Strona główna (Fibrynogen)

 Medycyna 

Wszystko, o czym już zawsze chcieliście wiedzieć.
  » »
 
   

Fibrynogen

Medycyna  Fibryna  Fibrynoliza

Fibrynogen
to pierwszy czynnik krzepnięcia krwi. Jest to rozpuszczalne białko stale występujące w osoczu, które podczas procesu krzepnięcia jest przekształcane do nierozpuszczalnej fibryny dzięki enzymowi - trombinie.


Fibrynogen
poleć stronę znajomemu
wydrukuj tę stronę
Inne nazwy: Czynnik krzepnięcia I
Oficjalna nazwa: Fibrynogen
Powiązane badania: PT i INR, aPTT, D-dimer, Czynniki krzepnięcia, Białko C-reaktywne, Cholesterol, HDL Cholesterol ...

Fibrynogen
wskaźnik funkcjonowania układu krzepnięcia i marker stanów zapalnych.
Elektrolity (Na, K) ...

Fibrynogen
200-500 mg/dl (2-5 g/l)
Fibrynogen jest to białko produkowane w wątrobie, które uczestniczy w procesie tworzenia skrzepu, rozpuszczalny prekursor fibryny. Określany jest też jako I czynnik krzepnięcia krwi.

Fibrynogen - białko rozpuszczalne w osoczu krwi
Fibrynogen w specyficznych warunkach przepływu krwi 'krzepnie' i zamienia się w nierozpuszczalne silne włókna umacniające zakrzepy żylne.

fibrynogenopenia na skutek upośledzonej syntezy (ch. wątroby)
czynnik II
protrombina ...

Fibrynogen jest kolejnym białkiem osocza, wytwarzanym w wątrobie. Z fibrynogenu powstają pod wpływem trombiny cząsteczki fibryny, które tworzą sieć włókien składającą się na skrzep krwi.
Składniki pozabiałkowe ...

Fibrynogen i inne czynniki krzepnięcia
Fibrynogen jest rozpuszczalnym we krwi białkiem wytwarzanym przez wątrobę.

czynnik I - fibrynogen;
czynnik II - protrombina;
czynnik V - proakceleryna;
czynnik VII - prokonwertyna;
czynnik VIII - czynnik antyhemofilowy A;
czynnik IX - czynnik antyhemofilowy B;
czynnik X - czynnik Stuarta-Prowera; ...

Do najważniejszych nieprawidłowości, które mogą być zapoczątkowane przez nadwagę oraz otyłość należą: insulinooporność, hiperinsulinizm, cukrzyca typu 2, zaburzenia lipidowe, nadciśnienie tętnicze, hiperurykemia, podwyższony poziom fibrynogenu oraz ...

W wyniku palenia tytoniu dochodzi do obniżenia stężenia cholesterolu HDL, wzrostu stężenia fibrynogenu i związanej z tym "gotowości" zakrzepowej, uszkodzenia śródbłonka oraz upośledzenia rozkurczu tętnic.

Wpływa także korzystnie na proces krzepnięcia krwi - jest stabilizatorem płytek krwi i fibrynogenu. Stymuluje mechanizmy obronne organizmu, wpływa na prawidłowy rozwój układu kostnego, a także wywiera działanie uspokajające.

D-dimer to produkt degradacji fibrynogenu. Jest związany z całym mechanizmem hemostazy, czyli układu krzepnięcia i fibrynolizy. W naszym organizmie cały czas pozostają z sobą w równowadze procesy krzepnięcia i fibrynolizy.

Stanowi mieszaninę albumin, globulin, fibrynogenu, glikoprotein, lipoprotein i innych.

D-dimery są produktami rozpadu fibrynogenu, czyli głównego białka tworzącego skrzep. Jeśli ich stężenie jest prawidłowe, można z dużym prawdopodobieństwem wykluczyć zakrzepicę.

W surowicy krwi oznacza się poziom FDP, stężenie fibrynogenu, czas protrombinowy i liczbę trombocytów. W badaniach krwi obserwuje się wszystkie cechy zaburzeń krzepnięcia. Ponadto nieprawidłowe mogą być parametry nerkowe i wątrobowe.

W obu grupach stwierdzono obniżony poziom fibrynogenu, który powoduje krzepnięcie krwi i jest czynnikiem ryzyka zawału serca, oraz mniejsze ilości interleukiny-1 (IL-1) - markera stanu zapalnego.

Objawia się on wydłużeniem czasów krzepnięcia, spadkiem poziomu fibrynogenu oraz płytek krwi.

Osoby zmęczone mają wyższy poziom fibrynogenu - białka, którego nadmiar ma szkodliwy wpływ na krążenie. Pamiętaj też, że najwartościowszy dla zdrowia jest sen przed północą.
Śpij w ciszy. Albo w uszy wkładaj zatyczki.

wzrost OB (odczyn Biernackiego, odczyn opadania krwinek),
wzrost stężenia fibrynogenu w osoczu,
wzrost stężenia CRP w osoczu,
wzrost ilości leukocytów we krwi (leukocytoza) z przewagą neutrofilów.

zaburzenia krzepnięcia krwi - zwiększenie stężenia fibrynogenu czy też zwiększenie liczby płytek krwi,
zwolnienie przepływu krwi - może wynikać na przykład z długotrwałego unieruchomienia lub też niewydolności krążenia.

chorobowy polegający na aktywacji (w przebiegu różnych chorób) kaskady krzepnięcia i wytworzenie licznych mikrozakrzepów w świetle małych naczyń krwionośnych, co w efekcie często doprowadza do zużycia czynników krzepnięcia, szczególnie fibrynogenu, ...

Zastosowanie znajdują leki poprawiające krążenie, rozszerzające naczynia krwionośne, zmniejszające agregację (zlepianie się) płytek krwi, a także stężenie fibrynogenu i odkładanie się fibryny w ścianach naczyń.

Sercu nie zaszkodzi na pewno kieliszek czerwonego, wytrawnego wina do obiadu, które wykazuje właściwości przeciwzakrzepowe, obniżając poziom fibrynogenu w układzie krwionośnym.
Profilaktyka chorób serca ...

otaczających tkankach. Rzadko bakteriemia.
2. Odczyny miejscowy pierwotnie zwyrodnieniowy, potem zapalny wysiękowo-włóknikowy.
3. Powstanie błon włóknikowych z resztkami tkanek, bakteriami, leukocytami, rzadko erytrocytami.
a) Wypchnięcie fibrynogenu ...

Ryc. 1. Kaskada krzepnięcia. Białka - czynniki krzepnięcia w kaskadowej reakcji doprowadzają do przekształcenia nieczynnego fibrynogenu w sieci fibryny ...

nadwaga i otyłość,
upośledzona tolerancja glukozy,
wzrost stężenia fibrynogenu,
wzrost stężenia kwasu moczowego,
nadmierny stres,
nieracjonalne odżywianie,
wiek,
płeć męska,
obciążenia genetyczne.

metabolizmie węglowodanów,
metabolizmie żelaza, miedzi, witamin,
procesach detoksykacji,
metabolizmie leków oraz substancji obcych dla organizmu,
produkcji albumin, niektórych globulin oraz fibrynogenu,
produkcji żółci.

W ostateczności dzięki tej kaskadzie dochodzi do powstania skrzepu poprzez przekształcenie fibrynogenu do włóknika czyli fibryny z której skrzep jest zbudowany.

W skład skrzepliny wchodzą płytki krwi, które gromadzą się w zmienionym chorobowo naczyniu (agregacja płytek) i skupiają wokół siebie czynniki krzepnięcia (tj. fibrynogen) sprzyjające tworzeniu się włóknika (fibryny).

Zobacz także: Zobacz także: Pokarm, Palenie, Zakrzep, Krew, Cholesterol

◄ Fibryna   Fibrynoliza ►
 
RSS Mobile