Strona główna (Guz mózgu)

 Medycyna 

Wszystko, o czym już zawsze chcieliście wiedzieć.
  » »
 
   

Guz mózgu

Medycyna  Guz klatskina  Guz nowotworowy

Guz mózgu
Nowotwory
guz mózgu - wewnątrzczaszkowe procesy ekspansywno - uciskowe ...


Guz mózgu jest związany z nieprawidłowym wzrostem komórek mózgowych lub centralnego kanału rdzenia.
Podstawy
Przyczyny
Objawy
Diagnostyka
Leczenie ...

Guz mózgu
Znamiennym objawem guza mózgu są przewlekłe bóle, nie cechujące się niczym charakterystycznym. Rzadko dolegliwości mogą zmieniać swoje natężenie w zależności od niektórych pozycji głowy i przy niektórych ruchach.

guz mózgu,
niedotlenienie mózgu (zatrzymanie oddechu, zatrucie CO, znieczulenie ogólne),
zaburzenia krążenia mózgowego (udar niedokrwienny lub krwotok), ...

Guz mózgu
Wizyta u lekarza pilnie potrzebna
Nagłe silne zawroty głowy oraz bóle głowy i ewentualnie nudności i wymioty ewentualnie zaburzenia przytomności ...

~
Tagi: glejak leczenie, glejak objawy, glejak rokowania, glejak wielopostaciowy, ~, pierwotny nowotwór mózgu, rak glejak, rak mózgu
Zdjęcia: Jupiterimages ...

Tematy: ~, nowotwory układu nerwowego, nowotwór złośliwy, gwiaździak, glejak wielopostaciowy
12 produktów, które niszczą
tłuszcz na brzuchu, a ty chudniesz! ...

TAGI: padaczka ~ nerw skóra mutacja
Twój koszyk Przechowalnia
Suma: 0 zł ...

Zostaliśmy skierowani do neurologa dziecięcego w szpitalu dziecięcym w Warszawie. Tam lekarka przeprowadziła wywiad, wykluczyła wstępnie ciężkie choroby neurologiczne typu ~, krwiak. Zostałem skierowany do pracowni EEG.

Zobacz tagi: ~, nowotwór mózgu, glejak, ośrodkowy układ nerwowy, choroby układu nerwowego

POLECAM!!! ...

3000 osób słyszy diagnozę: ~. Polska należy do krajów europejskich o wysokim współczynniku zachorowalności w tej grupie nowotworów.

Obiegowy lęk przed guzem mózgu wyrażany słowami - 'boli mnie stale głowa - może to ~?' - jest bezzasadny. Guzy mózgu zaczynają się od innych objawów niż ból głowy, np. od porażeĂą, czy zaburzeĂą wzroku lub napadów epilepsji.

Zmiany fizjologiczne
~ u niektórych dorosłych powoduje osłabienie (lub uczucie osłabienia) jednej strony ciała. Nagle może się on stać 'niezdarny', tracić równowagę, wchodzić w ściany, chwiać się. Uszkodzeniu ulega w tym przypadku również możliwość koordynacji ruchowej.

Tętniak mózgu - objawy i leczenie
~ - objawy
Zespół niespokojnych nóg
Uzależnienie od alkoholu
Neuralgia międzyżebrowa
Leczenie w psychiatrii
Depresja a choroby neurologiczne
Uszkodzenie rdzenia kręgowego
Hipersomnia - ciągła senność
Rozszczep kręgosłupa ...

niewydolność nerek, wątroby, ~, czynna choroba wrzodowa, źle kontrolowane RR, skaza krwotoczna, trombofilia, trombocytopoenia, HIT w wywiadzie, zabieg operacyjny do 1 miesiąca
brak współpracy ze strony chorego, brak doświadczenia ze strony lekarza prowadzącego ...

niedawno przebyte krwawienie wewnątrzczaszkowe (do 2 mies.), operacja lub uraz głowy (do 20 dni), ~;
skaza krwotoczna;
ciężka niewydolność wątroby i/lub objawowe nadciśnienie wrotne;
początkowa faza ostrego HIT;
ciąża (wyjątki - patrz: Sytuacje szczególne); ...

Analiza próbek pobranych od pacjentów - zanim zdiagnozowano u nich ~ lub zastosowano leczenie - pozwolił;a zmierzyć; zwią;zek pomię;dzy poziomem IgE a ryzykiem rozwoju raka bez obaw, ż;e mógł; być; on zmodyfikowany przez proces choroby lub leczenie.

Grupa ta zawiera wiele różnych chorób, np. łagodne nadciśnienie śródczaszkowe czyli rzekomy ~. Schorzenie to charakteryzuje się podwyższeniem ciśnienia wewnątrzczaszkowego, często bez uchwytnych przyczyn. Bardzo często choroba znika samoistnie.
Jakie są przyczyny choroby?

Najczę;stszymi przyczynami padaczki są; urazy gł;owy, udar lub ~, zapalenie mózgu i opon mózgowych. W 60% przypadków przyczyna choroby nie jest jednak znana. Na padaczkę; moż;e zachorować; każ;dy, w każ;dym wieku.

Zespół Guillaina-Barrégo, tetraplegia, zwiększone ciśnienie wewnątrzczaszkowe, ~, uraz mózgu, rodzinna dysautonomia zaburzają prawidłową regulację przepływu krwi przez naczynia, kontrolowaną przez układ nerwowy.
Ciąża ...

Gdyby nie ten specyficzny rentgen wielu z nas zmarłoby nie dowiedziawszy się, że przyczyną zgonu jest ~. Tylko dzięki szczegółowym prześwietleniom naszej głowy jesteśmy wstanie szybko i bezinwazyjnie określić położenie takiego guza.

Są to takie choroby jak wspomniana już niedoczynność tarczycy, anemia (niedokrwistość), rzadziej ~, rak trzustki, stwardnienie rozsiane itp. Obniżają one nastrój człowieka, ponieważ zachwiane są procesy chemiczne w mózgu.

1. Powikłania ostre
? obrzęk płuc i mózgu,
? zakażenia,
? ostra niewydolność nerek,
? choroba zakrzepowo-zatorowa,
? pseudo~,
? zapalenie trzustki.

Jeśli uporczywe bóle często się powtarzają, lekarz pierwszego kontaktu może skierować do specjalisty neurologa, który zaleci wykonanie szczegółowych badań. Umożliwią one sprawdzenie, czy przyczyną bólu głowy nie jest np. tętniak, ~ albo nie dające innych objawów nadciśnienie.

SK-OV-3 (rak jajnika),
SK-MEL-2 (rak skóry),
XF498 (~),
HCT-15 (rak okrężnicy),
SNU-1 (rak żołądka),
L1210 (białaczka mysia),
B16-F-0 (czerniak mysi).
Ponadto kwas ten w ponad 60% blokuje wiązanie ligandów z receptorami muskarynowymi.

Choroby występujące w samym oku
Żółtaczka i związane z nią choroby - spojówka
Schorzenia wirusowe - rogówka
Brak witamin lub przyjmowanie leków - zmętnienie soczewki
Arterioskleroza lub cukrzyca - badanie dna oka
~ - badanie nerwu ocznego
Choroby tkanki łącznej stawów ...

- niektóre leki, w tym leki przeciwdepresyjne, jeśli są nieprawidłowo stosowane,
- uraz głowy,
- padaczka,
- ~,
- odstawienie niektórych leków oraz alkoholu,
- ból, szczególnie towarzyszący złamaniom kości,
- stres towarzyszący np. śmierci kogoś bliskiego.

Jest spowodowany uszkodzeniem centralnego systemu nerwowego, a dokładniej ośrodka w mózgu sterującego oddychaniem. Przyczyny, które mogą prowadzić do występowania centralnego bezdechu sennego, to np. udar mózgu, niewydolność krążenia, ~ lub infekcja centralnego systemu nerwowego.

Jednym z częstszych nowotworów u dzieci są guzy ośrodkowego układu nerwowego, najczęściej mózgu. Wczesne rozpoznanie ma tu niesłychanie duże znaczenie, ponieważ za duży guz uniemożliwia wykonanie zabiegu chirurgicznego, a więc całkowite wyleczenie.
Objawy, które mogą sugerować ~: ...

Zobacz także: Zobacz także: Guz, Palenie, Pokarm, Bóle, Wymioty

◄ Guz klatskina   Guz nowotworowy ►
 
RSS Mobile