Strona główna (Chemioterapia)

 Medycyna 

Wszystko, o czym już zawsze chcieliście wiedzieć.
  » »
 
   

Chemioterapia

Medycyna  Chemioterapeutyk  Chemoreceptory

Chemioterapia to jedna z metod leczenia raka. Pozwala ona na niszczenie komórek nowotworowych na obszarze całego ciała, niezależnie od ich umiejscowienia.


Chemioterapia
Chemioterapia - zwalczanie chorób infekcyjnych przez niszczenie drobnoustrojów chorobotwórczych za pomocą wprowadzanych do organizmu leków przeciwbakteryjnych oraz choroby nowotworowej przez niszczenie komórek nowotworowych środkami chemicznymi.

chemioterapia
Pojęcie medyczne chemioterapia i dokładne informacje wyjaśniające ten termin medyczny. Definicja Chemioterapii napisana w sposób zrozumiały.

Chemioterapia to sposób leczenia nowotworów, którego ważnym elementem jest profilaktyka przeciwwymiotna.

Chemioterapia
to metoda leczenia polegająca na stosowaniu silnych chemicznych środków do zwalczania i niszczenia zmienionych chorobowo komórek, np. nowotworu złośliwego.
Termin związany jest z poniższymi chorobami: ...

~ to metoda leczenia raka za pomocą leków działających toksycznie na komórki nowotworowe. Niestety taki rodzaj terapii poza niszczeniem komórek rakowych uszkadza także komórki macierzyste organizmu.

~ - metoda leczenia systemowego nowotworów złośliwych za pomocą cytostatyków (substancje działające toksycznie na komórki nowotworowe). Działanie tej metody opiera się na zabiciu komórek podziałowych, a więc również komórek macierzystych organizmu.
powrót do listy
Centra wiedzy: ...

~ paliatywna

W rozsianym raku piersi moż;na stosować; zarówno polichemioterapię; (leczenie schematami wielolekowymi) jak i monoterapię; (leczenie jednym lekiem). Obie metody mają; swoje wady i zalety.

Rak ~ - Zmarła w ciągu 30 dni.
Drugą najpopularniejszą formą leczenia jest radioterapia aczkolwiek rzadko używa się ...
Rak wikipedia - Zmarła w ciągu dnia.
Istnieje wiele metod leczenia zmian rakowych szyjki macicy jednak decyzja ...

Leczenie ~ Leczenie pojedynczo lub w różnych kombinacjach leków
Leczenie Cysta Leczenie występujący wytwór patologiczny zaliczany do łagodnych
Leczenie Płciowe cechy Leczenie Do pierwszorzędnych cech zalicza się gruczoły płciowe u ...

Tag Archives: foto~
Światłolecznictwo w dermatologii
Opublikowano 273 dni temu
w kategorii Skóra ...

~
~ powoduje zabijanie lub hamowanie rozwoju komórek nowotworowych. ~ będąc w całym organizmie atakuje również zdrowe szybko dzielące się komórki.

~
~ polega na stosowaniu leków w celu zniszczenia komórek nowotworowych. . Składa się zazwyczaj z określonej liczby cykli podawanych w określonym czasie. ~ nie jest na ogół stosowana w terapii ACC.

~ nowotworów
Powikłania chemioterapii przeciwnowotworowej
Rodzaje chemioterapii przeciwnowotworowej
Zespół rozpadu guza ...

~.
Probiotyki łagodzą skutki chemioterapii (i radioterapii) nowotworów, gdzie podawane leki niszczą większość dzielących się komórek zarówno nowotworowych, jak też innych (np. odnawiających się komórek krwi, komórek przewodu pokarmowego) oraz podatną probiotyczną florę bakteryjną.

~
Polega na podawaniu leków, które mają za zadanie zabić komórki nowotworowe w organizmie (zarówno te znajdujące w głównej masie guza, jak i ewentualnie te, które mogły się rozsiać po organizmie).

~
Jest głównym narzędziem do walki z chorobą nowotworową. Wykonuje się ją dwufazowo. Najpierw podawane są przed operacją, w celu zmniejszenie masy guza, oraz zapobiegnięcie rozprzestrzenieniu się komórek po organizmie.

~
Podczas długotrwałego leczenia hormonalnego komórki rakowe, w późnym stadium rozwoju nowotworu, stają się mniej wrażliwe na hormony.

~
Co to jest ~?
~ jest sposobem leczenia raka. Dzięki tej metodzie można niszczyć komórki nowotworowe w całym ciele, gdziekolwiek by się one nie znajdowały. W zależności od typu nowotworu i stadium jego rozwoju można dzięki chemioterapii: a) wyleczyć ...

~ i hormonoterapia to metody leczenia systemowego, które oddziałują zarówno na ogniska pierwotne i przerzutowe nowotworu, jak i zdrowe tkanki wywołując w nich szereg objawów niepożądanych.

~ drobnokomórkowego raka płuca
W przypadku raka drobnokomórkowego płuca ~ jest zasadniczym sposobem leczenia. Niestety w ok.o 8 na 10 pacjentów w momencie rozpoznania tego typu raka istnieją już przerzuty odległe, co uniemożliwia wycięcie chirurgiczne guza.

~
dalej
Działanie chemioterapii polega na niszczeniu komórek rosnących. Mimo że komórki rosnące w innych tkankach, na przykład w cebulkach włosów, są również uszkadzane, Twój organizm potrafi je odbudowywać - dlatego włosy odrastają po zakończonym leczeniu.

~ - leczenie zasadnicze bądź wspomagające przy chorobach nowotworowych polegające na podawaniu leków niszczących komórki rakowe.
Elektrokoagulacja - wykorzystanie energii elektrycznej do zamykania (wykrzepiania) naczyń krwionośnych.

~ nowotworów złośliwych - perspektywy w XXI wieku
Chemotherapy of malignant neoplasms - perspectives in 21st century
Maciej Krzakowski
Hormonalne leczenie nowotworów. Stan obecny i perspektywy
Hormonal treatment of cancer; Current status and perspectives
Elżbieta Senkus-Konefka ...

~ i naświetlenia do redukcji nowotworu i immunosupresji;
odzyskanie właściwej hematopoezy i wytworzenie trwałej tolerancji dla komórek dawcy;
eradykacja resztek komórek nowotworowych przy pomocy komórek T dawcy ...

~
Bałam się rytuału większości chorych kobiet: golenia głowy na łyso przed pierwszą chemią
Włosy ...

~ ma ograniczoną; przydatnoś;ć; i czę;sto jest niebezpieczna, a do rosną;cej listy szkodliwych efektów ubocznych, spowodowanych chemioterapią;, lekarze dopisują; niszczenie szarych komórek w mózgu zwią;zanych z funkcją; poznawczą; i pamię;cią;.

~ raka płuca
Diagnostyka raka płuca
Epigeneza raka płuca (nowotworu płuc)
Klasyfikacja TNM raka płuca
Leczenie chirurgiczne raka płuca
Leczenie ZŻGG, guza Pancosta, napromienianie OUN
Objawy raka płuca
Radioterapia raka płuca
Rak płuc powodowany uszkodzeniem genów
Rak płuca ...

~ w wywiadzie,
przewlekły obrzęk chłonny, po chirurgicznym leczeniu raka piersi (stan
sprzyjający rozwojowi lymphangiosarcoma),
blizny po: oparzeniu, urazie, ...

~ polega na podawaniu leków przeciwnowotworowych dożylnie lub doustnie. Po przedostaniu się do krwi, rozprowadzane są one po całym organizmie człowieka, zarówno do pierwotnego ogniska raka, jak i przerzutów. Metoda, niszcząc komórki rakowe, szkodzi także zdrowym komórkom człowieka.

~ - szczególnie często stosowana przy poważnych stadiach choroby (leczenie opiera się na stosowaniu silnych leków zwalczających nowotwór), ...

~ a serce - kardiotoksyczność
Problemy związane z leczeniem przeciwkrzepliwym
Grupy pomocy, stowarzyszenia pacjentów ...

? ~,
? radioterapia,
? operacja wycięcia gruczołu krokowego (gdy operacja nie jest możliwa podaje się choremu leki o działaniu hormonalnym w celu odróżnienia rozrostu komórek nowotworu).
Anna Pomianek ...

- ~
- radioterapia
Chirurgiczne leczenie paliatywne raka trzustki polega na: ...

Â- ~: to systemowe leczenie nowotworów złośliwych wykorzystujące leki cytotoksyczne; które blokują podziały komórkowe i mają wpływ zarówno na komórki zdrowe jak i nowotworowo zmienione. Jedną z grup chemioterapeutyków są taksany.

3) ~ - to terapia polegająca na połączeniu wielu leków (cisplatyna, doksorubicyna, bleomycyna, mitoxantrom) lub (gemcytabina, cisplatyna). Przeprowadzając badania kliniczne otrzymano zadowalające efekty po połączeniu antyfolianu z cisplatyną.

5-10%,
~ i radioterapia:
zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zapalenie błony śluzowej odbytnicy; biegunka, wypadanie włosów (przemijające).
PRZEBIEG CHOROBY I ROKOWANIE: gruczolakorak: ...

Dootrzewnowa ~ perfuzyjna w hipertermii, czyli HIPEC
dr hab. med. Tomasz Jastrzębski, Klinika Chirurgii Onkologicznej, UCK, Gdańsk
The biology of gout
prof. Joseph Flood, MD
President, American College of Rheumatology ...

Tagi: serce, ~, nowotwór, badanie, guz, karmienie piersią
Kiedy wykonuje się badanie dopplerowskie?

Rak i mózg: ~ i problemy z pamięcią
Jak sugeruje nowe badanie, zaburzenia pamięci i uwagi, tak zwany 'chemio-mózg' (chemo brain), czyli stan często doświadczany przez pacjentów po chemioterapii przeciwko rakowi, może być spowodowany również przez kilka innych czynników....

BEP - ~
Cewnik - jak często wymieniać
ESWL w leczeniu kamicy nerkowej
Radioterapia raka jądra a kontakty z kobietą w ciąży
Hyperechogenny guz nerki o cechach AML
Guz nerki - operacja oszczędzająca nerkę
Furoxin - skuteczność leku ...

Radioterapia,
~,
Przezskórne wstrzyknięcia etanolu,
Testowanie nowych metod i leków na ochotnikach.

Chemioembolizacjasposób leczenia guzów wątroby lub nerki, polegający na podaniu do odpowiedniej tętnicy leku przeciwnowotworowego oraz następowym zamknięciu jej materiałem fibrynowym w celu odcięcia dopływu krwi tętniczej do guza nowotworowego, co wywołuje jego obumarcie ~w ...

U chorych w III stopniu zaawansowania wstępnym postępowaniem jest leczenie systemowe, zwykle ~, po którym wykonywane jest radykalne leczenie chirurgiczne (9).
U chorych w I stopniu klinicznego zaawansowania i u części chorych w II stopniu możliwe jest wykonania leczenia oszczędzającego.

~ stała się z jednej strony dobrodziejstwem współczesnego człowieka, np. dzięki antybiotykom wiele chorób przestało zagrażać życiu.

Istnieją trzy standardowe metody leczenia chorych na raka płuc: leczenie chirurgiczne (operacyjne), radioterapia (napromienianie) oraz ~.

We wszystkich przypadkach zachorowań dzieci na białaczkę, leczenie rozpoczyna ~, czasem wspierana przez radioterapię . To dość męczące zabiegi, które powodują u chorego mdłości, wypadanie włosów czy infekcje.

- napromienianie: ~, radioterapia,
- leki: chlorek potasu, bisfosfoniany, mykofenolan mofetylu.
2. Inne infekcje bakteryjne lub wirusowe:
- bakteria Helicobacter heilmanni,
- wirusy HSV i CMV.
3. Zwężenie dwunastnicy, niezależnie od etiologii.
4.

nabyte: niedokrwistość aplastyczna, ~, radioterapia, choroby autoimmunologiczne, zakażenia wirusowe, przyjmowane leki (antybiotyki, przeciwdrgawkowe, przeciwtarczycowe, cytostatyki, niesteroidowe leki przeciwzapalne, mebendazol, mirtazapina, niektóre leki przeciwpsychotyczne t.j.

łuszczyca głowy przerost narządów ~ skutki promienicy walka z alkoholizmem objawy agranulocytozy idealna waga objawy grzybicy gorączka gruczołowa objawy nadczynności tarczycy Bilirubina wole obojętne wysypka choroba telegrafistów angina monocytowa leczenie depresji szpik kostny rodzaje ...

Dotychczas nie wynaleziono skutecznej metody leczenia tej choroby, stosuje się jednak pewne zabiegi , jak foto~, czyli naświetlanie skóry promieniami UV przy jednoczesnym przyjmowaniu leków zwiększających wrażliwość skóry na to promieniowanie.

Przed operacją można podać chemioterapię (~ neoadiuwentowa), która ma za zadanie zmniejszyć rozmiary guza przed jego wycięciem. Po operacji stosuje się również chemioterapię uzupełniającą (adiuwentową) lub paliatywną (mającą zabezpieczyć przed powikłaniami lub łagodzącą ich skutki).

Powszechnie stosowane zabiegi - rentgeno- i ~, napromieniowywanie izotopowe teoretycznie są skierowane na mobilizację sił obronnych organizmu. Niestety, organizm osłabiony chorobą nie posiada wewnętrznych rezerw, aby się bronić, jest zatruty od środka.

Główne metody leczenia szpiczaka mnogiego to ~ i w zaawansowanych przypadkach przeszczep szpiku kostnego. Średnie przeżycie wynosi obecnie ok.6 lat, a postęp w zakresie leczenia nowotworów hematologicznych przyczynia się do ciągłej poprawy rokowań.
SPIS TREŚCI ...

Rak i mózg: ~ i problemy z pamięcią
W skrócie: rak piersi wkrótce szybciej diagnozowany?
Zaskakująca nowa twarz otyłości
Długoterminowe stosowanie jakiegokolwiek hormonu grozi zachorowaniem na raka
Elektrohipernadwrażliwość: czy to naprawdę choroba?
Wirusy będą antybiotykami przyszłości?

Inną metodą stosowaną, jako leczenie uzupełniające jest radioterapia i ~.
Oponiaki rdzenia kręgowego powodują ból o charakterze korzeniowym, niedowład kończyn dolnych, a nawet ich porażenie (niemożność wykonania ruchu), zaburzenia zwieraczy. Leczenie polega na operacyjnym usunięciu guza.

Badanie jest wykonane w celu monitorowania leczenia (hormono- i ~) chorych na raka piersi oraz kontroli chorych celem wczesnego wykrycia nawrotu choroby (wznowa miejscowa i/lub odległe przerzuty).
Kiedy badanie jest wykonywane?

Raka nerki leczy się chirurgicznie. Radioterapia jest nieskuteczna. ~ również. Nadzieję na polepszenie leczenia dają nowe leki, stosowane w leczeniu celowanym. Stosuje się także leczenie immunologiczne interferonem alfa i interleukiną 2.

onkologia kliniczna
~ nowotworów
chirurgia onkologiczna
radioterapia
Akademickie Stowarzyszenie Onkologiczne ...

Leczenie zespołu glucagonoma polega na wycięciu guza trzustki, po którym następuje ~ lekami cytostatycznymi. Terapia farmakologiczna przedłuża życie wielu chorym i opóźnia powstawanie przerzutów odległych.
Małgorzata Kowalska ...

zaburzenia wydzielania śliny (kserostomia)
~ antynowotworowa
niektóre leki (L−tyroksyna, leki o działaniu antycholinergicznym, inhibitory konwertazy angiotensyny jak kaptopryl, enalapryl i inne)
toczeń rumieniowaty
niektóre alergie ...

Szansa dla chorych na raka - ~ doustna

wszystkie artykuły » ...

badania hormonów trzustki
bez recepty kaszel zapalenie krtani
ból mięśni łydek w ciąży
ból stopy jaka przyczyna
bóle mięśni głowy wysypka
~ przed zabiegiem
depresja poporodowa objawy
operacja głowy rak
rak skóry rąk
zapalenie spojówek jakie krople ...

uwarunkowań genetycznych do przedwczesnej menopauzy
chorób układu immunologicznego
anomalii chromosomu X
leczenia (chirurgiczne usunięcie jajników, ~, radioterapia)
przyjmowaniem leków na obniżenie poziomu estrogenów
palenia papierosów ...

stosowanie niektórych leków - ~ przeciwnowotworowa, przyjmowanie retinoidów, leków przeciwzakrzepowych, przeciwpadaczkowych oraz beta-blokerów.
nadmierna ekspozycja na promieniowanie,
choroby zakaźne takie jak ostre infekcje czy też zakażenie wirusem HIV, ...

stwierdzono u nich znacznie wyższe ryzyko urodzenia dziecka z wadą (stosowane we wczesnej ciąży leki przeciwpadaczkowe, inne leki i antybiotyki teratogenne, ~, promienie rtg, ciąża po zapłodnieniu in vitro, po inseminacji z powodu azoospermii).

Przyczyny braku miesiączki mogą być bardzo różne. Może się do tego stanu rzeczy przyczynić silny stres, zaburzenia odżywiania, jajniki policystyczne albo zaburzenia hormonalne. Także ~ nowotworów albo leki hamujące czynność jajników, sprawiają że miesiączka się zatrzymuje.

Zaliczamy do nich obecność wad wrodzonych, wpływ czynników infekcyjnych na jądra, czynniki immunologiczne (przeciwciała przeciw plemnikowe), nieprawidłowości naczyniowe (m.in. żylaki powrózka nasiennego) i wpływ czynników zewnętrznych (~, promieniowanie, leki) oraz wpływ temperatury.

Środkiem zalecanym przez lekarzy jest przede wszystkim ~ i to właśnie szybkość jej stosowania przeciwdziała rozprzestrzenianiu się chłoniaka.

Do czynników najbardziej predysponujących do powstania ŻChZZ należą: duże operacje ortopedyczne, złamania w obrębie miednicy lub kończyn dolnych, inne duże urazy, uszkodzenia rdzenia kręgowego, ale też stosowanie doustnej antykoncepcji, ciąża, ~, choroba nowotworowa.

~ i hormonoterapia są często stosowane samodzielnie w zbyt zaawansowanych, nieoperacyjnych rakach sutka, ale też jako leczenie okołozabiegowe.
Czynniki zwiększające ryzyko zachorowania na raka sutka obejmują czynniki genetyczne (mutacje w genach BRCA1, BRCA2), choroby (m.in.

Leczenie nowotworu jest zazwyczaj bardzo wyniszczające oraz toksyczne dla organizmu. Czasem udaje się wyciąć operacyjnie obszar płuca opanowany przez raka, niestety jest to rzadkość. Najczęściej stosowanymi metodami leczenia są radioterapia oraz ~.

Zdarza się, że podwyższone stężenie kwasu moczowego we krwi występuje przy zespole lizy nowotworu, gdy stosowana była ~, (ostrej) niewydolności nerek oraz w sytuacji, gdy przyjmujemy niektóre moczopędne leki.

Zobacz także: Zobacz także: Palenie, Ból, Otyłoś, Gruczoł, Otyłość

◄ Chemioterapeutyk   Chemoreceptory ►
 
RSS Mobile