Strona główna (Fibrynogen)

 Medycyna 

Wszystko, o czym już zawsze chcieliście wiedzieć.
  » »
 
   

Fibrynogen

Medycyna  Fibryna  Fibrynoliza

Fibrynogen
Podziel się
Fibrynogen to biał;ko biorą;ce udział; w procesie krzepnię;cia krwi.


Fibrynogen
to pierwszy czynnik krzepnięcia krwi. Jest to rozpuszczalne białko stale występujące w osoczu, które podczas procesu krzepnięcia jest przekształcane do nierozpuszczalnej fibryny dzięki enzymowi - trombinie.
Termin związany jest z poniższymi chorobami: ...

Fibrynogen
poleć stronę znajomemu
wydrukuj tę stronę
Inne nazwy: Czynnik krzepnięcia I
Oficjalna nazwa: Fibrynogen
Powiązane badania: PT i INR, aPTT, D-dimer, Czynniki krzepnięcia, Białko C-reaktywne, Cholesterol, HDL Cholesterol ...

Fibrynogen
wskaźnik funkcjonowania układu krzepnięcia i marker stanów zapalnych.
Elektrolity (Na, K) ...

Fibrynogen - białko rozpuszczalne w osoczu krwi
Fibrynogen w specyficznych warunkach przepływu krwi 'krzepnie' i zamienia się w nierozpuszczalne silne włókna umacniające zakrzepy żylne. Bezpieczne stężenie fibrynogenu w osoczu krwi zawiera się w granicach 2-4g/l.

~openia na skutek upośledzonej syntezy (ch. wątroby)
czynnik II
protrombina ...

~ i inne czynniki krzepnięcia
~ jest rozpuszczalnym we krwi białkiem wytwarzanym przez wątrobę. Z ~u powstają pod wpływem enzymu trombiny nierozpuszczalne cząsteczki fibryny, które tworzą sieć silnych włókien składającą się na skrzep krwi.

~ "
~ jest to białko produkowane w wątrobie, które uczestniczy w procesie tworzenia skrzepu.
Fosfataza alkaliczna "
Jest to enzym uczestniczący w przemianie fosforanów, transportujący jony fosforanowe przez błony komórkowe.

Do najważniejszych nieprawidłowości, które mogą być zapoczątkowane przez nadwagę oraz otyłość należą: insulinooporność, hiperinsulinizm, cukrzyca typu 2, zaburzenia lipidowe, nadciśnienie tętnicze, hiperurykemia, podwyższony poziom ~u oraz zwiększone zagrożenie zachorowaniem na nowotwory ...

Wpływa także korzystnie na proces krzepnięcia krwi - jest stabilizatorem płytek krwi i ~u. Stymuluje mechanizmy obronne organizmu, wpływa na prawidłowy rozwój układu kostnego, a także wywiera działanie uspokajające.

D-dimer to produkt degradacji ~u. Jest związany z całym mechanizmem hemostazy, czyli układu krzepnięcia i fibrynolizy. W naszym organizmie cały czas pozostają z sobą w równowadze procesy krzepnięcia i fibrynolizy.

Stanowi mieszaninę albumin, globulin, ~u, glikoprotein, lipoprotein i innych.

skazy krwotocznej (tj. silnym, jednoczesnym krwawieniem, np. z ran, miejsc po wkłuciach, błon śluzowych, dróg rodnych), która jest wynikiem zużycia płytek krwi, ~u i innych czynników krzepnięcia w procesie tworzenia zakrzepów
niewydolności narządów spowodowanej ich niedokrwieniem.

D-dimery są produktami rozpadu ~u, czyli głównego białka tworzącego skrzep. Jeśli ich stężenie jest prawidłowe, można z dużym prawdopodobieństwem wykluczyć zakrzepicę.

W surowicy krwi oznacza się poziom FDP, stężenie ~u, czas protrombinowy i liczbę trombocytów. W badaniach krwi obserwuje się wszystkie cechy zaburzeń krzepnięcia. Ponadto nieprawidłowe mogą być parametry nerkowe i wątrobowe.

Brak aktywności fizycznej przyczynia się również do wzrostu aktywności ~u, substancji która bierze udział w procesie krzepnięcia krwi przez to mogąca powodować powstawanie zakrzepów.
Niektóre choroby
Pewne choroby mogą powodować przyspieszenie rozwoju miażdżycy o nich swojego lekarza.

Działa hamująco na proces krzepnięcia krwi, a zwłaszcza hamuje przejście protrombiny w trombinę i działanie trombiny na ~. Dodatkowo aktywuje enzymy odpowiedzialne za obniżenie poziomu cholesterolu i lipidów we krwi.

wzrost OB (odczyn Biernackiego, odczyn opadania krwinek),
wzrost stężenia ~u w osoczu,
wzrost stężenia CRP w osoczu,
wzrost ilości leukocytów we krwi (leukocytoza) z przewagą neutrofilów.

Mieli oni podwyższony poziom ~u, a świadczy to o stanach zapalnych i obumieraniu tkanek. Dodatkowo w ciele migdałowatym znajdował się nadmiar wody. {Powoduje to uszkodzenie tkanek nerwowych a w następstwie stany lekowe, depresje czy fobie.

uszkodzenie ściany żył - mechaniczne, chemiczne lub też toksyczne,
zaburzenia krzepnięcia krwi - zwiększenie stężenia ~u czy też zwiększenie liczby płytek krwi,
zwolnienie przepływu krwi - może wynikać na przykład z długotrwałego unieruchomienia lub też niewydolności krążenia.

intravascular coagulation - DIC) - zespół chorobowy polegający na aktywacji (w przebiegu różnych chorób) kaskady krzepnięcia i wytworzenie licznych mikrozakrzepów w świetle małych naczyń krwionośnych, co w efekcie często doprowadza do zużycia czynników krzepnięcia, szczególnie ~u, ...

Zastosowanie znajdują leki poprawiające krążenie, rozszerzające naczynia krwionośne, zmniejszające agregację (zlepianie się) płytek krwi, a także stężenie ~u i odkładanie się fibryny w ścianach naczyń.

Sercu nie zaszkodzi na pewno kieliszek czerwonego, wytrawnego wina do obiadu, które wykazuje właściwości przeciwzakrzepowe, obniżając poziom ~u w układzie krwionośnym.
Profilaktyka chorób serca ...

Moczugowce rozwijają się wrotach zakażenia i w otaczających tkankach. Rzadko bakteriemia.
2. Odczyny miejscowy pierwotnie zwyrodnieniowy, potem zapalny wysiękowo-włóknikowy.
3. Powstanie błon włóknikowych z resztkami tkanek, bakteriami, leukocytami, rzadko erytrocytami.
a) Wypchnięcie ~u ...

Ryc. 1. Kaskada krzepnięcia. Białka - czynniki krzepnięcia w kaskadowej reakcji doprowadzają do przekształcenia nieczynnego ~u w sieci fibryny ...

niska aktywność ruchowa,
nadwaga i otyłość,
upośledzona tolerancja glukozy,
wzrost stężenia ~u,
wzrost stężenia kwasu moczowego,
nadmierny stres,
nieracjonalne odżywianie,
wiek,
płeć męska,
obciążenia genetyczne.

metabolizmie białek,
metabolizmie lipidów,
metabolizmie węglowodanów,
metabolizmie żelaza, miedzi, witamin,
procesach detoksykacji,
metabolizmie leków oraz substancji obcych dla organizmu,
produkcji albumin, niektórych globulin oraz ~u,
produkcji żółci.

W ostateczności dzięki tej kaskadzie dochodzi do powstania skrzepu poprzez przekształcenie ~u do włóknika czyli fibryny z której skrzep jest zbudowany.

W skład skrzepliny wchodzą płytki krwi, które gromadzą się w zmienionym chorobowo naczyniu (agregacja płytek) i skupiają wokół siebie czynniki krzepnięcia (tj. ~) sprzyjające tworzeniu się włóknika (fibryny).

Zobacz także: Zobacz także: Pokarm, Palenie, Zakrzep, Krew, Cholesterol

◄ Fibryna   Fibrynoliza ►
 
RSS Mobile