Strona główna (Radiolog)

 Medycyna 

Wszystko, o czym już zawsze chcieliście wiedzieć.
  » »
 
   

Radiolog

Medycyna  Rabdomioliza  Radiologia

Radiologia - dziedzina medycyny oraz samodzielna specjalizacja lekarska zajmująca się obrazowaniem ciała człowieka, z wykorzystaniem promieniowania rentgenowskiego (tradycyjna rentgenografia, tomografia komputerowa, angiografia), ...


Radiologia zabiegowa
Inne nazwy: Radiologia interwencyjna
Dziedzina radiologii wykorzystująca metody instrumentalne i techniki obrazowania do wykonywania zabiegów leczniczych (np. poszerzanie naczyń krwionośnych lub przewodów czy przezskórne usuwanie kamieni i ciał obcych).

Radiologia - wywiad z prof. Jerzym Waleckim
Treść wywiadu
Panie Profesorze, od lat zajmuje się Pan radiologią. Jest Pan uznanym specjalistą w tej dziedzinie. Proszę nam powiedzieć, co to jest radiologia?

Radiologia
Lekarze
dr n. med. Dybczak Marek
lek. med. Dzięgiel Ryszard
lek. med. Kubas Zbigniew ...

BADANIA RADIOLOGICZNE - badania wykonywane za pomocą promieni rentgenowskich (tradycyjne rtg, angiografia), pola magnetycznego (tomografia magnetycznego rezonansu jądrowego) lub ultradźwięków (ultrasonografia).

  1. metoda badania przewodów ciała
  2. ~iczna metoda wizualizacji naczyń krwionośnych
  3. rentgenograficzna metoda badania naczyń krwionośnych
  4. wazografia ...

~icznie
zarówno sklerotyzacja jak i zmiany osteolityczne. Typowe, ale nie przesądzające o rozpoznaniu są objawy wynikające z przebicia kości i reakcji okostnej na tkankę nowotworową:
obraz ‘wschodzącego słońca' - igiełki reaktywnej kości wyrastające koncentrycznie od okostnej ...

~iczne środki cieniujące - do organizmu trafiają najczęściej drogą dożylną i prawie natychmiast po podaniu mogą wywołać reakcję takie jak: pokrzywka, anafilaksja lub reakcje skórne (osutka plamisto-grudkowa, rumień, obrzęk naczynioruchowy).

~ia - dział stomatologii, zajmujący się obrazowaniem jamy ustnej przy użyciu promieniowania rentgenowskiego.
Rebazacja płyty protezy - czynność polegająca na wymianie płyty protezy, stosowana w przypadku prawidłowego ustawienia zębów oraz prawidłowej wysokości zwarcia.

Badanie ~iczne (prześ;wietlenie, RTG) klatki piersiowej jest powszechnie wykorzystywane do oceny rozległ;oś;ci zmian gruź;liczych w pł;ucach. Nie wykrywa ono jednak zakaż;eń; utajonych oraz zmian pozapł;ucnych.

Badanie ~iczne - jakie leczenie?
Boli mnie staw skokowy przy zginaniu i większym obciążeniu
Ból brzucha nasilający się podczas miesiączki ...

Badania ~iczne
Rodzice obawiają się często, że wykonanie prześwietlenia rentgenowskiego u dzieci spowoduje nadmierne napromieniowanie malucha.

~icznie występuje rozstrzeń serca prawego oraz tętnic płucnych. Badanie EKG wykazuje przerost prawej komory serca oraz P pulmonale. Dodatkowo, podczas cewnikowania serca stwierdzone jest podwyższenie ciśnienia w małym krążeniu o ponad 30/15 mm Hg.

~ia
Diagnoza zapaleń ślinianek ~ia zabiegowa Zabiegi w ~ii zabiegowej przeprowadzane na drogach żółciowych Zapalenia zatok przynosowych Zapalenie przełyku
Forum medyczne ...

~ia i diagnostyka obrazowa
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Encyklopedia leków
~ia i diagnostyka obrazowa
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu ...

~ia
Badanie scyntygraficzne Badanie ultrasonograficzne (USG) ~ia cyfrowa ~ia zabiegowa Tomografia komputerowa Urografia Źródła promieniowania jonizującego
Forum medyczne ...

~ia
Efekt promieniowania jonizującego w zależności od wielkości użytej dawki Zdjęcia rentgenowskie przeglądowe czaszki Stwardnienie rozsiane ...

~ia
Inne choroby pęcherza moczowego Przepona Środki kontrastowe rozpuszczalne w wodzie
Forum medyczne ...

~ia
Konwencjonalne zdjęcia rentgenowskie Nieprawidłowe położenie nerek Scyntygrafia przytarczyc Uchyłek Meckela Zabiegi w ~ii zabiegowej przeprowadzane na drogach żółciowych
Forum medyczne ...

Badanie ~iczne kości - jest to bardzo popularne badanie ze względu na możliwość wyraźnego uwidocznienia kości na kliszy. Stosowane jest przede wszystkim w przypadku podejrzenia złamania kości oraz do oceny zaawansowania choroby reumatoidalnej.

Badanie ~iczne danej okolicy wykazuje mniej lub bardziej rozległy naciek, zniszczenie tkanki kostnej, ubytki jej struktury w jednych miejscach, a intensywniejsze zwapnienia w innych, złamania, itd. Gruźlicze zapalenie stawów dotyczy zazwyczaj pojedynczego stawu, np. stawu kolanowego.

Zdjęcia ~iczne to jeden ze sposobów obrazowania kości i stawów. Zwykle wystarczają do zróżnicowania chorób stawów, ponieważ na zdjęciu ~icznym zapalenie i "zużycie" kości wyglądają odmiennie.

Badanie ~iczne zatok
Tradycyjne zdjęcia ~iczne zatok dostarczają informacji o stanie dużych zatok: szczękowych i czołowych.

Badanie ~iczne jest równie potrzebne, jednak nie tak czułe, jak gastroskopia. Nie daje też możliwości weryfikacji histologicznej. Powinno być traktowane jako rozszerzenie diagnostyki po badaniu endoskopowym.

badanie ~iczne (RTG),
ultrasonografię (USG),
tomografię komputerową,
obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego,
cyfrową angiografię.

? badanie ~iczne,
? tomografia komputerowa żołądka i dwunastnicy,
? biopsja pod kontrolą USG,
? rezonans magnetyczny,
? endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna,
? badanie cytologiczne wydzieliny trzustki,
? pankreatoskopia + biopsja celowana ,
? ultrasonografia laparoskopowa.

Diagnostyka ~iczna w chorobie zwyrodnieniowej stawów. Próby klasyfikacji obrazu ~icznego
Diagnostic imaging in osteoarthritis. ~ical classification
Elżbieta Muklewicz, Stanisław Sierakowski, Piotr Adrian Klimiuk, Bogdan Lewandowski, Karol Kita ...

Specyfika ~ii pediatrycznej.
Z profesorem Biegańskim spotkaliśmy się 23 lutego 2001r. w Nałęczowie podczas spotkania organizowanego przez firmę Schering AG w ramach cyklu Forum Diagnostyczne.

objaw Hadleya ~ia
wymioty żółcią
niedobór lipazy lipoproteinowej
chlesterol parametry
gardło żółta wydzielina
stopień dyspersji płytek krwi
zapalenie nerwu środstopia
laesio hepatis focalis
zatoka czołowa
ból głowy po bieganiu
Zobacz więcej → ...

Cystografia - ~iczne badanie pęcherza moczowego po podaniu odpowiedniego środka cieniującego. Wskazania do wykonania cystografii: guzy pęcherza lub jego okolicy, przerosty ściany pęcherza, wady rozwojowe, stany przewlekłe zapalne i in.

Wyniki badania ~icznego są niejednokrotnie decydujące w zaleceniu właściwego leczenia. Umożliwiają wykrycie nieprawidłowej budowy lub czynności badanego narządu. Służą do określenia procesu chorobowego, jego charakteru i stopnia zaawansowania.

Z kolei badanie ~iczne klatki piersiowej jest bardzo przydatne przy rozpoznaniu powiększenia lewej komory i lewego przedsionka serca.
Dla potwierdzenia postawionej diagnozy nierzadko przeprowadzane jest dodatkowo ECHO serca.
Niedomykalność zastawki mitralnej ...

- Klasyczne badania ~iczne (RTG)
- Badanie ultrasonograficzne (USG)
- Tomografia komputerowa (CT)
- Badania endoskopowe ...

Choroba klinicznie objawia się bólem stawów i ograniczeniem ich funkcji ruchowej, ~icznie natomiast można stwierdzić całą gamę objawów. dyskopatia szerokie pojęcie obejmujące schorzenia krążka międzykręgowego.

We wczesnym okresie klinicznym objawom dyskopatii nie towarzyszy ~icznie jawne zwężenie przestrzeni międzytrzonowej. W tym okresie rozpoznanie można potwierdzić innymi metodami obrazowania.

Galaktografiabadanie ~iczne piersi (patrz: mammografia), polegające na ocenie przewodów mlecznych po podaniu do nich środka cieniującego (kontrastu).

Odwapnienie w obrębie zajętych stawów, szczególnie w przynasadowych częściach paliczków i kościach śródręcza są obok obrzęku tkanek miękkich najwcześniejszą zmianą ~iczną stanowiącą jedno z kryteriów rozpoznania choroby.

~ia i diagnostyka obrazowa (25)
Geriatria (25)
Endokrynologia (23)
Neurologia dziecięca (23)
Chirurgia naczyniowa (22)
Genetyka kliniczna (21)
Dermatologia i wenerologia (17)
Stomatologia ogólna (17)
Radioterapia onkologiczna (16)
Chirurgia dziecięca (15) ...

Jeśli skrzywienie przekracza 10% pacjent zazwyczaj poddawany jest badaniu ~icznemu, a następnie kontroli po około 6 miesiącach od pierwszego badania. Następnie porównuje się oba wykonane zdjęcia rentgenowskie oraz sprawdza czy choroba postępuje.

Zdjęcie ~iczne jamy brzusznej pozwala różnicować kamienie na cieniujące i niecieniujące, co sugeruje ich skład chemiczny (cieniujące w RTG są kamienie szczawianowo-wapniowe lub fosforanowo-wapniowe, słabo cieniujące są złogi z cystyny lub struwitowe, ...

Embolizacja - jedna z metod ~ii zabiegowej polegająca na wprowadzeniu przez cewnik materiału zatorowego do tętnicy, aby zatrzymać przepływ krwi. E.

Nie można go rozpoznać na podstawie badań ~icznych, endoskopowych czy laboratoryjnych. Przeciętnie diagnoza stawiana jest po upływie ok. 3 lat, często po wielu latach błędnych rozpoznań, badań i nieprawidłowego leczenia.
Rozpoznanie zespołu jelita drażliwego ułatwiły tzw.

Koncepcję rozszerzenia światła naczyń zastosował ~ Charles Dotter, który wprowadził pojęcie transluminalnej angioplastyki, polegającej na rozszerzeniu naczyń, a następnie wprowadzeniu stentu ze stali austenitycznej.

â- Embolizacja tętnic macicznych- technika ~iczna - blokuje dopływ krwi do guza, powodując jego zanik. - Ten zabieg nie wymaga znieczulenia ogólnego. Ból pojawia się później i wówczas podawane są silne środki przeciwbólowe - objaśnia prof. Jakiel.

Poprzez badanie ~iczne zauważyć można zacienienie, które jest charakterystyczne dla płynu. Poprzez zrobienie punkcji zauważyć można ropny charakter wysięku. Po za tym, stosowane są również badania cytologiczne i bakteriologiczne.

Jest jednym z badań ~icznych wykorzystujących promieniowanie rentgenowskie. Pacjent umieszczony na specjalnym ruchomym stole jest przesuwany do wnętrza aparatu, gdzie na specjalnej ramie, dookoła ciała pacjenta porusza się lampa wytwarzająca promieniowanie rentgenowskie.

Pielografia wstępująca jest badaniem ~icznym polegającym na założeniu cewnika moczowodowego do moczowodu i podaniu środka cieniującego - kontrastu. Badanie wykonywane jest w przypadku gdy nie ma możliwości zobrazowania miedniczki lub moczowodu innymi badaniami.

Postawienie diagnozy wymaga badania ~icznego i/lub gastroskopii.
Leczenie choroby wrzodowej polega na opanowaniu objawów i wyleczeniu ubytku w śluzówce.

Badanie ~iczne - Lekarz by uzyskać kompletny obraz jelita grubego może skierować pacjenta do wykonania zdjęć ~icznych. Dzięki wprowadzonemu przez odbyt kontrastowi z powietrzem, zdjęcia te dostarczają kompleksowego obrazu jelita.

Zalecane jest również przeprowadzenie badania ~icznego przełyku, przy wykorzystaniu barytu. Wykonuje się także badania endoskopowe oraz manometrię. Leczenie farmakologiczne to przede wszystkim leczenie refleksu żołądkowo- przełykowego oraz jego skutków.

Tomografia komputerowa (CT) - warstwowe badanie ~iczne połączone z komputerową analizą obrazu.
Wlew doodbytniczy - badanie diagnostyczne jelita grubego przy użyciu preparatów cieniujących i pokazujące obraz jelita i ewentualne zmiany na zdjęciach ~icznych.

zastosowaniu kontrastów ~icznych
po wstrzyknię;ciu surowicy przeciwtę;ż;cowej i przeciw innym chorobom zakaź;nym
zjedzeniu owoców (gruszek, bananów)
zjedzeniu maku czy orzechów
zjedzeniu biał;ka jaj, dorszy, frutti di mare (szczególnie mał;ż;e) ...

Onkolog kieruje nas na chemioterapię, ~ię bądź zaleca operację. To nie koniec naszych nerwów, ale tu czas oczekiwania jest już stosunkowo krótki w stosunku do tego, czego doświadczyliśmy przez ostatni rok.
Do miesiąca czekania
Polecamy także: ...

W przypadku podejrzenia dychawicy zewnątrzpochodnej diagnostyka polega zaś na badaniu ~icznym i poszukiwaniu ogólnych objawów infekcji dróg oddechowych.

Jest to badanie obrazowe polegające na wstrzyknięciu kontrastu ~icznego do żyły obwodowej i wykonaniu tomografii komputerowej serca ze szczególną oceną tętnic wieńcowych.

W badaniu ~icznym klatki piersiowej stwierdza się znaczne powiększenie sylwetki serca i cechy zastoju krwi w płucach. Poszerzenie jam serca oraz uogólnione upośledzenie kurczliwości mięśnia widać także w badaniu echokardiograficznym.

W zależności od rozpoznanego przez badania (tomografia komputerowa, RTG klatki piersiowej, zdjęć ~icznych kości oraz USG brzucha) stopnia zaawansowania choroby stosuje się odmienne sposoby leczenia. W początkowym okresie choroby stosuje się jedynie naświetlania- radioterapię węzłów chłonnych.

W tym okresie nie obserwuje się jeszcze zmian, które byłyby widoczne na zdjęciach ~icznych. Kolejny etap, znany też jako faza zapadnięcia trwa zdecydowanie dłużej i może rozwijać się nawet przez rok. To właśnie wówczas głowa kości udowej zapada się, co jest już widoczne na zdjęciach RTG.

Analiza tych badań - to już zadanie endokrynologa we współpracy z ~iem, w każdym razie pozwalają one ocenić ryzyko procesu złośliwego i podjąć decyzję o ew. leczeniu operacyjnym.

Badania krwi mające na celu wykrycie stanu zapalnego, obecności autoprzeciwciał oraz stopnia zajęcia poszczególnych organów
Badania ~iczne i inne badania obrazowe wykrywające zmiany w kościach, stawach i narządach ...

Najskuteczniejszą metodą zdiagnozowania raka kości jest badanie ~iczne wykonywane przez onkologa.

Trzy największe instytuty naukowo-badawcze w Rosji (Instytut Epidemiologii i Mikrobiologii, Instytut Rentgenologiczno-~iczny i Instytut Położnictwa i Ginekologii) przez 5 lat prowadziły badania, które potwierdzają powyższe fakty.

Niesteroidowe leki przeciwzapalne tzw. NLPZ(ibuprofen, diclofenac, meloxicam, ketoprofen etc.), ~iczne środki cieniujące.
- Użądlenie, lub pokąsanie przez owada
- Reakcja na określone substancje ...

- zmiany zapalne dużych stawów (występują u ponad 90% chorych) - utrzymują się przez około kilkanaście dni, a następnie przenoszą i pojawiają w innym stawie; nigdy nie dochodzi do zmian ~icznych i destrukcji stawów, co odróżnia chorobę reumatyczną od reumatoidalnego zapalenia stawów; ...

W celu zdiagnozowania choroby konieczne jest stwierdzenie histiocytów obecnych w większości przypadków w zeskrobinach ze skóry lub w tkance pobranej za pomocą biopsji. Oprócz tego przeprowadza się również badania ~iczne. W leczeniu stosuje się leki cytostatyczne.

Do badań pulmonologicznych możemy zaliczyć spirometrię - czyli badanie podstawowe w przypadku astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc - badania ~iczne klatki piersiowej, tomografię komputerową klatki piersiowej, bronchofiberoskopię - czyli badanie endoskopowe, ...

Ustępowały również towarzyszące pozajelitowe objawy choroby Crohna, takie jak zapalenie stawów, zapalenie naczyniówki oka i afty w jamie ustnej. Poprawiły sie także patologiczne zapisy OB oraz obraz ~iczny jelit.

Ponieważ polipy znajdujące się w nosie wychodzą z zatok, to oczywiste jest dlaczego to badanie jest tak ważne.
Obecnie w większości poważnych zakładów ~ii tomografia komputerowa jest dostępna.

Rozpoznanie ustala się na podstawie podmiotowego (wywiad lekarski) i przedmiotowego pacjenta oraz badania kolonoskopowego z badaniem histopatologicznym wycinka błony śluzowej uzupełnionego badaniem ~icznym jelit. Niekiedy rozpoznanie jest ustalone podczas operacji.

w przypadku odmy (potwierdzonej ~icznie) powinien być zastosowany drenaż podciśnieniowy; punkcja z użyciem igły wskazana jedynie jako rozwiązanie czasowe - przed wprowadzeniem drenu podciśnieniowego celem odbarczenia klatki piersiowej w odmie wentylacyjnej.

Najłatwiej jest ją rozpoznać podczas badania ~icznego, które ukazuje zmiany będące efektami zwyrodnienia. Chorobę uznaje się wtedy, gdy zmiany pojawiają się, na co najmniej 3 trzonach kręgowych.

W ten sposób można ocenić rodzaj guza oraz jego stan zaawansowania (w tym pomaga również badanie ~iczne klatki piersiowej, a także scyntograficzne układu kostnego).

Na zdjęciu RTG klatki piersiowej uogólnione powiększenie sylwetki serca może być objawem wysiękowego zapalenia osierdzia (płyn zapalny wokół serca). Czasami można spotkać się z określeniem używanym przez lekarzy w opisach ~icznych - cor bovinum - serce bawole, ...

Patologiczne zmiany w stawie i odwapnienie kości w tej fazie stwierdza się na podstawie badania ~icznego. Jeżeli leczenie zostanie podjęte natychmiast, istnieje duże prawdopodobieństwo uniknięcia poważnych powikłań, takich jak przykurcze czy zniekształcenie stawu biodrowego.

Konieczne są wtedy badania fizykalne i ~iczne, podczas których wykluczany jest rak kątnicy.
Ropień pełzakowy - jest to pozajelitowa postać choroby, może się ona pojawić nawet bez wcześniejszych objawów ze strony jelit.

Stosuje się ablację chirurgiczną lub ~iczną za pomocą napromieniowania narządu produkującego hormony.
- Terapia addytywna - Terapia polegająca na podawaniu hormonów lub substancji podobnych do hormonów celem zahamowania wzrostu nowotworów. Podawanie substancji hormonalnych może np.

Zobacz także: Zobacz także: Palenie, Pokarm, Jelita, Bóle, Ból

◄ Rabdomioliza   Radiologia ►
 
RSS Mobile