Strona główna (Radiolog)

 Medycyna 

Wszystko, o czym już zawsze chcieliście wiedzieć.
  » »
 
   

Radiolog

Medycyna  Radioimmunoterapia  Radiologia

Radiologia zabiegowa
Inne nazwy: Radiologia interwencyjna
Dziedzina radiologii wykorzystująca metody instrumentalne i techniki obrazowania do wykonywania zabiegów leczniczych (np.


Radiolog - kim jest, czym się zajmuje, kiedy należy się do niego zgłosić itp.

Radiologia
Lekarze
dr n. med. Dybczak Marek
lek. med. Dzięgiel Ryszard
lek. med. Kubas Zbigniew ...

Badanie radiologiczne w ortopedii i traumatologii
Badanie radiologiczne, ogólnie rzecz ujmując, polega na przechodzeniu przez wybraną część ciała osoby badanej kontrolowanych dawek promieni rentgenowskich, ...

Metody radiologiczne znajdują szczególne zastosowanie w rozpoznawaniu następstw urazów, choroby nowotworowej, chorób układu krążenia oraz zmian w układzie kostno-stawowym.

  1. metoda badania przewodów ciała
  2. radiologiczna metoda wizualizacji naczyń krwionośnych
  3. rentgenograficzna metoda badania naczyń krwionośnych
  4. wazografia ...

radiologicznie
zarówno sklerotyzacja jak i zmiany osteolityczne. Typowe, ale nie przesądzające o rozpoznaniu są objawy wynikające z przebicia kości i reakcji okostnej na tkankę nowotworową: ...

Radiologiczne środki cieniujące - do organizmu trafiają najczęściej drogą dożylną i prawie natychmiast po podaniu mogą wywołać reakcję takie jak: pokrzywka, anafilaksja lub reakcje skórne (osutka plamisto-grudkowa, rumień, obrzęk naczynioruchowy).

Radiolog - lekarz specjalista w zakresie radioterapii.
Remisja - brak choroby.

Badania radiologiczne
Rodzice obawiają się często, że wykonanie prześwietlenia rentgenowskiego u dzieci spowoduje nadmierne napromieniowanie malucha.

Radiologicznie występuje rozstrzeń serca prawego oraz tętnic płucnych. Badanie EKG wykazuje przerost prawej komory serca oraz P pulmonale.

Radiologicznie zmiany płucne mogą sugerować raka oskrzeli lub gruźlicę (nacieki guzkowo-włókniste).
Leczenie ...

Radiologia
Diagnoza zapaleń ślinianek Radiologia zabiegowa Zabiegi w radiologii zabiegowej przeprowadzane na drogach żółciowych Zapalenia zatok przynosowych Zapalenie przełyku
Forum medyczne ...

Radiologia i diagnostyka obrazowa
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Encyklopedia leków
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu ...

Radiologia
Badanie scyntygraficzne Badanie ultrasonograficzne (USG) Radiologia cyfrowa Radiologia zabiegowa Tomografia komputerowa Urografia Źródła promieniowania jonizującego
Forum medyczne ...

Radiologia
Efekt promieniowania jonizującego w zależności od wielkości użytej dawki Zdjęcia rentgenowskie przeglądowe czaszki Stwardnienie rozsiane ...

Radiologia
Inne choroby pęcherza moczowego Przepona Środki kontrastowe rozpuszczalne w wodzie
Forum medyczne ...

Radiologia
Konwencjonalne zdjęcia rentgenowskie Nieprawidłowe położenie nerek Scyntygrafia przytarczyc Uchyłek Meckela Zabiegi w radiologii zabiegowej przeprowadzane na drogach żółciowych
Forum medyczne ...

Badanie radiologiczne kości - jest to bardzo popularne badanie ze względu na możliwość wyraźnego uwidocznienia kości na kliszy. Stosowane jest przede wszystkim w przypadku podejrzenia złamania kości oraz do oceny zaawansowania choroby reumatoidalnej.

Badanie radiologiczne danej okolicy wykazuje mniej lub bardziej rozległy naciek, zniszczenie tkanki kostnej, ubytki jej struktury w jednych miejscach, a intensywniejsze zwapnienia w innych, złamania, itd.

Zdjęcia radiologiczne to jeden ze sposobów obrazowania kości i stawów. Zwykle wystarczają do zróżnicowania chorób stawów, ponieważ na zdjęciu radiologicznym zapalenie i "zużycie" kości wyglądają odmiennie.

Badanie radiologiczne jelita grubego, choć jest łatwiej dostępne, nie daje możliwości pobrania wycinków, co jest istotną wadą tego badania. Z innych badań obrazowych można wymienić ultrasonografię i tomografię komputerową.

Badanie radiologiczne zatok
Tradycyjne zdjęcia radiologiczne zatok dostarczają informacji o stanie dużych zatok: szczękowych i czołowych.

badanie radiologiczne
badanie tomograficzne zatok
aspiracja płynu z zatoki drogą punkcji zatok
diagnostyka alergologiczna w przypadku podejrzenia takiego tła choroby.

Badanie radiologiczne jest równie potrzebne, jednak nie tak czułe, jak gastroskopia. Nie daje też możliwości weryfikacji histologicznej. Powinno być traktowane jako rozszerzenie diagnostyki po badaniu endoskopowym.

badanie radiologiczne (RTG),
ultrasonografię (USG),
tomografię komputerową,
obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego,
cyfrową angiografię.

? badanie radiologiczne,
? tomografia komputerowa żołądka i dwunastnicy,
? biopsja pod kontrolą USG,
? rezonans magnetyczny,
? endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna,
? badanie cytologiczne wydzieliny trzustki,
?

Diagnostyka radiologiczna w chorobie zwyrodnieniowej stawów. Próby klasyfikacji obrazu radiologicznego
Diagnostic imaging in osteoarthritis. Radiological classification ...

Specyfika radiologii pediatrycznej.
Z profesorem Biegańskim spotkaliśmy się 23 lutego 2001r. w Nałęczowie podczas spotkania organizowanego przez firmę Schering AG w ramach cyklu Forum Diagnostyczne.

objaw Hadleya radiologia
wymioty żółcią
niedobór lipazy lipoproteinowej
chlesterol parametry
gardło żółta wydzielina
stopień dyspersji płytek krwi
zapalenie nerwu środstopia
laesio hepatis focalis
zatoka czołowa
ból głowy po bieganiu ...

Cystografia - radiologiczne badanie pęcherza moczowego po podaniu odpowiedniego środka cieniującego. Wskazania do wykonania cystografii: guzy pęcherza lub jego okolicy, przerosty ściany pęcherza, wady rozwojowe, stany przewlekłe zapalne i in.

Wyniki badania radiologicznego są niejednokrotnie decydujące w zaleceniu właściwego leczenia. Umożliwiają wykrycie nieprawidłowej budowy lub czynności badanego narządu. Służą do określenia procesu chorobowego, jego charakteru i stopnia zaawansowania.

Z kolei badanie radiologiczne klatki piersiowej jest bardzo przydatne przy rozpoznaniu powiększenia lewej komory i lewego przedsionka serca.
Dla potwierdzenia postawionej diagnozy nierzadko przeprowadzane jest dodatkowo ECHO serca.

Zwykle sądzimy, że radiologicznie bada się tylko płuca i kości. Tymczasem rentgenem można zdiagnozować też inne narządy. Urografia jest tego najlepszym przykładem - umożliwia bowiem dokładne obejrzenie całego układu moczowego.

- Klasyczne badania radiologiczne (RTG)
- Badanie ultrasonograficzne (USG)
- Tomografia komputerowa (CT)
- Badania endoskopowe ...

Choroba klinicznie objawia się bólem stawów i ograniczeniem ich funkcji ruchowej, radiologicznie natomiast można stwierdzić całą gamę objawów. dyskopatia szerokie pojęcie obejmujące schorzenia krążka międzykręgowego.

We wczesnym okresie klinicznym objawom dyskopatii nie towarzyszy radiologicznie jawne zwężenie przestrzeni międzytrzonowej. W tym okresie rozpoznanie można potwierdzić innymi metodami obrazowania.

Przeprowadzone w Polsce badania oparte na diagnostyce radiologicznej kręgosłupa wykazały, ...

Galaktografiabadanie radiologiczne piersi (patrz: mammografia), polegające na ocenie przewodów mlecznych po podaniu do nich środka cieniującego (kontrastu).

Odwapnienie w obrębie zajętych stawów, szczególnie w przynasadowych częściach paliczków i kościach śródręcza są obok obrzęku tkanek miękkich najwcześniejszą zmianą radiologiczną stanowiącą jedno z kryteriów rozpoznania choroby.

Radiologia i diagnostyka obrazowa (25)
Geriatria (25)
Endokrynologia (23)
Neurologia dziecięca (23)
Chirurgia naczyniowa (22)
Genetyka kliniczna (21)
Dermatologia i wenerologia (17)
Stomatologia ogólna (17)
Radioterapia onkologiczna (16) ...

Jeśli skrzywienie przekracza 10% pacjent zazwyczaj poddawany jest badaniu radiologicznemu, a następnie kontroli po około 6 miesiącach od pierwszego badania.

Zdjęcie radiologiczne jamy brzusznej pozwala różnicować kamienie na cieniujące i niecieniujące, co sugeruje ich skład chemiczny (cieniujące w RTG są kamienie szczawianowo-wapniowe lub fosforanowo-wapniowe, ...

Embolizacja - jedna z metod radiologii zabiegowej polegająca na wprowadzeniu przez cewnik materiału zatorowego do tętnicy, aby zatrzymać przepływ krwi. E.

Koncepcję rozszerzenia światła naczyń zastosował radiolog Charles Dotter, który wprowadził pojęcie transluminalnej angioplastyki, polegającej na rozszerzeniu naczyń, a następnie wprowadzeniu stentu ze stali austenitycznej.

W rejestracji pani pyta czy jedną projekcję chcę czy dwie, potem odsyła mnie do radiologa żebym zapytała czy ma policzyć za jedną projekcję czy dwie..Idę, choć noga boli jak cho..ra.

Poprzez badanie radiologiczne zauważyć można zacienienie, które jest charakterystyczne dla płynu. Poprzez zrobienie punkcji zauważyć można ropny charakter wysięku. Po za tym, stosowane są również badania cytologiczne i bakteriologiczne.

Jest jednym z badań radiologicznych wykorzystujących promieniowanie rentgenowskie.

Pielografia wstępująca jest badaniem radiologicznym polegającym na założeniu cewnika moczowodowego do moczowodu i podaniu środka cieniującego - kontrastu.

Postawienie diagnozy wymaga badania radiologicznego i/lub gastroskopii.
Leczenie choroby wrzodowej polega na opanowaniu objawów i wyleczeniu ubytku w śluzówce.

Wykonuje się przesiewowe badania laboratoryjne i radiologiczne oraz podejmuje się terapię antybiotykową.

Badanie radiologiczne - Lekarz by uzyskać kompletny obraz jelita grubego może skierować pacjenta do wykonania zdjęć radiologicznych. Dzięki wprowadzonemu przez odbyt kontrastowi z powietrzem, zdjęcia te dostarczają kompleksowego obrazu jelita.

Zalecane jest również przeprowadzenie badania radiologicznego przełyku, przy wykorzystaniu barytu. Wykonuje się także badania endoskopowe oraz manometrię.

zastosowaniu kontrastów radiologicznych
po wstrzyknię;ciu surowicy przeciwtę;ż;cowej i przeciw innym chorobom zakaź;nym
zjedzeniu owoców (gruszek, bananów)
zjedzeniu maku czy orzechów ...

W przypadku podejrzenia dychawicy zewnątrzpochodnej diagnostyka polega zaś na badaniu radiologicznym i poszukiwaniu ogólnych objawów infekcji dróg oddechowych.

W badaniu radiologicznym klatki piersiowej stwierdza się znaczne powiększenie sylwetki serca i cechy zastoju krwi w płucach. Poszerzenie jam serca oraz uogólnione upośledzenie kurczliwości mięśnia widać także w badaniu echokardiograficznym.

W zależności od rozpoznanego przez badania (tomografia komputerowa, RTG klatki piersiowej, zdjęć radiologicznych kości oraz USG brzucha) stopnia zaawansowania choroby stosuje się odmienne sposoby leczenia.

W tym okresie nie obserwuje się jeszcze zmian, które byłyby widoczne na zdjęciach radiologicznych. Kolejny etap, znany też jako faza zapadnięcia trwa zdecydowanie dłużej i może rozwijać się nawet przez rok.

Analiza tych badań - to już zadanie endokrynologa we współpracy z radiologiem, w każdym razie pozwalają one ocenić ryzyko procesu złośliwego i podjąć decyzję o ew. leczeniu operacyjnym.

Badania krwi mające na celu wykrycie stanu zapalnego, obecności autoprzeciwciał oraz stopnia zajęcia poszczególnych organów
Badania radiologiczne i inne badania obrazowe wykrywające zmiany w kościach, stawach i narządach ...

Najskuteczniejszą metodą zdiagnozowania raka kości jest badanie radiologiczne wykonywane przez onkologa.

Trzy największe instytuty naukowo-badawcze w Rosji (Instytut Epidemiologii i Mikrobiologii, Instytut Rentgenologiczno-Radiologiczny i Instytut Położnictwa i Ginekologii) przez 5 lat prowadziły badania, które potwierdzają powyższe fakty.

Niesteroidowe leki przeciwzapalne tzw. NLPZ(ibuprofen, diclofenac, meloxicam, ketoprofen etc.), radiologiczne środki cieniujące.
- Użądlenie, lub pokąsanie przez owada
- Reakcja na określone substancje ...

Tomografia komputerowa (CT) - warstwowe badanie radiologiczne połączone z komputerową analizą obrazu.

Podczas ciąży położenie łożyska ustalać można za pomocą ultrasonografii i badania radiologicznego.
W czasie porodu łożysko zostaje wydalone jako popłód.
Łożysko przodujące ...

W celu zdiagnozowania choroby konieczne jest stwierdzenie histiocytów obecnych w większości przypadków w zeskrobinach ze skóry lub w tkance pobranej za pomocą biopsji. Oprócz tego przeprowadza się również badania radiologiczne.

Do badań pulmonologicznych możemy zaliczyć spirometrię - czyli badanie podstawowe w przypadku astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc - badania radiologiczne klatki piersiowej, tomografię komputerową klatki piersiowej, ...

Ustępowały również towarzyszące pozajelitowe objawy choroby Crohna, takie jak zapalenie stawów, zapalenie naczyniówki oka i afty w jamie ustnej. Poprawiły sie także patologiczne zapisy OB oraz obraz radiologiczny jelit.

Ponieważ polipy znajdujące się w nosie wychodzą z zatok, to oczywiste jest dlaczego to badanie jest tak ważne.
Obecnie w większości poważnych zakładów radiologii tomografia komputerowa jest dostępna.

w przypadku odmy (potwierdzonej radiologicznie) powinien być zastosowany drenaż podciśnieniowy; ...

Najłatwiej jest ją rozpoznać podczas badania radiologicznego, które ukazuje zmiany będące efektami zwyrodnienia. Chorobę uznaje się wtedy, gdy zmiany pojawiają się, na co najmniej 3 trzonach kręgowych.

Donoszono o przypadkach cholangiocarcinoma u pacjentów z zespołem Lyncha II
Historycznie Thorotrast (radioaktywny środek kontrastujący stosowany w radiologii) ...

W ten sposób można ocenić rodzaj guza oraz jego stan zaawansowania (w tym pomaga również badanie radiologiczne klatki piersiowej, a także scyntograficzne układu kostnego).

Na zdjęciu RTG klatki piersiowej uogólnione powiększenie sylwetki serca może być objawem wysiękowego zapalenia osierdzia (płyn zapalny wokół serca). Czasami można spotkać się z określeniem używanym przez lekarzy w opisach radiologicznych - cor ...

Patologiczne zmiany w stawie i odwapnienie kości w tej fazie stwierdza się na podstawie badania radiologicznego.

Konieczne są wtedy badania fizykalne i radiologiczne, podczas których wykluczany jest rak kątnicy.
Ropień pełzakowy - jest to pozajelitowa postać choroby, może się ona pojawić nawet bez wcześniejszych objawów ze strony jelit.

Stosuje się ablację chirurgiczną lub radiologiczną za pomocą napromieniowania narządu produkującego hormony.
- Terapia addytywna - Terapia polegająca na podawaniu hormonów lub substancji podobnych do hormonów celem zahamowania wzrostu nowotworów.

Zobacz także: Zobacz także: Palenie, Pokarm, Jelita, Bóle, Ból

◄ Radioimmunoterapia   Radiologia ►
 
RSS Mobile