Strona główna (Dystrofia mięśniowa)

 Medycyna 

Wszystko, o czym już zawsze chcieliście wiedzieć.
  » »
 
   

Dystrofia mięśniowa

Medycyna  Dystrofia mięśni  Dystrofia miotoniczna

Dystrofia mięśniowa Beckera - objawy choroby pojawiają się zazwyczaj między 5 a 25 rokiem życia, tylko u chłopców. Choroba postępuje raczej wolno, a pacjenci osiągają normalną długość życia.


Dystrofia mięśniowa Duchennea i Beckera
Dystrofia mięśniowa Duschennea jest chorobą dziedziczoną w sposób recesywny sprzężony z płcią (chromosomem X). Oznacza to, że choroba ujawni się u wszystkich mężczyzn (mają jeden chromosom X), którzy otrzymali zmutowany gen w chromosomie X od matki.

Dystrofia mięśniowa
Dystrofia mięśniowa jest to choroba o podłożu genetycznym. Za jej wystąpienie odpowiedzialna jest mutacja genu DMD na chromosomie X. Gen ten koduje dystrofinę, białko między innymi biorące udział we właściwej budowie i działaniu mięśnia.

Dystrofia mięśniowa to dziedziczna choroba mięśni, której charakterystyczne objawy to osłabienie mięśni. Istotą dystrofii jest bowiem degeneracja mięśni w wyniku wady genetycznej, a w niektórych przypadkach, nawet ich zanik, czyli atrofia.

Zdrowie " Dystrofia mięśniowa, miotonia, miopatie wrodzone
Podziel się!
(ang. muscular dystrophy, myotonia, congenital myopathies) ...

~ Duchenne'a - choroba powodująca postępujący i nieodwracalny zanik mięśni. Początkowo zajmuje mięśnie szkieletowe, potem także mięsień sercowy. Pierwsze objawy występują w wieku 3-8 lat.

~ polega na stopniowym osłabieniu mięśni (zaniku). Dzieli się na trzy podtypy: dystrofia o postaci obręczowej, dystrofia rzekomo przerostowa, zwana również dystrofią Duchenne'a oraz dystrofia o postaci twarzowo0łopaktowo-ramieniowej.

~ Duchennea i Beckera Nieropne zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych Objawy oponowe Urazy rdzenia kręgowego Zespół miasteniczny w zatruciu jadem kiełbasianym (botulizm)
Onkologia
Nowotwory płuca forum Nowotwory wątroby forum Chłoniaki Rak prącia Rak sromu ...

~. Już dużo wcześniej całymi miesiącami a nawet latami można wykazać początki choroby tzw. mięśniowej dystrofii, kiedy badania moczu wykazują wydalanie nadmiernej ilości białek i kreatyny. Oznacza to, że już wtedy mięśnie są uszkodzone.

- ~ typu Duchenne'a lub Beckera
- rdzeniowy zanik mięśni
- stwardnienie zanikowe boczne ...

~ Beckera - Peter Emil Becker
zespół Beckwitha-Wiedemanna - John Bruce Beckwith, Hans-Rudolf Wiedemann
choroba Behçeta - Hulusi Behçet
choroba Bechterewa - Władimir Bechterew (Biechtieriew)
znamię Beckera - Samuel William Becker
zespół Beemera-Langera ...

chorobami mięśni (miastenia, ~), schorzeniami neurologicznymi lub ogólnym wyczerpaniem organizmu (np. w ciężkiej chorobie);
otyłość i nadwagę;
zaburzenie krążenia krwi w obrębie kończyny dolnej (np. żylaki);
długotrwałe unieruchomienie kończyn dolnych; ...

Tagi: Antyoksydanty, ból głowy, brokuły, cera, ~, jaja i wątroba.

Zaburzenia zmysłów forum neurologiczne ~ Duchennea i Beckera Ośrodkowy układ nerwowy Otępienie czołowo - skroniowe Pytania neurologiczne
Reumatologia
Bóle stóp Choroba Takayasu Choroba zwyrodnieniowa stawów Zapalenia naczyń krwionośnych Zespół Sjögrena ...

Mogą ją na przykład wywoływać choroby takie jak udar mózgu, guzy głowy czy szyi, neuropatie obwodowe, ~, nowotwory oraz stany zapalne jamy ustnej czy gardła, zaburzenia czynnościowe, zapadanie przełyku, uchyłki przełyku, zapalenie przełyku, twardzina układowa oraz wiele innych.

Mukowiscydoza - istota i przebieg choroby, objawy, dieta
Mukowiscydoza - objawy, badania, leczenie
Hemofilia - przyczyny, następstwa, leczenie
Zespół Downa
Hemofilia - objawy i metody leczenia
Choroba Duchenne'a - ~ ...

czynnikami wywołującymi to schorzenie są wirusy i toksyczne działanie alkoholu. Do rzadszych przyczyn należą choroby tkanki łącznej, sarkoidoza, ciąża (tzw. kardiomiopatia okołoporodowa), leki cytostatyczne (np. adriamycyna), przewlekłe znaczne niedobory wapnia lub fosforu i ~.

◄ Dystrofia mięśni   Dystrofia miotoniczna ►
 
RSS Mobile