Strona główna (Erytroblasty)

 Medycyna 

Wszystko, o czym już zawsze chcieliście wiedzieć.
  » »
 
   

Erytroblasty

Medycyna  Erytroblast  Erytrocyt

Erytroblasty
występujące w szpiku kostnym komórki macierzyste krwi, z których powstają erytrocyty (czerwone krwinki) w procesie erytropoezy.


Do tej grupy nowotworów należy rak sutka rak jelita grubego nowotwory zarodkowe choroba erytroblastyczna mięsak Kap osiego drobno komórkowy rak płuca chłoniaki ziarnice i nieziarnujące osteomalacja rak jajnika ostra białaczka limfatyczna i ...

Część żelaza jest bezpośrednio wykorzystywana przez komórki układu erytroblastycznego do produkcji hemoglobiny, pozostałość gromadzi się w postaci ferrytyny, głównie w wątrobie i śledzionie oraz innych narządach.

Do tej grupy chorób zalicza się ostrą czerwienicę i białaczkę erytroblastyczną, przewlekła czerwienicę, ostrą białaczkę megakarioblastyczną, białaczkę z komórek tucznych, ostrą szpikowicę uogólnioną oraz ostre zwłóknienie szpiku.

We krwi obwodowej po pewnym czasie pojawiają się również retikulocyty i erytroblasty. Są to komórki wytwarzane w szpiku kostnym, z których powstają krwinki czerwone.

tej sieci naczyniowej zwanej zrębem szpiku kostnego lub podścieliskiem - zagnieżdżają się komórki wytwórcze obecne w szpiku: kosciotwórcze osteoblasty, kościogubne osteoklasty oraz pierwotne komórki macierzyste krwi (hemocytoblasty); erytroblasty, ...

nadmierne wchłanianie żelaza może też odbywać się drogą jelitową przy zaburzeniach sprzężeń zwrotnych hamujących.
względny nadmiar żelaza ma miejsce w ustroju przy nieefektywnej hemopoezie - erytroblasty nie wychwytują Fe, ...

Zobacz także: Zobacz także: Erytrocyt, Erytroblast, Erytrocyty, Trombocyt, Śledziona

◄ Erytroblast   Erytrocyt ►
 
RSS Mobile