Strona główna (Odźwiernik)

 Medycyna 

Wszystko, o czym już zawsze chcieliście wiedzieć.
  » »
 
   

Odźwiernik

Medycyna  Odynofagia  Odzwyczajanie

Odźwiernik
to część żołądka kontaktująca się z dwunastnicą. Odźwiernik jest wyposażony w mięsień zwieracz odźwiernika, którego skurcz uniemożliwia przedostawanie się pokarmu do dalszej części przewodu pokarmowego, a rozkurcz - powoduje przesuwanie się treści pokarmowej do dwunastnicy.


Odźwiernik (łac. pylorus) - końcowa część żołądka zaopatrzona w okrężny mięsień gładki (zwieracz), łączy się z dalszą częścią układu pokarmowego - dwunastnicą. Położony jest na wysokości pierwszego kręgu lędźwiowego. Czynność odźwiernika kontrolowana jest przez autonomiczny układ nerwowy.

Zwężenie odźwiernika
Zwężenie lub całkowite zamknięcie odźwiernika żołądka (końcowej jego części łączącej się z opuszką dwunastnicy) spotyka się u ok. 2-4% chorych na chorobę wrzodową.

Do tej kategorii należą przerostowe zwężenie odźwiernika i wrodzona przepuklina rozworu przełykowego, która występuje dużo rzadziej. Przerost odźwiernika prowadzi do często całkowitej niedrożności górnej części przewodu pokarmowego.

Wrodzone przerostowe zwężenie odźwiernika
Spowodowane jest nadmiernym rozrostem zwyrodniałej warstwy okrężnej komórek mięśniowych tej części żołądka.

Strona gł;ówna Dolegliwości Choroby wymagające interwencji chirurgicznej Wrodzone przerostowe zwężenie ~a
Wielkoś;ć; czcionki: A A A
Wrodzone przerostowe zwężenie ~a ...

Tuż za ~iem znajduje się opuszka dwunastnicy
Jest to kilkucentymetrowa część w kształcie gruszki. Następnie dwunastnica kilkakrotnie zmienia kierunek przebiegu tworząc pętlę przypominającą literę C.

Zwężenie ~a daje objawy niedrożności: zaleganie pokarmów, wymioty, zaburzenia jonowe. W części przypadków związane jest z obrzękiem spowodowanym zapaleniem i wymaga leczenia zachowawczego. W przypadkach, gdy zwężenie jest trwałe, konieczny jest zabieg.

- zwężenie ~a
- częste nawroty mimo leczenia podtrzymującego
- brak zagojenia wrzodu mimo leczenia inhibitorem pompy protonowej
- podejrzenie ca.

Innym powikłaniem jest zwężenie ~a utrudniające przejście treści pokarmowej z żołądka do jelita cienkiego, co objawia się postępującym chudnięciem oraz silnymi wymiotami zawierającymi niestrawiony pokarm.
Postawienie diagnozy wymaga badania radiologicznego i/lub gastroskopii.

Zwężenie ~a u niemowląt i dorosłych
Wskazania do gastroskopii
Rak odbytnicy
Biegunka ostra
Nudności i wymioty
Zapalenie uchyłków jelita grubego
Zatrucie paracetamolem
Polipowatość rodzinna (polipowatość jelita grubego)
Badania przy zapaleniu trzustki
Zaparcia u dzieci ...

Składa się z wpustu, dna, trzonu i ~a. Dzięki skurczom silnych mięśni ścian żołądka pokarm jest dokładnie mieszany z sokami trawiennymi.

Odpowiednio przygotowany kęs przechodzi przez ujście ~a do początkowego odcinka jelita cienkiego - dwunastnicy. Następnie przesuwa się przez kolejne jego części (jelito czcze i kręte), by dotrzeć do zastawki krętniczo-kątniczej, która jest granicą między jelitem cienkim, a grubym.

Wymioty powstają przy zwiotczałym trzonie żołądka i wpuście, który ulega przesunięciu ponad poziom rozworu przełykowego oraz przy silnym skurczu ~a i zamknięciu głośni. Siłą wyrzucającą na zewnątrz treści żołądka są silne skurcze przepony i mięśni brzucha.

zwężenie ~a
niedrożność spowodowana obrzękiem okolicznych tkanek lub zbliznowaceniem powodującym przewężenie lub zamknięcie światła jelita we wrzodach położonych w miejscu połączenia żołądka z dwunastnicą ...

do zwiotczenia żołądka i zwieraczy przełyku, skurczy ~a (zwieracza oddzielającego żołądek od dwunastnicy) oraz mocnego skurczu przepony i brzucha.

Jelita - Część przewodu pokarmowego - od ~a żołądka do odbytu. Jelita dzieli się na jelito cienkie i grube o różnych cechach anatomicznych i fizjologicznych.
powrót do listy
Centra wiedzy: ...

Gastroskopia zabiegowa obejmuje tamowanie krwawień, usuwanie polipów i ciał obcych, opaskowanie żylaków przełyku, poszerzanie zwężeń przełyku i ~a, protezowanie przełyku, wykonywanie gastrostomii, ...

Przerostowe zwężenie ~a (pylorostenoza)
Ból głowy w ciąży
Wymioty
Noworodek ...

Bliznowacenie gojących się wrzodów może z kolei prowadzić do niedrożności wejścia do dwunastnicy (bliznowate zwężenie ~a), uniemożliwiając częściowo strawionemu pokarmowi przemieszczanie się do dalszych odcinków przewodu pokarmowego. Następstwem są wymioty i chudnięcie.

Bezoary występują wtedy, gdy istnieją warunki do zalegania treści, czy przedmiotów w żołądku. Są to: gastropareza cukrzycowa, zwężenie ~a, bezkwaśność, stan po operacji żołądka. Resztki pokarmowe i inne materiały są zlepiane poprzez wydzielany w nadmiarze śluz.
Objawy bezoaru ...

W przypadku postaci ciężkiej, na objawy SLOS składają się również liczne wady wrodzone: układu pokarmowego (np. zwężenie ~a), krwionośnego (np. ubytek przegrody międzyprzedsionkowej), nerek (np. wodonercze), wzroku (np. anidria, czyli brak tęczówki oka).

Do najważniejszych przyczyn anatomicznych należą wady porzełyku, przerost ~a, stany zapalne jamy ustnej i żuchwy. Przyczyny zaburzeń czynności połykania mogą być następujące: choroby układu nerwowego dotyczące nerwów obwodowych, połączeń nerwowo mięśniowych lub samego mózgu, ...

dodatni wywiad rodzinny w 50% przypadków DU (przed 20 rokiem życia),
może być powodem przewlekłego bólu brzucha u małych dzieci,
zwężenie ujścia żołądkowego w przebiegu wrzodu należy różnicować z wrodzonym przerostowym zwężeniem ~a u niemowląt.

Sanacja Przewlekłego Wrzodu Przebiega Z Wytworzeniem Blizny Powodującej Z Czasem Zaciagnięcie Ściany. Groźne We Wpuście A Zwłaszcza W ~u.
Przewlekła Choroba Wrzodowa Ma Prowadzić Do Raka (?). Znany Dylemat - Wrzód Zrakowaciały, Czy Owrzodziały Rak ...

Porada lekarska jest konieczna także wówczas, gdy ulewane mleko ma zabarwienie brązowe lub zielone oraz wówczas gdy tryska na odległość (tzw. wymioty chlustające). Takie objawy mogą sygnalizować zwężenie ~a, które leczy się operacyjnie.

Żołądek w celu ochrony swych ścianek wydziela pewną ilość śluzu. Śluz ten niszczy kwas acetylosalicylowy (aspiryna i pochodne), alkohol etylowy i żółć, która czasem przedostaje się z dwunastnicy do żołądka (przy uszkodzeniu ~a).

u chorych na raka trzustki, w tym skuteczności przedoperacyjnego drenażu dróg żółciowych, technik zespolenia trzustkowo-jelitowego i rozszerzonej limfadenektomii. Oceniono także skuteczność i bezpieczeństwo pankreatoduodenektomii sposobem Whipple'a w porównaniu z zabiegiem oszczędzającym ~ ...

◄ Odynofagia   Odzwyczajanie ►
 
RSS Mobile