Strona główna (Mocznik)

 Medycyna 

Strona główna  
 
 
Strona główna » Medycyna » Mocznik


 

Mocznik

Medycyna  Mocznica przewlekła  Moczopędny

Mocznik
Mocznik - drobnocząsteczkowy, azotowy orodukt końcowy przemiany białek. Powstaje w wątrobie, uwalniany do krwi i usuwany z niej w nerkach do moczu. Mocznik stanowi około 80% wydalanego azotu.


Mocznik
to główny produkt wydalniczy powstający podczas rozkładu białek. Powstaje w wątrobie w cyklu mocznikowym, następnie z krwią płynie do nerek, gdzie w całości jest filtrowany do moczu i usuwany z organizmu.

Mocznik - jest związkiem organicznym syntezowanym z azotu w wątrobie w tzw. cyklu mocznikowym, którego nadmiar jest usuwany w w postaci mocznika. Następnie jest wydzielany do krwiobiegu, filtrowany przez nerki i wydalany na zewnątrz.

Mocznik
Mocznik, karbamid (ang. urea) - CO(NH2)2 - organiczny związek chemiczny diamid kwasu węglowego. Tworzy bezbarwne kryształy bez zapachu o temperaturze topnienia 133°C.

Ponieważ mocznik jest usuwany z ustroju głownię drogą nerek (90%) to właśnie w przypadku uszkodzenia tego narządu najczęściej dochodzi do wzrostu jego stężenia w surowicy.

  1. allantoina
  2. pochodna mocznika
  3. związek powstający z kwasu moczowego pod wpływem enzymu ureazy ...

Mocznik
Substancja wytwarzana przez wątrobę. Jest to jeden z produktów przemiany materii, którego poziom wzrasta, kiedy czyjeś nerki są niewydolne. Podobnie jak kreatynina, mocznik jest markerem innych, bardziej szkodliwych substancji.

Mocznik we krwi
Mocznik we krwi jest parametrem umożliwiającym ocenę funkcji nerek . Związek ten jest końcowym produktem rozkładu białek ... świadczy o tym, że w organizmie występuje niedobór białek.

Mocznik
podwyższone wyniki wskazują na niewydolność nerek, zaburzenia metaboliczne lub odwodnienie organizmu.
Kwas moczowy ...

Mocznik
333-583 mmol/24 h
(20-35 g/24 h)
Podwyższona zawartość mocznika wskazuje ma stosowanie diety bogatobiałkowej, odwodnienie, niewydolność nerek.

Mocznik powstaje w wyniku rozkładu białek przez wątrobę, po czym jest usuwany z krwi przez nerki tak samo jak kreatynina. Wysoki poziom mocznika wskazuje, że nerki nie pracują prawidłowo.

Mocznik w preparatach pielęgnacyjnych
Od dłuższego już czasu wiadomo, że niektóre czynniki zewnętrzne, w tym także stosowane w procesie mycia mydła, powodują obniżenie zawartości mocznika w skórze.

Mocznik jest końcowym produktem przemiany azotowej białek. Stężenie mocznika we krwi jest wypadkową produkcji, która zachodzi wyłącznie w wątrobie, i nerkowego wydalania; zwiększa się ona wraz z wiekiem.

Mocznik "
Mocznik jest związkiem azotowym będącym końcowym produktem przemiany białkowej w organizmie. Jest syntetyzowany w wątrobie i wydalany z moczem.

maści mocznikowej,
oliwy salicylowej,
maści salicylowej,
maści salicylowo-siarkowej,
maści solankowej, ...

Mocznik jest związkiem powstającym w trakcie metabolizmu białek, wydalanym z organizmu przez nerki a przy ich upośledzonej funkcji stężenie mocznika w surowicy wzrasta.

guanidyna, iminomocznik HN=C(NH2)2, silna zasada w postaci higroskopijnych, bezbarwnych kryształów; jej pochodnymi są kreatyna i arginina; używana do syntezy barwników, leków (m.in. sulfoguanidyna) i materiałów wybuchowych (np. nitroguanidyna).

maści zawierające mocznik - jest to substancja silnie keratolityczna, usuwa nadmiar zrogowaciałego naskórka;
gorące kąpiele z dodatkiem soli kuchennej - podobnie jak mocznik ma za zadanie zredukować nadmiar zrogowaciałego naskórka.

Do tej grupy należą proteazy, czyli enzymy proteolityczne rozszczepiające białka, lipazy czyli enzymy lipolityczne rozkładające tłuszcze, ureazy rozkładające mocznik na amoniak i dwutlenek węgla;
2.

Zaburza też oczyszczanie krwi żylnej z metabolitów komórkowej przemiany materii - dwutlenku węgla, mocznika, itd. W konsekwencji zaburza to sprawność fizyczna i wydolność fizjologiczną całego ustroju.

Pot jest wodnym roztworem soli mineralnych, mocznika, amoniaku, kwasu mlekowego, niektórych leków, ich metabolitów, i związków zbędnych organizmowi. Jest to bardzo ważna czynność odtruwająca cały organizm.

Wytwarzanie w dużych ilościach ureazy - enzymu katalizującego rozkład mocznika do amoniaku i dwutlenku węgla. Amoniak powoduje neutralizację kwasu solnego obecnego w soku żołądkowym i podwyższenie pH w bezpośrednim otoczeniu bakterii.

gruźlicę węzłów chłonnych, jest środkiem lekko nasennym, obniża poziom cukru we krwi, osłabia napięcie jelit, pobudza popęd płciowy, wzmaga czynności nerek, jelit, wątroby, układu nerwowego, jest środkiem moczopędnym, rozpuszcza i eliminuje mocznik i ...

2) wydzielnicze i detoksykacyjne - dezaminacja aminokwasów i biosynteza mocznika, wydzielanie cholesterolu z żółcią lub jego wykorzystanie do syntezy kwasów żółciowych, w przemianie bilirubiny.

Ureazowy test oddechowy - badanie polega na wypiciu przez pacjenta roztworu mocznika zawierającego w swoich cząsteczkach znakowane izotopem atomy węgla 13C lub 14C; w przypadku zakażenia bakterią, ...

W fazie drugiej tylko jedna czwarta miąższu nerki pracuje prawidłowo, podwyższa się poziom mocznika i kwasu moczowego we krwi, chorzy skarżą się na wzmożone pragnienie i potrzebę częstego oddawania moczu, również w nocy.

B12 i kwasu foliowego mogą być przyczyną deficytów poznawczych oraz zaburzeń świadomości mocznik, ...

Z reguły leczenie opiera się na początkowym przyjmowaniu Hydroksymocznik, czyli leku który umożliwia zmniejszenie ilości leukocytów, pomaga on przygotować pacjenta na przyjmowanie Inhibitorów kinazy tyrozynowej bcr-abl.

przekształcanie toksycznego amoniaku w mocznik,
termoregulacja ciała,
wytwarzanie i magazynowanie enzymów, np. heparyny,
produkcja żółci i wydzielanie jej do przewodów żółciowych,
metabolizm węglowodanów,
synteza cholesterolu i lipoprotein, ...

W celu zdiagnozowania choroby w badaniach laboratoryjnych krwi stwierdza się: wzrost OB oraz CRP, niedokrwistość, wzrost stężenia kreatyniny, wzrost stężenia mocznika w surowicy krwi oraz obecność przeciwciał przeciw cytoplazmie neutrofilów.

W skład biotyny wchodzą trzy związki z reszt mocznikowych, kwasu walerianowego i tiofeidyny. Biotyna znajduje się we wszystkich żywych komórkach roślinnych i zwierzęcych, ale w drobnych ilościach.

Kamica cewkowa jest to choroba układu wydalniczego polegająca na zbieranie się drogach moczowych osadów z mocznika. Kwas moczowy, który występuje w organach odpowiadających za oddawanie moczu wytwarza taki osad.

Aktywuje niektóre enzymy biorące udział w procesie wytwarzania energii, syntezie glikogenu, syntezie mocznika oraz białek uczestniczących w procesie krzepnięcia krwi i regeneracji tkanki łącznej..

Inne nazwy: Azot mocznikowy
Oficjalna nazwa: Azot mocznikowy we krwi
Powiązane badania: Kreatynina, Klirens kreatyniny, Badanie ogólne moczu, Mikroalbuminuria i wskaźnik albumina do kreatyniny w moczu ...

mocznika), regulowaniu składu płynów ustrojowych i ich objętości, a więc gospodarki wodno-elektrolitowej i tzw. równowagi kwasowo-zasadowej, oraz kształtowaniu prawidłowego ciśnienia tętniczego.

Stosowane są również leki cytoredukcyjne takie jak hydroksymocznik, melfalan, interferon alfa czy anagrelid. Ponadto w leczeniu tego schorzenia wykorzystuje się androgeny, glikokortykosteroidy, erytropoetynę i ewentualnie talidomid.

W leczeniu stosuje się upusty krwi, leki cytoredukcyjne takie jak hydroksymocznik czy interferon oraz leki przeciw płytkom krwi. W przypadku wystąpienia hiperurykemii ważne jest prawidłowe nawodnienie organizmu.

47 mp%=26,4% LDL 109 triglicerydy 111 KREW glukoza 61 mg/dl mocznik 35 mg/dl kreatynina 0,9 mg/dl magnez 2,0 mg/dl Na= 143 mmol/L K= 3,82 mmol/L MOCZ ciężar właściwy 1025 , barwa żółta, odczyn kwaśny białko, cukier, ...

Zamiast tego stosujemy: okłady z zimnej wody lub czarnej herbaty, maści, które zawierają mocznik, barwniki na sączące się zmiany skórne, maści dziegciowe.
W okresie przewlekłym choroby ?

W warunkach prawidłowych amoniak powstaje w przewodzie pokarmowym z rozpadu związków azotowych, w wątrobie jest przekształcany w mocznik, który następnie zostaje wydalony przez nerki i w niewielkich ilościach przez przewód pokarmowy.

W świecie zwierząt ludzie są wyjątkowo aromatyczni, choć sam nasz pot jest niemal bezwonny - zawiera duże ilości wody, białka, aminokwasy, mocznik, amoniak, kwas mlekowy i różne sole.

wzrost mocznika i związków azotowych we krwi
o W normalnych warunkach nie powinno dochodzić do przekroczenia bariery chłonnej i rozsiewu. Czasem w wyniku ...

Inaczej azotemia. Jest to wzrost stężenia azotu pozabiałkowego we krwi (mocznika, kwasu moczowego, aminokwasów
Azoospermia
Pod tą nazwą kryje się brak dojrzałych i zdolnych do zapłodnienia plemników ...

Niezwykle ważne celem oceny funkcji nerek (kreatynina, mocznik, kwas moczowy) oraz stężenia wapnia i aktywność dehydrogenazy mleczanowej (LDH) ...

Bez leczenia doprowadza zwykle do uszkodzenia nerek, podwyższonego ciśnienia krwi, podwyższonego poziomu kreatyniny i mocznika we krwi, ...

Leczenie rogowacenia mieszkowego opiera się na stosowaniu doustnie dużych dawek witaminy A oraz witaminy C. Miejscowo natomiast zaleca się maści z mocznikiem lub kąpiele w wodzie z dodatkiem soli, ...

Odżywia i rewitalizuje zmęczone stopy
Zawiera ekstrakt z pomarańczy i chłodzący olejek miętowy
Zawiera 5% mocznika i olejek z awokado
Poznaj gamę
Zobacz informację na temat produktu: Krem rewitalizujący do stóp ...

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek we krwi wzrasta poziom kreatyniny, mocznika i kwasu moczowego, dochodzi do hiperkaliemii (podwyższenie poziomu potasu w surowicy krwi), rozwinąć się może kwasica.

Powstaje na skutek odkładania się w drogach moczowych osadów z kwasu moczowego (mocznika).

Bakteria te wydzielają ureazę, czyli enzym rozkładający mocznik do jonu amonowego i wody. To właśnie dzięki jonowi amonowemu bakteria alkalizuje swoje otoczenie, co umożliwia jej przetrwanie w kwaśnym środowisku żołądka.

Znacząco rolę w chorobie odgrywa amoniak. Jego stężenie we krwi ma wpływ na nasilenie zaburzeń świadomości. W prawidłowo działającej wątrobie amoniak jest przekształcany w wątrobie na mocznik, a następnie wydalany przez organizm.

Kamica moczanowa ze względu na lokalizację zwana jest także kamicą nerkową, moczowodową, kielichową, pęcherzową lub cewkową. Polega na odkładaniu się w drogach moczowych osadów powstałych z kwasu moczowego (mocznika).

Zazwyczaj wykonuje się USG nerek, kontroluje ilość wypijanych płynów i oddawanego moczu, wykonuje tomografię komputerową oraz badanie krwi (oznaczenie OB, kreatyniny, mocznika, glukozy, wapnia, i sodu).

W kolejnym etapie następuje stopniowy wzrost stężeń mocznika i kreatyniny we krwi. W najbardziej zaawansowanych stadiach nefropatii konieczne jest leczenie, polegające na zastosowaniu urządzenia zastępującego swą funkcją nerki, nazywane dializą.

Przy niezachodzącej resorpcji, ale oszczędzając wodę, procesy kompensacyjne prowadzą do takich objawów, jak skąpomocz, a nawet bezmocz, co szybko prowadzi do azotemii, a więc podwyższenia we krwi stężenia związków azotu (amoniak, mocznik).

argilloterapia - leczenie za pomocą glinek
artplastica
atrezja zastawki tętnicy płucnej
aulofobia - odczuwanie obsesyjnego lęku wobec kojarzących się z członkiem instrumentów muzycznych.
autoaglutynacja
autokrynina
azot mocznika, BUN ...

Jedynym skutecznym środkiem doustnym są retinoidy aromatyczne, które chory musi brać sekwencyjnie przez całe życie. Odstawienie leków oznacza nawrót choroby. Stosuje się też sterydy, maści z kwasem salicylowym i mocznikiem, ...

Zobacz także: Zobacz także: Pokarm, Palenie, Ból, Bóle, Nadciśnienie

Medycyna  Mocznica przewlekła  Moczopędny

 
RSS Mobile