Strona główna (Erytroblasty)

 Medycyna 

Strona główna  
 
 
Strona główna » Medycyna » Erytroblasty


 

Erytroblasty

Medycyna  Erytroblast  Erytrocyt

Erytroblasty
występujące w szpiku kostnym komórki macierzyste krwi, z których powstają erytrocyty (czerwone krwinki) w procesie erytropoezy.


Do tej grupy nowotworów należy rak sutka rak jelita grubego nowotwory zarodkowe choroba czna mięsak Kap osiego drobno komórkowy rak płuca chłoniaki ziarnice i nieziarnujące osteomalacja rak jajnika ostra białaczka limfatyczna i ...

Część żelaza jest bezpośrednio wykorzystywana przez komórki układu erytroblastycznego do produkcji hemoglobiny, pozostałość gromadzi się w postaci ferrytyny, głównie w wątrobie i śledzionie oraz innych narządach.

Do tej grupy chorób zalicza się ostrą czerwienicę i białaczkę czną, przewlekła czerwienicę, ostrą białaczkę megakarioblastyczną, białaczkę z komórek tucznych, ostrą szpikowicę uogólnioną oraz ostre zwłóknienie szpiku.

Erytroblasty licznie występują w narządach krwiotwórczych, które u dorosłych ssaków stanowi szpik kostny. Tam przechodzą proces dojrzewania, dzieląc się i gromadząc w cytoplazmie hemoglobinę, jednocześnie tracą jądro oraz inne organella komórkowe.

We krwi obwodowej po pewnym czasie pojawiają się również retikulocyty i . Są to komórki wytwarzane w szpiku kostnym, z których powstają krwinki czerwone.

Multipotentne komórki macierzyste.
3. Unipotentne komórki macierzyste.
4. Proerytroblasty.
5. Zasadochłonne normoblasty.
6. Półprodukty normoblastów.
7. Późne normoblasty.
8. Retikulocyty.
9. Dojrzały erytrocyt.

tej sieci naczyniowej zwanej zrębem szpiku kostnego lub podścieliskiem - zagnieżdżają się komórki wytwórcze obecne w szpiku: kosciotwórcze osteoblasty, kościogubne osteoklasty oraz pierwotne komórki macierzyste krwi (hemocytoblasty); , ...

nadmierne wchłanianie żelaza może też odbywać się drogą jelitową przy zaburzeniach sprzężeń zwrotnych hamujących.
względny nadmiar żelaza ma miejsce w ustroju przy nieefektywnej hemopoezie - erytroblasty nie wychwytują Fe, ...

Zobacz także: Zobacz także: Erytrocyt, Erytroblast, Erytrocyty, Trombocyt, Śledziona

Medycyna  Erytroblast  Erytrocyt

 
RSS Mobile