Strona główna (Bilirubina)

 Medycyna 

Wszystko, o czym już zawsze chcieliście wiedzieć.
  » »
 
   

Bilirubina

Medycyna  Bielmo  Biochemia

Bilirubina
Bilirubina jest żółtym barwnikiem pochodzącym z rozpadu hemoglobiny - barwnika oddechowego znajdującego się w czerwonych krwinkach. Proces ten zachodzi przede wszystkim w śledzionie, wątronie i szpiku kostnym jako wynik niszczenia starzejących się krwinek czerwonych.


Hasło bilirubina
Krzyżówkowe definicje hasła bilirubina z dziedziny medycyna na naszym serwerze:
  1. pomarańczowoczerwony barwnik żółci
  2. powstaje w wyniku redukcji biliwerdyny ...

BILIRUBINA - organiczny związek chemiczny, wytwarzany w wątrobie z hemoglobiny. Jest żółtoczerwony i jest głównym składnikiem żółci. Zwiększenie bilirubiny w osoczu określa się mianem hiperbilirubinemii - po przekroczeniu stężenia 2-2,5 mg/100 ml krwi.

Bilirubina to żółto-brązowa substancja znajdująca się w żółci. Powstaje podczas rozkładania przez wątrobę starych krwinek czerwonych. Bilirubina jest usuwana z organizmu w kale, to ona powoduje zabarwienie stolca na typowy brązowy kolor.

Bilirubina to organiczny związek chemiczny. Powstaje w wątrobie, śledzionie oraz w szpiku kostnym w rezultacie rozpadu uwolnionego z hemoglobiny hemu, do którego dochodzi w procesie niszczenia czerwonych krwinek.

~ Stężenie barwnika we krwi
~ to jeden z barwników żółciowych. Wykorzystuje się ją w badaniu chorób wątroby i wykrywaniu niedokrwistości.
Zdjęcie ...

~ to żółty barwnik powstający w procesie rozkładu hemoglobiny (czerwonego barwnika krwi), która jest uwalniana z rozpadłych krwinek czerwonych (erytrocytów). Z osocza krwi wolna ~ przedostaje się do wątroby, gdzie zostaje związana z kwasem glukuronowym.

~ całkowita
jest podstawowym badaniem odzwierciedlającym funkcje wątroby i stanowi podstawę rozpoznania żółtaczki.
Żelazo ...

~
~ całkowita < 1,1 mg/dl
~ związana < 0,3 mg/dl ...

Â-~ powstająca w wątrobie, jeśli występuje w nadmiarze w komórkach czy tkankach prowadzi do żółtaczki (icterus). Nadmiar żółci uszkadza komórki (szczególnie wątroby, nerek, mózgu). Różne formy żółtaczek zostaną omówione w rozdziale o wątrobie.

~ jest związkiem powstającym w wyniku rozpadu krwinek czerwonych, który następnie jest sprzęgany w wątrobie przy udziale enzymu UDP-glukuronylotransferazy. W wyniku tego procesu powstaje bilirubiny bezpośrednia, która jest wydalana do przewodu pokarmowego.

~ należy do barwników żółciowych. W surowicy oznacza się jej następujące formy: całkowitą, wolną i związaną. Wykorzystywana jest w diagnostyce chorób wątroby i w wykrywaniu niedokrwistości hemolitycznej, związanej z rozpadem erytrocytów.
Po co nam ~?

~ fototerapia noworodek smółka żółtaczka fizjologiczna
autor: lek. med. Grzegorz Prasałek źródło: miesięcznik "Zdrowie"
Jak radzić sobie z katarem u dziecka?Katar u niemowlaka może wywołać poważne...

~ powstaje w wyniku metabolizmu metaloporfiryn (biał;ek z grupy, do której należ;y takż;e hemoglobina)....
" Zobacz poprzednie
Ksią;ż;ki o podobnej tematyce ...

~ całkowita "
~ jest żółtym barwnikiem pochodzącym z rozpadu krwinek czerwonych.
Biopsja "
Biopsja - zabieg diagnostyczny polegający na inwazyjnym pobraniu materiału biologicznego z przypuszczalnie zmienionej chorobowo tkanki.

Tagi: ~, szczepienie żółtaczka, szczepionka żółtaczka, wirusowe zapalenie, wirusowe zapalenie wątroby, zapalenie wątroby, zapalenie wątroby c, żółtaczka, żółtaczka c, żółtaczka szczepienie, żółtaczka szczepionka, żółtaczka typu, żółtaczka typu b, żółtaczka typu c ...

Leczenie ~ Leczenie się żółtaczką. ~ jest wynikiem rozpadu hemu, który
Leczenie Biopsja Leczenie wobec, której są podejrzenia zmian chorobowych, materiał
Leczenie Chirurgiczna biopsja Leczenie fragmentu materiału do badania histopatologicznego. Biopsje ...

W diagnostyce tej choroby szczególnie istotne są parametry funkcji wątroby, oznaczane z krwi, takie jak: ~ całkowita, gamma-glutamylotranspeptydaza (GGTP), fosfataza zasadowa (FA) czy aminotransferazy, zarówno asparaginianowa (AST), jak i alaninowa (ALT), ...

Wskutek tego ~ zamiast opuścić jelita dziecka, z powrotem zostaje wchłonięta do krwiobiegu.
Jeśli żółtaczka (zarówno ta 'zwykła' - fizjologiczna, jak i związana z pokarmem mamy) jest bardzo nasilona, stosuje się fototerapię.

Podwyższoną aktywnością cechują się także transaminazy (ASPAT i ALAT) oraz ~ i fosfataza alkaliczna. Badacze wciąż nie są zgodni co do przyczyn schorzenia.

Po urodzeniu "nadliczbowe" krwinki czerwone stają się zbędne i ulegają rozpadowi. Jako produkt uboczny powstaje żółty barwnik - ~.

~ w moczu umol small
swędząca wysypka z biegunką
poziom psa jak obniżyc
VNG badanie ile trwa badanie
ból na czubku g
pęknięcie podluzne w strefie rogu tylnego łąkotki przyś
czÃ'â'¢ste oddawanie stolca u dziecka
ruchomy guzek na jadrze
Zobacz więcej → ...

Choroba pojawia się w przebiegu żółtaczki u noworodków. Niezwiązana ~ przenika przez barierę krew-mózg doprowadzając do uszkodzenia neuronów. W wypadku braku intensywnego leczenia choroba może doprowadzić do niedorozwoju umysłowego lub porażenia mózgowego noworodka.

W diagnostyce encefalopatii wątrobowej wykonywane są badania laboratoryjne krwi (transaminazy, ~, amoniak), EEG oraz badania obrazowe (tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny) w zasadzie wykluczające inne przyczyny zaburzeń świadomości.
Leczenie encefalopatii wątrobowej ...

Inne nazwy: ALK PHOS, fosfataza zasadowa
Oficjalna nazwa: Fosfataza alkaliczna
Powiązane badania: AST, ALT, ~, Wskaźniki funkcji wątroby, Biochemiczne wskaźniki przebudowy kości
Krótko
Informacja o badanej próbce
Badanie
Najczęściej zadawane pytania
Linki ...

TAGI: erytrocyty wątroba marskość wątroby ~ kamica dróg żółciowych żółć
Twój koszyk Przechowalnia
Suma: 0 zł ...

badania biochemiczne - obejmujące profil wątrobowy (AST, ALT, ~), profil nerkowy (mocznik, kreatynina); ...

morfologia krwi,
oznaczenie wskaźników stanu zapalnego: OB, liczba leukocytów oraz białko CRP,
poziom glukozy w surowicy,
oznaczenie wskaźników uszkodzenia wątroby: AlAT, AspAT oraz ~.

krzepnięcia oraz równoważące ich funkcję składniki układu fibrynolitycznego, białka (głównie albuminy), hormony, lipidy, jony (przede wszystkim sód, potas, magnez i wapń w odpowiednich stężeniach), glukoza, przeciwciała, wiele substancji biochemicznych jak mocznik, kreatynina czy ~, ...

transporcie tlenu przez płyny ustrojowe, np. hemoglobina, barwniki wzrokowe, np. rodopsyna, uczestniczące w procesach widzenia) i metabolicznych (np. w fotosyntezie: chlorofil, karotenoidy oraz w oddychaniu komórkowym: cytochromy); mogą być produktami przemiany materii (np. barwnik żółci ~).

We krwi pojawia się ~ (substancja uwolniona z krwinek), która wywołuje zażółcenie skóry. Leczenie dobiera się do rodzaju niedokrwistości hemolitycznej.

Zobacz także: Zobacz także: Palenie, Pokarm, Enzym, Wirus, Żółtaczka

◄ Bielmo   Biochemia ►
 
RSS Mobile