Strona główna (Badanie histopatologiczne)

 Medycyna 

Wszystko, o czym już zawsze chcieliście wiedzieć.
  » »
 
   

Badanie histopatologiczne

Medycyna  Badanie fizykalne  Badanie Holtera

Badanie histopatologiczne
to badanie polegające na mikroskopowej ocenie materiału cytologicznego (komórkowego) lub histologicznego (tkankowego) pobranego od pacjenta za pomocą różnych metod, np. pobranie fragmentu śluzówki żołądka przy endoskopowym badaniu gastroskopowym.


Badanie histopatologiczne - wycinki
Biopsja wycinkowa z tarczy części pochwowej szyjki macicy dostarcza materiał tkankowy do badania histopatologicznego, którego celem jest wykluczenie lub potwierdzenie podejrzeń obecności zmian na szyjce macicy zdiagnozowanych w obrazie klinicznym, ...

Badanie histopatologiczne wycinka wątroby, którego celem jest potwierdzenie obecności żelaza oraz określenie zaawansowania włóknienia, jest wskazane w wyjątkowych przypadkach.
Hemochromatoza - leczenie ...

badanie histopatologiczne (poprzedzone poborem materiału badawczego z obszaru zmiany poprzez biopsję),
badanie aspiratu ze zmiany skórnej.
W diagnostyce leiszmaniozy wykorzystywane są dodatkowo metody biologii molekularnej, pozwalające na wskazanie obecności pasożytów w materiale badawczym.

Rozpoznanie potwierdza badanie histopatologiczne wycinka płuca pobranego drogą biopsji. Pewne rozpoznanie IPF możliwe jest jedynie po wykonaniu badania histopatologicznego.

badanie zrobił;am ~ nie wiem jakie leczenie mnie czeka prosze opomoc cytuje...
Forum: Psychiatria - grupa dla rodziny i pacjenta
Gość ...

arytmia serca udar
~ grupy
badanie krwi wątrobowe
bóle kości nastolatka
choroba niedotlenienie serca
ciśnienie w uchu objawy
depresja a trądzik
dieta na kolkę nerkową
fazy badań
leczenia wykorzystujące ...

? EKG,
? biopsja,
? ~,
? badanie immunochemiczne,
? sercowy rezonans magnetyczny.

Podstawowe badania konieczne do postawienia prawidłowej diagnozy to badanie cytologiczne (ocena rozmazu komórek z szyjki macicy) oraz ~, czyli ocena pobranych wycinków z tarczy szyjki macicy.

(Wymaz PAP) ~
(Biopsja)
System Bethesda Klasyfikacja CIN Klasyfikacja WHO
Prawidłowy Prawidłowy Prawidłowy
ASC ASC-US Odpowiedź zapalna/naprawcza Odpowiedź zapalna/naprawcza
ASC-H
LSIL
(low-grade squamous intraepithelial lesion) CIN I Łagodna dysplazja
HSIL ...

Odpowiedź: Gdy badanie mammograficzne lub USG (w przypadku młodszych kobiet) wykazuje podejrzane zmiany, lekarz zaleca dokonanie biopsji oraz ~ pobranej tkanki w celu rozpoznania lub wykluczenia nowotworu.

Wycięty fragment tkanki wysyła się do weryfikacji mikroskopowej (~), które ocenia naturę zmiany, a także doszczętność i marginesy wycięcia. Na powstałą ranę skórną zakłada się szwy i opatrunek.

~ wycinka pobranego z dwunastnicy.
2. Hodowla bakteryjna z materiały pobranego z błony śluzowej dwunastnicy.
3. Test ureazowy - polega na wykryciu ureazy świadczącej o obecności H.

Podstawową metodą rozpoznawania nowotworów jest ~ wycinka pobranego z guza.

W tym celu wykonuje się USG, oznacza stężenie markerów nowotworowych, ~. Następnie wykonuje się tomografie komputerową jamy brzusznej, miednicy, klatki piersiowej w celu określenia stopnia zaawansowania nowotworu.

Aby sprawdzić, czy pacjent ma raka przełyku niezbędna jest endoskopia i ~ pobranego wycinka z przełyku. Do badań dodatkowych zalicza się badanie radiologiczne, tomografię komputerową, czy markery nowotworowe.

Określenia rodzaju raka można dokonać na podstawie obserwacji mikroskopowych próbek tkanki i komórek wyizolowanych z guza (~ i cytopatologiczne) oraz wyznaczając rodzaj białek charakterystycznych dla różnych rodzajów komórek rakowych.

Gdy zmiany mają charakter nierozstrzygający, lub ~ potwierdza nieprawidłowości na szyjce macicy, wykonywany jest zabieg konizacji. Pacjentka zostaje poddana znieczuleniu ogólnym, a lekarz wycina stożkowy fragment szyjki macicy.

Rozpoznanie: Rozpoznanie stawia się w oparciu o ~ pobranego wycinka z wargi dolnej.

Na to pytanie odpowiedzi może udzielić jedynie ~, czyli badanie mikroskopowe pobranego ze zmiany materiału.
Sposobów zwalczania leukoplakii jest wiele, wybór jednego z nich zależy od przyczyny, umiejscowienia, oraz charakteru(zmiana złośliwa/niezłośliwa) zmiany.

W przypadku innych odmian liszaja przeprowadza się ~ (czyli badanie kawałeczka tkanki pod mikroskopem).
U 90 proc. chorych liszaj płaski ustępuje sam w ciągu dwóch lat. Lekarz ma za zadanie złagodzić objawy choroby, które niestety nie poddają się łatwo leczeniu.

Należ;y jednak pamię;tać;, ż;e do rozpoznania obu wymienionych wyż;ej stanów klinicznych wystarcza jedynie dokł;adne badanie fizykalne i mammografia (potem oczywiś;cie ~).

Jeżeli opisanym zmianom towarzyszy powiększenie węzłów chłonnych, to zazwyczaj niezbędne jest równoczesne ~ wycinka powiększonego węzła chłonnego.

w razie uzyskania nieprawidłowego mammogramu lub stwierdzenia podejrzanego guza znaczenie ma ~,
biopsję zmian niebadanych palpacyjnie wykonuje się po zaznaczeniu ich wkłutą igłą, ...

Usługa Cena (brutto)
~ wycinków (gastroskopia)
50.00
Biopsja z badaniem histopatologicznym (kolonoskopia) - jeden preparat ...

W tracie leczenia należy okresowo kontrolować parametry biochemiczne (np. AspAT, AlAT), zaleca się także kontrolne ~ wycinka wątroby. Szansą dla pacjentów chorujących na autoimmunologiczne zapalenie wątroby w fazie ciężkiej niewydolności wątroby jest transplantacja.
...

~
Badanie holterowskie (metodą Holtera)
Badanie kału
Badanie krwi
Badanie krwi od kuchni
Badanie moczu - cukier w moczu
Badanie moczu - erytrocyty w moczu
Badanie moczu: białko Bence'a-Jonesa
Badanie OB ...

~ pomaga wykryć takie schorzenia jak: ostre, podostre lub przewlekłe zapalenie wątroby, marskość wątroby, stłuszczenie wątroby, hemosyderoza, czynnościowa hiperbilirubinemia i inne choroby wątroby.

Ostateczne rozstrzygnięcie w tej kwestii to ~ pobranej tkanki. Uzyskuje się ją podczas zabiegu USG drogą biopsji lub podczas laparoskopii.

Histopatologia zajmuje się oceną wycinków tkanek w mikroskopie świetlnym. Fragment tkanki pobierany jest chirurgicznie lub przy pomocy aparatów endoskopowych (gastroskopia, kolonoskopia). ~ wiedzie prym w rozpoznawaniu raka prostaty i nowotworów piersi.
1
2 ...

Dla ustalenia rozpoznania istotne jest badanie gastroskopowe i ~ wycinków błony śluzowej żołądka oraz wykonanie morfologii krwi. Ponadto wykonuje się biopsję szpiku oraz próbę wchłaniania z przewodu pokarmowego radioaktywnej witaminy B12 (np. próba Schillinga).

Rozpoznanie wyściółczaka obejmuje badania obrazowe tj. tomografia komputerowa (CT), rezonans magnetyczny (MR). Ostatecznym potwierdzeniem diagnozy jest ~.

Diagnoza stawiana jest na podstawie badania ultrasonograficznego i kontroli poziomu gonadotropiny kosmówkowej. Zaśniad usuwa się poprzez łyżeczkowanie jamy i kanału szyjki macicy, po czym przeprowadza się ~ tkanek.

badanie palpacyjne przez odbytnicę (badanie per rectum)
pomiar stężenia swoistego antygenu sterczowego w surowicy krwi (PSA - prostate specific antigen)
biopsja i ~ gruczołu krokowego.

Badanie palpacyjne ...

Natomiast RTG klatki piersiowej oraz tomografia komputerowa szyi i śródpiersia górnego pozwalają stwierdzić czy nowotwór nacieka narządy sąsiednie. Najpewniejszym jednak badaniem jest pooperacyjne ~ usuniętej zmiany.

Zobacz także: Zobacz także: Pokarm, Gruczoł, Ginekolog, Jelita, Radiolog

◄ Badanie fizykalne   Badanie Holtera ►
 
RSS Mobile