Strona główna (Polip)

 Medycyna 

Wszystko, o czym już zawsze chcieliście wiedzieć.
  » »
 
   

Polip

Medycyna  Polio  Polip jelita grubego

Polipy nosa
Polipy nosa są przerostami błony śluzowej znajdującej się w przewodach nosowych i sięgającej, aż do ujścia jamy nosowej. Specjaliści uważają, że miejscem tworzenia się polipów jest tak zwane sitowie.


Polip szyjki macicy
Polip to struktura powstająca w wyniku proliferacji (rozrostu) nabłonka i tkanek wyścielających jamę i kanał szyjki macicy. Pod mikroskopem widoczne są jako poszerzone przewody gruczołów otoczone komórkami nabłonka gruczołowego, tkanki łącznej oraz naczyń krwionośnych.

polipy nienowotworowe:
polip hyperplastyczny
W materiale sekcyjnym stanowi ok 70% polipów pochodzenia nabłonkowego, w chirurgicznym tylko ok 20% (ze względu na częstą bezobjawowość związaną z małymi wymiarami). spotykany u osób w 6-7 dekadzie życia.

polipy przewodu pokarmowego
Pojęcie medyczne polipy przewodu pokarmowego i dokładne informacje wyjaśniające ten termin medyczny. Definicja polipów przewodu pokarmowego napisana w sposób zrozumiały.

Polipragmazja to termin określający sytuację, w której chory przyjmuje jednocześnie więcej niż kilka leków. Niestety, w przypadku niektórych ludzi jest to czasem wyższa konieczność. Jednak jeśli tylko jest to możliwe należy redukować ilość przyjmowanych farmaceutyków do niezbędnego minimum.

~y jelita grubego
Zobacz artykuły na temat:biegunkaból brzuchachoroby nowotworowechoroby układu pokarmowegojelito grubenaczyniakipolipy gruczolakowatetłuszczakizaparcia ...

~eptyd trzustkowy (PP)
Podziel się
~eptyd trzustkowy to peptyd produkowany przez komórki typu PP rozproszonego ukł;adu hormonalnego przewodu pokarmowego. Komórki PP zlokalizowane są; gł;ównie w gł;owie trzustki. Syntezę; peptydu pobudzają; skł;adniki pokarmowe.

~y nosa widoczne przy badaniu wziernikiem

Zniekształcony przez duże ~y nos
...

~y macicy: szyjkowe i endometrialne. Objawy i leczenie ~ów macicy
5
Autor: Anna Jarosz - artykuł pochodzi z miesięcznika "Zdrowie" ...

~ - guzowaty twór patologiczny wyrastający z błon śluzowych wysłanych nabłonkiem gruczołowym, często mnogi (~owatość).

macica, choroby kobiece, mięśniaki macicy, endometrium, ~y macicy, narządy kobiece, rak endometrium
wróć do artykułu Choroby macicy cz. 1
Gość We-Dwoje.pl mówi: ...

Objawy ~ów przewodu pokarmowego
~y przewodu pokarmowego są tworami wpuklającymi się do światła przewodu pokarmowego. Mogą pojawiać się pojedynczo lub w gromadach. Bardzo rzadko znajdują się w żołądku i jelicie cienkim.

Kiedy wykonywano konwencjonalny zabieg kolonoskopii, nie stosując wcześniej metody wirtualnej, pominięto 55 z 511 ~ów. Sprawdzono także skuteczność obu metod w wykrywaniu ~ów mierzących ponad 6 mm, które mogą być nowotworowe.

  1. antybiotyk przeciw pierwotniakom jelitowym
  2. antybiotyk, ~eptyd, stosowany przy leczeniu zakażeń ropnych
  3. nazwy handlowe: Bacitracin, Bivacin ...

~eptydy zaliczane do biopolimerów. Wielkocząsteczkowe substancje naturalne o złożonej budowie będące nieodzownymi składnikami wszelkiej materii żywej. Do białek należą enzymy, niektóre hormony oraz wiele ważnych składników strukturalnych komórki.

~y jelita grubego
Rak jelita grubego najczęściej poprzedzony jest powstaniem ~a, niezłośliwej zmiany, która jest uwypukleniem błony śluzowej do światła jelita grubego. Może mieć charakter wrodzony lub pojawiać się później, zwykle po 30. roku życia. Przyczyny ich powstawania nie są znane.

~
~ jest określeniem makroskopowym (czyli bez zastosowania technik powiększania obrazu). Oznacza zmianę odróżniającą się od prawidłowych tkanek i uniesioną ponad ich powierzchnię. Istnieją różne podziały ~ów.

~ miazgi - rodzaj miękkiej tkanki wyrastającej z zęba, która występuje u dzieci i młodzieży. Jej występowanie związane jest z głęboką próchnicą.
Progenia - wrodzona wada zgryzu. Polega na poprzednim wzroście żuchwy w stosunku do szczęki.

~ektomia śródendoskopowa u dzieci
Józef Ryżko, Danuta Celińska-Cedro, Mikołaj Teisseyre, Marek Woynarowski, Andrzej Rasiński, Witold Bartnik, Eugeniusz Butruk
Endoskopowa ~ektomia
Danuta Karcz ...

~y jelitowo-odbytnicze
dalej
~y to łagodne rozrosty, które powstają na wewnętrznej ścianie jelita grubego i odbytnicy. Występują one wyjątkowo często, zwłaszcza u osób starszych.

~y jajnikow
zerwane ścięgno achillesajak z tym spać ból przy zerwany
sinieją nogi
guzek podop
eozynofile niski poziom
Geoda ko
nowe urządzenie do podawania insuliny
mózgu
pogrubione żyły w ręce
czym jest baudanie moczu na cito?
Zobacz więcej → ...

~y przewodu pokarmowego objawiają się występowaniem guzków w przewodzie pokarmowym, choroba ta może ulec zezłośliwieniu czyli przekształcić się w nowotwór. więcej
Okresy choroby Perthesa ...

~y przewodu pokarmowego
Dżuma
Choroba lokomocyjna
Myśli natrętne
Wrzodziejące zapalenie jelita grubego ...

~y nosa u dzieci, ~y nosa u dziecka, terapia półpaśca, rokowania raka jajnika, rak trzustki a ciąża, rokowania ropnia, przyczyny shopoholizmu, szpiczak mnogi a ciąża, tasiemiec uzbrojony a poród, torbiel a poród
Najnowsze choroby ...

~y nowotworowe jelita grubego Przerzuty nowotworów do kości Rak krtani i gardła Rak trzonu macicy Wrodzone guzy oczodołu
Hematologia ...

~Y NOSA ZWIĄZANE Z PRZEWLEKŁYM ZAPALENIEM NOSA I ZATOK
~Y NOSA ZWIĄZANE Z ROZSIANĄ ~OIDALNĄ PATOLOGIĄ NOSA I ZATOK
POŁĄCZENIE KOMOROWO-ZBIORNIKOWE ...

~y jelita grubego
~y nowotworowe jelita grubego
~owatość gruczolakowata rodzinna jelita grubego
Forum Hematologia ...

~y macicy u niemowlaka, przyczyny postrzału i rwy kulszowej, rokowania postrzału i rwy kulszowej, leczenie raka nerki, refluks żołądkowo-przełykowy u dziecka, objawy różycy, różyczka u dziecka, rokowania SARS, przyczyny Sinubronchitis, rokowania Sinubronchitis
Najnowsze choroby ...

~y nowotworowe jelita grubego Radioterapia Siatkówczak złośliwy
Hematologia
Choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi (GvHD) Leczenie immunologicznej plamicy małopłytkowej immunoglobulinami anty-D Niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej ...

~owatość rodzinna,
rodzinny rak jelita grubego.
dieta z dużą zawartością tłuszczu,
niska zawartość błonnika,
dym tytoniowy,
smażone, wędzone pokarmy.

~y żołądka
U chorych z ~ami żołądka, czyli guzowatymi tworami wielkości kilku milimetrów lub nawet centymetrów, wystającymi ze ściany żołądka w stronę jego wnętrza, często mającymi wyraźną szypułkę, zakażenie H. pylori jest bardzo częste.

~owatość młodzieńcza
Występowanie ~ów w jelicie grubym jest najczęściej przypadkowo stwierdzanym schorzeniem. Twory te mogą mieć różne pochodzenie i u niektórych powstają wyniku błędu genetycznego, a u niektórych w związku z nieprawidłowym trybem...
Hipercholesterolemia rodzinna ...

to hormon ~eptydowy syntetyzowany i wydzielany przez przedni (gruczołowy) płat przysadki mózgowej. Jego działanie polega na pobudzaniu kory nadnerczy, stymulując wydzielanie hormonów steroidowych.

ZAPOBIEGANIE: ~y jelita grubego należy usunąć i zbadać mikroskopowo; w razie stwierdzenia zmian łagodnych - co 3 lata wykonywać kontrolną koloskopię.
POWIKŁANIA:
leczenie operacyjne: ...

Występuje jako ~ na dolnej części okrężnicy lub odbytnicy. Czasem rozwija się wewnątrz ściany odbytnicy lub okrężnicy. ~ przez namnażanie zmienia się w groźnego guza. Komórki guza odrywają się i wraz z krwią i limfą trafiają do innych narządów np. : płuca czy wątroby.

Mogą przybierać ~owaty charakter wzrostu, a zmiany te powodują rozciągnięcie szyjki macicy i wychodzić z jej kanału, aż do pochwy, a już w poważnych przypadkach nawet na zewnątrz sromu. Tego rodzaju mięśniaki nazywamy rodzącymi.

inne - usuwanie ~ów, ciał obcych, zatamowanie krwawienia.
Przygotowanie pacjenta:
Przed badaniem jelito powinno zostać opróżni one. Chory w ciągu 24 godzin przed badaniem powinien spożywać pokarmy w stanie płynnym.

nosa a la renifer Rudolf ma zapewnić; - jak potwierdzają; instytuty medyczne i amerykań;scy i japoń;scy lekarze - eliminację; objawów alergicznych, takich jak zatory, katar, ł;zawienie oczu i bóle gł;owy w cią;gu kilku tygodni stosowania, a takż;e pomoc w takich schorzeniach jak ~y nosa.

krajach jak Japonia, jest badaniem przesiewowym w rozpoznawaniu raka żołądka. Oprócz badań diagnostycznych, gastroskop stosuje się także w celach leczniczych do tamowania krwawień z górnego odcinka przewodu pokarmowego (z żylaków przełyku czy wrzodów żołądka i dwunastnicy) czy usuwania ~ów.

Zabieg usunięcia ~ów nosa .Wszystko dla pacjenta bardzo dobrze zorganizowane.Od...
Irena Kędzierska
alergolog, Brzozów ...

Mamy szansę uniknąć ~ragmazji, czyli jednoczesnego przyjmowania wielu leków, bo przecież każdy lekarz specjalista przepisuje swoje specyfiki, nie oglądając się na to, co pacjent już zażywa.

- Choroby - ryzyko zwiększa się u osób cierpiących z powodu ~ów. 70 do 90% przypadków raka okrężnicy wywołanych zostało przez nieleczone ~y.

Powstawaniu raka jelita grubego sprzyjają choroby: ~owatość rodzinna jelita, wrzodziejące zapalenia jelita grubego, gruczolak kosmkowy, ~y oraz brak ruchu, palenie tytoniu i dieta ubogoresztkowa.
Objawy zależą od umiejscowienia guza.

Do tej grupy należą: dziedziczny rak jelita grubego bez ~owatości; zespół gruczolakowatej ~owatości rodzinnej; inne zespoły ~owatości ...

Leczenie Rodzinna ~owatość Leczenie raka jelita grubego. Polega na tworzeniu sie w jelicie
Leczenie Potas Leczenie mięśniowych, przewodzi bodźce w sercu. Razem z sodem
Leczenie Immunoglobuliny przeciwciała Leczenie układzie odpornościowym, ich zadaniem jest rozpoznanie ...

operacje endoskopowe ~ów i guzów pęcherza moczowego metodą elektroresekcji przez cewkę moczową - TURT
operacje endoskopowe kamicy pęcherza moczowego, uchyłków pęcherza, ureterocele (wada wrodzona końcowego odcinka moczowodu) ...

w ~owatości jelita grubego) lub gdy nie jest możliwe wykonanie przetoki na jelicie grubym (np. z powody rozległych zmian nowotworowych) In-transit przerzutyprzerzuty 'na przebiegu' naczyń limfatycznych biegnących od guza do regionalnego układu chłonnego.

Chrapanie może mieć określone przyczyny, które poddają się leczeniu: niedrożność nosa z powodu skrzywienia przegrody nosowej, ~y nosa, alergia oddechowa, otyłość, czy też przerost migdałków - ocenić powinien to lekarz. Jeśli istnieje przyczyna chrapania - usuwa się ją.

Takie same objawy może dawać ~ jelita grubego czy rak jelita grubego. Niemal każdy nowotwór złośliwy początkowo jest stosunkowo łatwym w leczeniu ~em. By stać się agresorem zagrażającym życiu, najczęściej potrzebuje ok. 10 lat.

Może to być bowiem sygnał, że struny uległy pogrubieniu lub pojawiły się na nich guzki głosowe, ~y czy zmiany nowotworowe (nowotwór krtani rozwija się najczęściej u palaczy). Nie zawsze wystarczy wtedy zażywanie lekarstw, czasem konieczna jest operacja metodą tradycyjną lub laserem.

U nich pojawia się przewlekły i napadowy kaszel, zapalenie oskrzelików, krwioplucie, ~y nosa, przewlekłe zapalenie zatok przynosowych. Bardzo często odnotowuje się również problemy z układem pokarmowym.

Mogą bowiem zwiastować groźne choroby takie jak: stany zapalne pochwy, stany zapalne szyjki macicy stany zapalne przydatków, nadżerka, ~y, choroby przenoszone drogą płciową, nieprawidłowe funkcjonowanie gruczołów, zmiany nowotworowe w obrębie narządu rodnego.

Usuwa się perlaka, ziarninę, ~y oraz, zwykle już w dużym stopniu zniszczone przez stany zapalne, kosteczki słuchowe: młoteczek i kowadełko. Priorytetem przy tego typu zabiegach jest usunięcie z ucha stanu zapalnego i zapobiegnięcie wystąpieniu groźnych powikłań.

Rak jelita grubego to ~owaty nowotwór złośliwy rozwijający się w okrężnicy, odbytnicy lub wyrostku robaczkowym i tworzący przerzuty głównie do wątroby. Jest drugim pod względem zachorowalności nowotworem złośliwym i każdego roku przyczyną 655 000 zgonów na całym świecie.

Niektóre (gąbki i ~y parzydełkowców) prowadzą wprawdzie osiadły tryb życia, ale komórki gąbek są zdolne do ograniczonego ruchu, u większości z nich występuje swobodnie pływające stadium larwalne, a parzydełkowce są osiadłe jedynie w stadium ~a.

krewni mieli stwierdzone niektóre choroby jelit (~owatość rodzinna, choroba Krohna);
masz więcej niż 50 lat;
cierpisz na chroniczne zaparcia lub biegunki;

twoje pożywienie zawiera zbyt mało warzyw i owoców oraz błonnika, a zbyt wiele tłuszczu;

masz nadwagę i mało się ruszasz; ...

Gastroskopia zabiegowa obejmuje tamowanie krwawień, usuwanie ~ów i ciał obcych, opaskowanie żylaków przełyku, poszerzanie zwężeń przełyku i odźwiernika, protezowanie przełyku, wykonywanie gastrostomii, ...

~y nosa,
zapalenie płuc,
choroby przewodu pokarmowego (m.in.: jelita, trzustki, wątroby),
choroby układu moczowo-płciowego (nerczyca, zapalenie pęcherza, cewki moczowej, pochwy),
zapalenie i obrzęk stawów,
zapalenie tęczówki,
zaburzenia przyrostu wagi u małych dzieci.

zespołu Lyncha,
zespołu ~owatości młodzieńczej,
pojedynczych ~ów w obrębie jelita grubego,
zespołu Peutza-Jeghersa,
przewlekłego zapalenia jelita grubego,
choroby Leśniowskiego-Crohna.

Epidemiologia nowotworów złośliwych w Polsce ~y jelita grubego Nowotwory serca forum
Hematologia
Leczenie niedokrwistości z niedoboru witaminy B12 Choroba Rendu - Webera - Oslera Leczenie immunologicznej plamicy małopłytkowej immunoglobulinami anty-D ...

usunięcie ~a jelita grubego, leczenie choroby wrzodowej)
Warunkiem koniecznym jest modyfikacja i kontrola diety, należy pamiętać o zdrowym odżywianiu się
W niektórych przypadkach lekarz może zalecić leczenie farmakologiczne - doustne i dożylne preparaty ...

Ale jeśli i ten stan zapalny zlekceważysz i nie wyleczysz go do końca - może się on zamienić w przewlekłe zapalenie zatok, a w jego wyniku w nosie mogą pojawić się ~y. Tu nie wystarczą już leżenie, ciepłe okłady, a nawet antybiotyki.

Czy glikokortykosteroidy stosowane miejscowo są skuteczne u chorych na PZNZP ze współistniejącymi ~ami nosa?
Jaka jest optymalna dawka warfaryny przy rozpoczynaniu leczenia przeciwkrzepliwego?
Skuteczność i bezpieczeństwo wyciągu z kasztanów u chorych z PNŻ ...

Sprzyjają mu czynniki wrodzone - anomalie w budowie anatomicznej przewodu pokarmowego, przeszkody w przechodzeniu prze jelita treści pokarmowej (uchyłki i ~y), nieprawidłowa budowa i kurczliwość mięśni jelit.
U znacznej większości dzieci nie udaje się wykryć przyczyny wgłobienia.

Inne choroby i dolegliwości forum Czerniak Mastocyty (komórki tuczne) ~y nowotworowe jelita grubego Rozpoznanie i leczenie mastocytozy
Hematologia ...

3.Raki drobnokomórkowe:
- 20-25%
- pochodzą z komórek endokrynnych obecnych w śluzówce oskrzeli
- często wytwarzają hormony ~eptydowe (objawy paranowotworowe)
- wybitny związek z paleniem
- znaczna agresywność,najgorsze rokowanie ...

są to związki składające się z wielu aminokwasów (związek dwóch aminokwasów ? dipeptyd, trzech aminokwasów ? tripeptyd, czterech aminokwasów ? tetrapeptyd itd.). Czasami łańcuchy ~eptydów złożone są nawet z kilkuset aminokwasów.
Białka złożone ?

Pomaga utrzymać higienę w jelicie grubym, zapobiega tworzeniu się kamieni kałowych, żylaków odbytu oraz przeciwdziała wystąpieniu ~ów i raka jelita grubego. Polecam spożywanie błonnika najlepiej pod postacią surowych lub gotowanych jarzyn.

- częste zapalenie płuc lub zatok,
- bóle brzucha,
- długo trwający kaszel z odkrztuszaniem śluzu,
- nawracające zapalenie oskrzeli i płuc,
- możliwe ~y nosa i krwioplucie,
- skóra o słonym smaku,
- u dorosłych mężczyzn objawem może być niepłodność.

Były to najczęściej: sapka, niedrożność i świąd nosa, napady kichania, nieżyt nosa, nawracające wydzielnicze zapalenie uszu, zapalenie zatok, ~y nosa, przerost migdałków podniebiennych i gardłowego, a także nawracające zapalenia zatok, przewlekły kaszel nawracający, ...

~y nosa
Porfiria skórna późna
Przejściowe ataki ischemiczne
Przewlekłe zmiany posłoneczne
Reakcje nadwrażliwości na antybiotyki beta-laktamowe
Reakcje nadwrażliwości na antybiotyki i chemioterapeutyki
Rumień stwardniały
Świerzbiączka guzkowa Hyde
Toczeń polekowy ...

Najczęstszą jest mutacja Î"F508, natomiast, w innego rodzaju przypadkach, objawy choroby mogą wyglądać nietypowo. Atypowa prezentacja choroby to występowanie objawów płucnych bez trzustkowych albo obecność tylko jednego objawu, tj. zapalenie trzustki, choroba wątroby, ~y nosa czy niepłodność u ...

Powinniśmy za to profilaktycznie pamiętać o oddychaniu przez nos. Gdy mamy ~y w nosie, przerost małżowin albo skrzywioną przegrodę nosową, trzeba te stany wyleczyć, by swobodnie oddychać przez nos. To zabezpiecza nas przed nawracającymi zapaleniami zatok.

Zobacz także: Zobacz także: Palenie, Jelita, Ból, Pokarm, Zapalenia

◄ Polio   Polip jelita grubego ►
 
RSS Mobile