy zwiększonego stężenia ~u rakowo-płodowego w surowicy (CEA; 20 Âľg/l, norma ≥5. Wykonana sonografia nie wyjaśniła przyczyny zwiększonego stężenia CEA.

Szczególną rolę przypisuje się układowi genów dla ~ów zgodności tkankowej.
Uzyskane wyniki nie pozwalają na potwierdzenie związku poszczególnych alleli HLA B z aktywnością ALT w przebiegu zakażenia HCV i ze skutecznością leczenia tego zakażenia.

Wysoki wynik PSA - postępowanie
Badanie prostaty oraz ~u PSA
Cewnik JJ - uprawianie seksu
Carcinoma clarocellulare renis - co oznacza
USG nerek - piasek na nerkach ...

Wykonuje się też testy (materiałem do badania jest kał) na ~y lamblii, testy immunofluoroscencji i ELISA. Leczenie powinno objąć nie tylko osoby chore (czyli mające objawy), ale i bezobjawowych nosicieli, u których wykryto pasożyty. Zapobiega to rozprzestrzenianiu się infekcji.

→ umów się na wizytę do prof. Śpiewaka
→ tabela: ~y krętka boreliozy wykrywane w teście Western Blot
Co to jest borelioza?

jestem w ciazy i jestem niezapokojona poniewaz na moich wynikach pisze WIRUS ZAPALENIA WATROBY TYP B
a pod spodem pisze ~ HBs ujemny wiec mam wirusa czy nie bo jeszce na badanie musze czekac u lekarza a chcialabym juz wiedziec . jak wiecie to dajcie znac ...

Dodatkowo można potwierdzić diagnozę oglądając preparat w mikroskopie elektronowym, lub stosując metodę immunofluorescencyjną wykrywającą przeciwciała lub ~y wirusa.
Rozpoznanie różnicowe:
Brodawki młodocianych - zmiany drobniejsze; brak "pępkowatego" wgłębienia, brak kaszowatej wydzieliny ...

badanie palpacyjne przez odbytnicę (badanie per rectum)
pomiar stężenia swoistego ~u sterczowego w surowicy krwi (PSA - prostate specific antigen)
biopsja i badanie histopatologiczne gruczołu krokowego.

Badanie palpacyjne ...

12. u pacjentów, którzy zostaną uznani za odpowiednich kandydatów do przeszczepienia serca należy wykonać: typowanie krwi i tkanek oraz oznaczenie profilu ~ów HLA
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Chiżyński
Kierownik Zakładu Kardiologii Inwazyjnej ...

Ziarnica złośliwa, zwana też chorobą Hodgkina, atakuje węzły chłonne oraz tkankę limfatyczną pozawęzłową i polega na niekontrolowanym namnażaniu się limfocytów B (rodzaj limfocytów produkujących przeciwciała niszczące ~y; ...

Jest to reakcja organizmu uwarunkowana genetycznie, która polega na nieprawidłowej odpowiedzi immunologicznej skierowanej na małe dawki ~ów. W wyniku tej reakcji dochodzi do nasilonego wytwarzania przeciwciał walczących z danymi alergenami.

Kichanie, łzawienie, zaczerwienienie oczu, podrażnienie dróg oddechowych, skóry stanowią na ogół naturalny mechanizm obronny organizmu przed dużą ilością kurzu, pyłu czy oparami silnych środków chemicznych.
Reakcja alergiczna to nadmierne reagowanie organizmu przy powtórnym kontakcie z ~em ...

W jej wyniku uwolnione zostają silne mediatory chemiczne działające głównie na mięśnie gładkie i układ naczyniowy. Warunkiem wystąpienia takiej reakcji jest, co najmniej dwukrotne zetknięcie się organizmu z danym ~em.... czytaj więcej ...

Około 40 tysięcy lat temu nasi przodkowie zajęli najwyższe miejsce w łańcuchu pokarmowym jedząc wyłącznie mięso. W ten sposób ich organizmy przystosowały się do pożywienia, które zawierało w większości mięso, a wyznacznik ich ~ów grupowych miał najprostszą strukturę określaną dziś jako grupa ...

Jeśli na specjalnej pożywce wyrośnie paciorkowiec, to stwierdza się anginę. Na wyniki czeka się przynajmniej 2-3 dni. Można to zrobić szybciej za pomocą testów ~owych. Lekarz zapewne zleci antybiotyki, które zapobiegają powikłaniom i skracają objawy.

Profil serologiczny jest badaniem niezwykle precyzyjnym, ponieważ w przypadku mononukleozy wykrywa ~y wirus EBV, czyli przeciwciała, które podejmują czynna walkę z chorobą.

Niestety brak odpowiednich testów uniemożliwia wykrycie przeciwciał powstałych na skutek zmian białek ~owych. Bakteria napotykając na różne środowiska ( ssak, kleszcz, gryzonie) potrafi zaskakująco szybko dopasować swój metabolizm do całkiem różniących się składników odżywczych.

zarówno górnych, jak i dolnych dróg oddechowych (astma oskrzelowa, pyłkowica), skóry itd. Prawdopodobnie odpowiadają za nią cytokiny, które aktywują proporcjonalnie do reakcji pierwotnej, bazofile, eozynofile, neutrofile oraz leukocyty, przyciągając je ponownie do miejsca pierwotnego ataku ~u.

W badaniu krwi oznacza się ~y układu immunologicznego, często występujące u osób z narkolepsją. Wynik dodatni sugeruje, ale nie potwierdza narkolepsji.
Etiologia narkolepsji nie jest znana.

Ostatecznie może okazać się, że cierpimy tylko na lekkie zakłócenia w oddawaniu moczu i nie ma to nic wspólnego z rakiem prostaty. Wielu lekarzy oferuje swym pacjentom tzw. test PSA, w którym to krew badana jest pod kontem zawartości charakterystycznych dla prostaty ~ów.

Zobacz także: Zobacz także: Palenie, Pokarm, Wirus, Zakażenia, Zapalenia

◄ Antydepresyjny   Antygeny ►
 
RSS Mobile