Strona główna (Hiperfosfatemia)

 Medycyna 

Wszystko, o czym już zawsze chcieliście wiedzieć.
  » »
 
   

Hiperfosfatemia

Medycyna  Hipereozynofilia  Hiperglikemia

Hiperfosfatemia
to podwyższenie poziomu fosforu w organizmie. Prawidłowe stężenie fosforanów nieorganicznych w surowicy krwi wynosi 0,9-1,6 mmol/l. Jest ono zależne od ilości dostarczanych fosforanów z pokarmami, stopnia ich wchłaniania w przewodzie pokarmowym i wydalania z moczem.


Hiperfosfatemia jako aktualny problem terapeutyczny
Maria Wanic-Kossowska
Streszczenie Treść artykułu ...

Hiperfosfatemia Insulina w insulinoterapii Orlistat Podział wola obojętnego Szyszynka
Neurologia
Badania obrazowe mózgu Guzy przysadki Leczenie ropnego zapalenia opon mózgowo - rdzeniowych Otępienie naczyniopochodne Zespoły objawowe w uszkodzeniu rdzenia kręgowego ...

Hiperfosfatemia Objawy pierwotnej niewydolności hormonalnej jąder Niedostateczne wydzielanie tyreotropiny (TSH)
Neurologia
Choroba Devica Przerzuty nowotworowe do rdzenia kręgowego Pytania neurologiczne ...

Uwagi: Czynnikami pobudzają;cymi uwalnianie parathormonu są;: hipokalcemia (niskie stę;ż;enie wapnia), hiperfosfatemia (podwyż;szone stę;ż;enie fosforu), niedobór witaminy D3.

Skutkiem tego jest kwasica metaboliczna, hiperkaliemia (zwiększone stężenie potasu), hiperurykemia (wzrost ilości puryn) i ~ (wzrost fosforanów). Fosforany wiążą we krwi jony wapniowe, co skutkuje powstaniem hipokalcemii.

Na skutek działania parathormonu stężenie wapnia we krwi zwiększa się, a stężenie fosforanów ulega obniżeniu. Z kolei zmniejszenie stężenia wapnia (hipokalcemia) i wzrost stężenia fosforanów (~) zwiększają uwalnianie parathormonu.

Zobacz także: Zobacz także: Palenie, Endokrynolog, Jelita, Uczulenia, Alergie

◄ Hipereozynofilia   Hiperglikemia ►
 
RSS Mobile