Strona główna (Przeciwciała)

 Medycyna 

Wszystko, o czym już zawsze chcieliście wiedzieć.
  » »
 
   

Przeciwciała

Medycyna  Przeciwcholesterolowy  Przeciwciała anty-D

Przeciwciała anty-D
Przeciwciała anty-D - przeciwciała skierowane przeciwko antygenom D, któ­re znajdując się na powierzchni czerwonych krwinek osób z grupą krwi Rh plus, mogą uszkodzić te krwinki. Jest to tzw.


Przeciwciała
Przeciwciała są białkami (immunoglobulinami) o ściśle określonej swoistości antygenowej, syntetyzowanymi przez limfocyty B i komórki plazmatyczne.

Przeciwciała monoklonalne (mAb)
to grupa immunoglobulin, które powstały z jednego klonu limfocytów B. Przeciwciała monoklonalne charakteryzują się jednakową swoistością i podobnym powinowactwem do konkretnego antygenu.

Jakie przeciwciała są charakterystyczne dla wirusowego zapalenia wątroby?

Są to przeciwciała przeciwko antygenom wysp trzustkowych Langerhansa. Prowadzą one do ich autoimmunologicznego uszkodzenia, co skutkuje rozwojem cukrzycy, głównie typu 1.
Wyróżniamy cztery typy przeciwciał:
przeciw antygenom komórek B, ...

Przeciwciała przeciw EBV
poleć stronę znajomemu
wydrukuj tę stronę
Inne nazwy: Przeciwciała EBV, EBV VCA-IgM Ab, EBV VCA-IgG Ab, EA-D IgG Ab ...

przeciwciała
Hashimoto a ciąża
Hashimoto i przeciwciała przeciwtarczycowe aTPO a ciąża: ...

Przeciwciała skierowane przeciwko własnym tkankom organizmu w następstwie pomyłki ze strony układu immunologicznego, do której może dojść z powodu wieku, czynników genetycznych, działania wolnych rodników czy obecności kompleksów immunologicznych.

Przeciwciała przeciwjądrowe
Przeciwciała antyfosfolipidowe
Antykoagulant toczniowy
Przeciwciała antykardiolipinowe
Toksoplazmoza
Porozmawiaj o tym na Forum Ciąża i dziecko » + Zadaj pytanie ...

  1. przeciwciała rozpuszczające bakterie przy współudziale dopełniacza
  2. przeciwciała znajdujące sie w surowicy krwi organizmu uodpornionego przez bakterie powodujące bakteriolizę ...

przeciwciała pojawiają się z pewnym opóźnieniem od momentu pokąsania przez zarażonego kleszcza. Warto robić testu Elisa czy Western-blot nie wcześniej niż 6 tygodni od momentu kontaktu z zakażonym kleszczem; ...

Przeciwciała przeciw RSV chronią skutecznie
Nie ma najmniejszych wątpliwości, że najskuteczniejszą metodą ochrony wcześniaków i innych dzieci z grupy najwyższego ryzyka jest profilaktyczne podanie przeciwciał skierowanych przeciw wirusowi RS, ...

Przeciwciała wykrywane w badaniach serologicznych w kierunku kiły powstają dopiero od 6 tygodnia zakażenia. Technika PCR umożliwia potwierdzenia zakażenia już po 2-3 tygodniach od zakażenia, w czasie okienka serologicznego.

Przeciwciała przeciwjądrowe (ANA1)
test przesiewowy w kierunku uogólnionych chorób tkanki łącznej - jednego z rodzajów chorób reumatycznych objawiających się m.in. bólami kości i stawów oraz ogólnym osłabieniem.

Przeciwciała anty-TPO - norma. Jak interpretować wyniki badań?
Przeciwciała anty-TPO nie występują we krwi osoby zdrowej, dlatego ich obecność zawsze zwiastuje choroby tarczycy.

Przeciwciała przeciwplemnikowe
(...) i ich długotrwałe stosowanie ma wiele skutków ubocznych. Najkorzystniejszą formą leczenia jest sztuczna inseminacja domaciczna lub in vitro, czyli zapłodnienie pozaustrojowe.

Przeciwciała monoklonalne i ich działanie
Celem terapii przeciwnowotworowej jest wyeliminowanie komórek nowotworowych przy jak najmniejs...
" Więcej ...

Przeciwciała monoklonalne - przeciwciała skierowane przeciwko pojedynczemu celowi na powierzchni komórki, stosowane również w terapii biologicznej.
Przepona - cienkie mięśnie oddzielające jamę klatki piersiowej od jamy brzucha.

Przeciwciała monoklonalne: przeciwciała uzyskane z jednego źródła (klonu) przy użyciu technologii rekombinacji DNA. W konsekwencji wszystkie te przeciwciała są bardzo do siebie podobne i posiadają tę samą swoistość antygenową.

Przeciwciała
Przeciwciała, białkowe cząsteczki skierowane przeciw antygenom, są produkowane przede wszystkim przez komórki plazmatyczne (plazmocyty), będące końcowo (efektorowo) zmienionymi limfocytami B.

Przeciwciała krążące w ustroju są klasy IgG i skierowane są przeciwko strefie błony podstawnej. Przeciwciała wykrywa się za pomocą badania immunofluorescencyjnego.

Przeciwciała przeciw wirusowi ospy wietrznej pojawiają się w organizmie po 4 do 5 dni od momentu zakażenia.
Okres przed wystąpieniem typowych objawów choroby nazywa się okresem prodromalnym. W przypadku ospy wietrznej okres ten trwa średnio 1-2 dni.

przeciwciała do acetylocholiny miastenia
choroby nerwowe
zaparcia a zaburzenie neurologiczne
krwiak podtwardówkowe
diagnoza stwardnienia rozsianego
nerw V trójdzielny
nerwoból gałęzi nerwu trójdzielnego
zawroty głowy drżenie głowy ...

przeciwciała przeciw β2-glikoproteinie obecne w surowicy lub osoczu (w mianie >99. centyla) wykryte co najmniej 2-krotnie w odstępie minimum 12 tygodni standaryzowaną metodą ELISA.
Leczenie ...

Przeciwciała Borrelia (boreliozy) IgG + IgM
ÂŁ54
Borrelia burgdorferi IgG ...

- przeciwciała przeciw transglutaminazie tkankowej IgA - tTG IgA (ELISA)
- przeciwciała przeciw endomysium mięśni gładkich - EmA (IIFT) + przeciwciała przeciw analogowi gliadyny GAF-3 (IIFT) (nowy, czulszy marker celiakii) ...

na przeciwciała wirusa we krwi, tzw. test przesiewowy lub ELISA,
wykrywających istnienie białek specyficznych we krwi, tzw. test potwierdzający lub Westernblot, wykonywane w przypadku dwukrotnego dodatniego wyniku testu na przeciwciała.

ciepłe przeciwciała we krwi
badanie poziomu kwasu metylomalonowego
nowotwory tkanka nabłonkowa
brak łaknienia przy chłoniaku
wymioty nowotwory
powikłania przy hemosyderoza
nowotór zatok
diagnostyka ostrej białaczki
białaczka włochatokomórkow ...

Uzyskane przeciwciała mogą mieć tutaj bardzo szerokie zastosowanie. Ich przydatność może być doceniona w diagnostyce chorób zakaźnych, profilaktyce oraz terapii związanej z biegunkami, produkcji suplementów oraz ogólnie, ...

Dyżurujące przeciwciała dzięki zapisanemu w swych receptorach wzorowi chemicznemu niedawnego intruza rozpoznają go błyskawicznie i natychmiast zwalczają.

MAB - patrz Przeciwciała monoklonalne
Makrofagi - komórki o dużych właściwościach żernych. Potrafią sfagocytować do stu komórek bakteryjnych. Niszczą też stare, zużyte komórki organizmu (głównie krwinki).

W czasie ciąży przeciwciała matki przechodzą przez łożysko do organizmu noworodka co prowadzi do uodpornienia biernego dziecka przeciw chorobom zakaźnym, przeciwko którym matka wytworzyła odporność.
lek. med. Bogdan Kowalczyk
medycyna rodzinna ...

Przyczyną zgonu okazało się to, że matka (która nie posiadała antygenu K) produkowała przeciwciała anty-K, które atakowały krwinki dziecka (które miało antygen K), powodując ich rozpad, a w konsekwencji jego śmierć.

* fagocytozę (pochłanianie, trawienie komórek drobnoustrojów oraz martwych krwinek czerwonych przez część krwinek białych)
* odporność swoistą (przeciwciała) ...

Trzeci migdałek, znajduje się poza zasięgiem wzorku, w gardle. Wszystkie jest bardzo pożyteczne: wychwytują zarazki i produkują przeciwciała. Czasem jednak przerastają i stają się źródłem problemów dziecko ze zdrowiem.

Leczenie NAIH z przeciwciałami typu ciepłego Zespół Bernarda i Souliera Niedobór odporności
Reumatologia
Łuszczycowe zapalenie stawów Choroba Stilla Młodzieńcze przewlekłe zapalenie stawów ...

antygen p24 jak i przeciwciała anty-HIV
testy IV generacji = test EIA III generacji (wykrywające przeciwciała anty-HIV) + testy wykrywające białko p24 ...

sprawdzić, czy masz przeciwciała przeciwko toksoplazmozie i różyczce,
wykonać badanie na obecność antygenu Hbs,
zaszczepić się przeciwko różyczce i wirusowemu zapaleniu wątroby typu B.
W czasie ciąży:
...

Immunoglobiny E (IgE) - przeciwciała krążące w nadmiarze we krwi alergików. Wysoki poziom tzw. IgE całkowitego wskazuje zazwyczaj na alergię, choć nie mówi jeszcze, na co człowiek jest uczulony.

Celowe wprowadzenie małej dawki zarazków sprawia, że organizm uczy się wytwarzać przeciwciała zwalczające dany rodzaj drobnoustroju, co ułatwia późniejsze zwalczanie poważnej infekcji.

Niedokrwistość hemolityczna z przeciwciałami typu ciepłego
Niedokrwistość hemolityczna z przeciwciałami typu zimnego
Niedożywienie białkowo - kaloryczne w przewlekłej niewydolności nerek
Niepowściągliwe wymioty ciężarnych ...

autoimmunizacji - marskość powodowana jest wytwarzanymi przez organizm przeciwciałami kierowanymi przeciwko własnej wątrobie, powoduje to uszkodzenia, powstawanie blizn i zwłóknień, ...

Powstające przeciwciała anty-Rh przechodzą do krążenia płodowego i powodują uszkodzenie krwinek płodowych, co może doprowadzić do tzw. choroby hemolitycznej płodu, znacznego uszkodzenia manifestującego się między innymi uogólnionym obrzękiem.

HIV zakłada się hodowlę, domniemając, że wirus, niszcząc komórki, będzie się namnażał i dzięki temu w hodowanej kulturze pojawią się specyficzne dla wirusa białka, które następnie się wyizoluje i wykorzysta jako wskaźniki w reakcji z przeciwciałami.

Przeciwciała atakują tarczycę, a tym samym wywołują stan zapalny. Gruczoł zanika co prowadzi do niedoczynności tarczycy i jest diagnozowany jako choroba Hashimoto.

Tworzy tam cysty a organizm ludzki wytwarza przeciwciała, pasożyt ten jest obecny przez całe życie gospodarza.
Objawy toksoplazmozy obejmują złe samopoczucie, ból mięśni, gorączkę oraz powiększenie węzłów chłonnych.

chemiczne połączenie przeciwciała z antygenem daje początek kaskadzie procesów zachodzących w komórce tucznej, ...

dla organizmu jest pierwsze zetknięcie się z obcymi antygenami - substancjami białkowymi zdolnymi powodować powstawanie przeciwciał w organizmie (np. bakteriami chorobotwórczymi i ich toksynami), zanim powstaną odpowiednie przeciwciała - białka z ...

autoimmunologicznej niedokrwistości he-molitycznej z niewyjaśnionych bliżej przyczyn organizm wy­twarza przeciwciała skierowane przeciw własnym krwinkom czerwonym.
Środki chemiczne (np.

Obejmują drugi typ reakcji immunologicznej i wywołane są za pośrednictwem układu dopełniacza przez przeciwciała cytotoksyczne klasy IgM lub IgG wytwarzane w odpowiedzi na zmienioną przez lek strukturę błony komórkowej.

Po przedostaniu się krwi z antygenami RH (+) do krwiobiegu matki, jej układ odpornościowy zaczyna wytwarzać przeciwciała skierowane przeciw antygenowi D obecnemu na erytrocytach. Przeciwciała te mogą przenikać barierę łożyskową w kolejnych ciążach.

stanowią barierę odpornościową organizmu; jako przeciwciała chronią przed działaniem drobnoustrojów, wirusów i innych czynników patogennych, będących zagrożeniami z zewnątrz dla ludzkiego organizmu ? rola ochronna; ...

Każda komórka B zaprogramowana jest do wytworzenia swoistego przeciwciała i kontrolowana jest przez limfocyty T - pobudzana przez Th, a hamowana przez Ts.

Przeciwciała pojawiają się we krwi dopiero po 2-6 tygodniach, a nawet po 3 miesiącach. Ten proces produkcji przeciwciał nazywa się serokonwersją.

przeciwciała, z elementami wywołującego chorobę drobnoustroju, tzw. antygenem) w tkance nerki; kłębuszkowe zapalenie nerek objawia się m.in. obecnością krwinek i białek w moczu oraz zwiększonym stężeniem kreatyniny we krwi, ...

W procesie tym biorą udział trzy zasadnicze składniki: alergen, swoiste przeciwciała IgE oraz komórki układu odpornościowego.

Osoby będące w okresie bezobjawowym posiadają przeciwciała anty-HIV we krwi. Dlatego też podczas kontaktu seksualnego mogą zarażać swoich partnerów.

Przeciwciała antyfosfolipidowe
Przeciwciała przeciw cytoplazmie neutrofilów
Przeciwciała przeciwwyspowe
Przeciwciało cytofilne
Przeciwciało heteroklityczne
Przeciwciało niekompletne
Przeciwciało wielospecyficzne
Przełączanie klas ...

przeciwciała (białka), które chronią przed zakażeniem organizmu. U zdrowego człowieka przeciwciała te po wykonaniu swojej pracy zostają podzielone i rozłożone.

Mój kolega ze 2 lata temu miał wszelkie objawy po ugryzieniu, przeciwciała wysokie. Dostał antybiotyk na 2-tyg i już. Lekarka powiedział mu, że to już tak będzie i żeby się nie przejmował mimo że przeciwciała są dalej grubo ponad normę.

To schorzenie autoimmunologiczne, w którym układ odpornościowy zaczyna wytwarzać przeciwciała wpływające na zwiększenie uwalniania hormonów tarczycy. Choroba najczęściej dotyka kobiet pomiędzy 20. a 40. rokiem życia.

Ponieważ zawierają w swoich organizmach białka wspólne dla wszystkich grzybów (między innymi zawiera je grzyb Candida), a organizm wytworzył przeciwko nim przeciwciała, istnieje potencjalna możliwość wystąpienia - wskutek ich spożycia, ...

Nasz system odpornościowy produkuje przeciwciała niszczące określone struktury białek - czyli bakterie i komórki tych organów, których struktura białkowa jest do danych bakterii podobna.

Takie przeciwciała w medycynie określa się jako heterofilne. Jeszcze kilka lat temu były one wykrywane za pomocą odczynu PBD.

Przeciwciała, które zakolorują krawędzie, umożliwią idealne wycięcie guza. Kolejnym rozwiązaniem będzie lek, uderzający w ścianki naczyń krwionośnych (zbudowanych z komórek śródbłonka) odżywiających guza.

W wyniku tego zabiegu, organizm produkuje przeciwciała, które w przyszłości, w przypadku zetknięcia się z tym drobnoustrojem, chronią przed zachorowaniem.

W wyniku podawania alergenu zmodyfikowana zostaje odpowiedź limfocytów Th i powstają w organizmie przeciwciała blokujące, co prowadzi do uzyskania odporności.

- usunięcie choremu osocza zawierającego przeciwciała blokujące receptor
acetylocholiny i zastąpienie go osoczem dawcy
- wymiana 2 - 4 litrów osocza podczas każdego zabiegu (ok. 5% mc)
- zazwyczaj 5 - 6 zabiegów ...

Choroba Grave-Basedowa - pobudzenie tarczycy przez autoprzeciwciała
Gruczolak - wydziela nadmierną ilość hormonów
Przedawkowanie hormonów tarczycy w leczeniu jej niedoczynności
Zapalenie tarczycy ...

W astmie atopowej główną przyczyną są alergeny, tworzące w organizmie przeciwciała , które po zetknięciu z alergenem wywołują reakcję astmatyczną - najczęściej odchody roztoczy kurzu domowego.
Czym różni się astma od POChP?

Celem badania jest sprawdzenie, czy we krwi pacjenta jest podwyższona ilość przeciwciał klasy IgE lub czy są wśród nich przeciwciała specyficzne dla danego alergenu.

W 50% przypadków zachorowania występują rodzinnie. Przeciwciała przeciwtarczycowe mogą występować u członków rodziny nawet, gdy nie ma klinicznych symptomów choroby. Szczyt zachorowań przypada na 4-6 dekadę życia.

mój chłopak jest nosicielem WZW typu B chciałabym dowiedzieć się czy ja mogę się zarazić mimo ze się zaszczepię .Robiłam badania na przeciwciała i wynik mi wyszedł 16, ...

Ziarnica złośliwa, zwana też chorobą Hodgkina, atakuje węzły chłonne oraz tkankę limfatyczną pozawęzłową i polega na niekontrolowanym namnażaniu się limfocytów B (rodzaj limfocytów produkujących przeciwciała niszczące antygeny; ...

Dodatkowo można potwierdzić diagnozę oglądając preparat w mikroskopie elektronowym, lub stosując metodę immunofluorescencyjną wykrywającą przeciwciała lub antygeny wirusa.
Rozpoznanie różnicowe: ...

Czasami jednak, gdy układ immunologiczny nie zetknął się wcześniej z czynnikiem krzepnięcia, reaguje na niego tak, jak gdyby był on obcą, szkodliwą substancją. Wytwarza wówczas przeciwciała (zwane inhibitorem), ...

Nową metodą leczenia nowotworów, stojącą na pograniczu immunoterapii i chemioterapii jest stosowanie leków opartych na przeciwciałach monoklonalnych.

Jeśli test jest dodatni, to w miejscu kontaktu z alergenem powstaje owalne zaczerwienienie skóry, z towarzyszącym swędzeniem, może pojawić się też miejscowy obrzęk ("bąbel"). Powodem reakcji są tzw. przeciwciała przeciwko danemu alergenowi, ...

To, co w rzeczywistości jest zupełnie niegroźne, nasza "ochrona" uznaje za coś bardzo szkodliwego. Bronią w tej nadmiernej reakcji są m.in. specjalne przeciwciała i histamina - substancja odpowiedzialna za wystąpienie wielu objawów alergii.

Szczepionkę można podawać zarówno kobietom, jak i mężczyznom, u których wykluczono obecność wirusa w organizmie. Aby przyniosła ona odpowiedni efekt, powinna być podana domięśniowo trzykrotnie - tylko wtedy zyskujemy gwarancję, że przeciwciała dla ...

U noworodka przejściowo stwierdza się wysypkę lub rumień na skórze, gorączkę, obrzęk stawów, a obecne w surowicy dziecka przeciwciała zanikają po kilku tygodniach. Do najpoważniejszych następstw choroby należy wrodzony blok przedsionkowo-komorowy.

przeciwciała monoklonalne produkowane w hodowlach komórkowych przez zmodyfikowane genetycznie komórki szpiczaka.

Jeżeli nie zostały wytworzone przeciwciała, następuje wiremia wtórna, znacznie bardziej nasilona: wirusy rozprzestrzeniają się po całym organizmie, atakując komórki ośrodkowego układu nerwowego, głównie rogów przednich rdzenia kręgowego, ...

skojarzenie chemioterapii z przeciwciałami Daria - . .
Współczesna medycyna dysponuje wieloma metodami które stosuje się w walce z chorobą nowotworową. Wiele z nich jest bardzo skutecznych i dają szansę na wyleczenie.

Zobacz także: Zobacz także: Palenie, Pokarm, Wirus, Zapalenia, Zakażenia

◄ Przeciwcholesterolowy   Przeciwciała anty-D ►
 
RSS Mobile