Strona główna (Mocznik)

 Medycyna 

Strona główna  
 
 
Strona główna » Medycyna » Mocznik


 

Mocznik

Medycyna  Mocznica przewlekła  Moczopędny

Mocznik
Mocznik - drobnocząsteczkowy, azotowy orodukt końcowy przemiany białek. Powstaje w wątrobie, uwalniany do krwi i usuwany z niej w nerkach do moczu. Mocznik stanowi około 80% wydalanego azotu.


Mocznik
to główny produkt wydalniczy powstający podczas rozkładu białek. Powstaje w wątrobie w cyklu mocznikowym, następnie z krwią płynie do nerek, gdzie w całości jest filtrowany do moczu i usuwany z organizmu.

Mocznik - jest związkiem organicznym syntezowanym z azotu w wątrobie w tzw. cyklu mocznikowym, którego nadmiar jest usuwany w w postaci mocznika. Następnie jest wydzielany do krwiobiegu, filtrowany przez nerki i wydalany na zewnątrz.

Mocznik
Mocznik, karbamid (ang. urea) - CO(NH2)2 - organiczny związek chemiczny diamid kwasu węglowego. Tworzy bezbarwne kryształy bez zapachu o temperaturze topnienia 133°C.

Ponieważ mocznik jest usuwany z ustroju głownię drogą nerek (90%) to właśnie w przypadku uszkodzenia tego narządu najczęściej dochodzi do wzrostu jego stężenia w surowicy.

  1. allantoina
  2. pochodna mocznika
  3. związek powstający z kwasu moczowego pod wpływem enzymu ureazy ...

Mocznik
Substancja wytwarzana przez wątrobę. Jest to jeden z produktów przemiany materii, którego poziom wzrasta, kiedy czyjeś nerki są niewydolne. Podobnie jak kreatynina, mocznik jest markerem innych, bardziej szkodliwych substancji.

Mocznik we krwi
Mocznik we krwi jest parametrem umożliwiającym ocenę funkcji nerek . Związek ten jest końcowym produktem rozkładu białek ... świadczy o tym, że w organizmie występuje niedobór białek.

Mocznik
podwyższone wyniki wskazują na niewydolność nerek, zaburzenia metaboliczne lub odwodnienie organizmu.
Kwas moczowy ...

Mocznik
333-583 mmol/24 h
(20-35 g/24 h)
Podwyższona zawartość mocznika wskazuje ma stosowanie diety bogatobiałkowej, odwodnienie, niewydolność nerek.

Mocznik powstaje w wyniku rozkładu białek przez wątrobę, po czym jest usuwany z krwi przez nerki tak samo jak kreatynina. Wysoki poziom mocznika wskazuje, że nerki nie pracują prawidłowo.

Mocznik w preparatach pielęgnacyjnych
Od dłuższego już czasu wiadomo, że niektóre czynniki zewnętrzne, w tym także stosowane w procesie mycia mydła, powodują obniżenie zawartości mocznika w skórze.

Mocznik jest końcowym produktem przemiany azotowej białek. Stężenie mocznika we krwi jest wypadkową produkcji, która zachodzi wyłącznie w wątrobie, i nerkowego wydalania; zwiększa się ona wraz z wiekiem.

Mocznik "
Mocznik jest związkiem azotowym będącym końcowym produktem przemiany białkowej w organizmie. Jest syntetyzowany w wątrobie i wydalany z moczem.

maści mocznikowej,
oliwy salicylowej,
maści salicylowej,
maści salicylowo-siarkowej,
maści solankowej, ...

Mocznik jest związkiem powstającym w trakcie metabolizmu białek, wydalanym z organizmu przez nerki a przy ich upośledzonej funkcji stężenie mocznika w surowicy wzrasta.

guanidyna, iminomocznik HN=C(NH2)2, silna zasada w postaci higroskopijnych, bezbarwnych kryształów; jej pochodnymi są kreatyna i arginina; używana do syntezy barwników, leków (m.in. sulfoguanidyna) i materiałów wybuchowych (np. nitroguanidyna).

maści zawierające mocznik - jest to substancja silnie keratolityczna, usuwa nadmiar zrogowaciałego naskórka;
gorące kąpiele z dodatkiem soli kuchennej - podobnie jak mocznik ma za zadanie zredukować nadmiar zrogowaciałego naskórka.

Do tej grupy należą proteazy, czyli enzymy proteolityczne rozszczepiające białka, lipazy czyli enzymy lipolityczne rozkładające tłuszcze, ureazy rozkładające mocznik na amoniak i dwutlenek węgla;
2.

Zaburza też oczyszczanie krwi żylnej z metabolitów komórkowej przemiany materii - dwutlenku węgla, mocznika, itd. W konsekwencji zaburza to sprawność fizyczna i wydolność fizjologiczną całego ustroju.

Pot jest wodnym roztworem soli mineralnych, mocznika, amoniaku, kwasu mlekowego, niektórych leków, ich metabolitów, i związków zbędnych organizmowi. Jest to bardzo ważna czynność odtruwająca cały organizm.

Wytwarzanie w dużych ilościach ureazy - enzymu katalizującego rozkład mocznika do amoniaku i dwutlenku węgla. Amoniak powoduje neutralizację kwasu solnego obecnego w soku żołądkowym i podwyższenie pH w bezpośrednim otoczeniu bakterii.

gruźlicę węzłów chłonnych, jest środkiem lekko nasennym, obniża poziom cukru we krwi, osłabia napięcie jelit, pobudza popęd płciowy, wzmaga czynności nerek, jelit, wątroby, układu nerwowego, jest środkiem moczopędnym, rozpuszcza i eliminuje mocznik i ...

2) wydzielnicze i detoksykacyjne - dezaminacja aminokwasów i biosynteza mocznika, wydzielanie cholesterolu z żółcią lub jego wykorzystanie do syntezy kwasów żółciowych, w przemianie bilirubiny.

Ureazowy test oddechowy - badanie polega na wypiciu przez pacjenta roztworu mocznika zawierającego w swoich cząsteczkach znakowane izotopem atomy węgla 13C lub 14C; w przypadku zakażenia bakterią, ...

W fazie drugiej tylko jedna czwarta miąższu nerki pracuje prawidłowo, podwyższa się poziom mocznika i kwasu moczowego we krwi, chorzy skarżą się na wzmożone pragnienie i potrzebę częstego oddawania moczu, również w nocy.

B12 i kwasu foliowego mogą być przyczyną deficytów poznawczych oraz zaburzeń świadomości mocznik, ...

Z reguły leczenie opiera się na początkowym przyjmowaniu Hydroksymocznik, czyli leku który umożliwia zmniejszenie ilości leukocytów, pomaga on przygotować pacjenta na przyjmowanie Inhibitorów kinazy tyrozynowej bcr-abl.

przekształcanie toksycznego amoniaku w mocznik,
termoregulacja ciała,
wytwarzanie i magazynowanie enzymów, np. heparyny,
produkcja żółci i wydzielanie jej do przewodów żółciowych,
metabolizm węglowodanów,
synteza cholesterolu i lipoprotein, ...

W celu zdiagnozowania choroby w badaniach laboratoryjnych krwi stwierdza się: wzrost OB oraz CRP, niedokrwistość, wzrost stężenia kreatyniny, wzrost stężenia mocznika w surowicy krwi oraz obecność przeciwciał przeciw cytoplazmie neutrofilów.

W skład biotyny wchodzą trzy związki z reszt mocznikowych, kwasu walerianowego i tiofeidyny. Biotyna znajduje się we wszystkich żywych komórkach roślinnych i zwierzęcych, ale w drobnych ilościach.

Kamica cewkowa jest to choroba układu wydalniczego polegająca na zbieranie się drogach moczowych osadów z mocznika. Kwas moczowy, który występuje w organach odpowiadających za oddawanie moczu wytwarza taki osad.

Aktywuje niektóre enzymy biorące udział w procesie wytwarzania energii, syntezie glikogenu, syntezie mocznika oraz białek uczestniczących w procesie krzepnięcia krwi i regeneracji tkanki łącznej..

Zobacz także: Zobacz także: Pokarm, Palenie, Ból, Bóle, Nadciśnienie

Medycyna  Mocznica przewlekła  Moczopędny

 
RSS Mobile