Strona główna (Udar)

 Medycyna 

Wszystko, o czym już zawsze chcieliście wiedzieć.
  » »
 
   

Udar

Medycyna  Uczulenie na jad owadów  Udar cieplny

Udar mózgu ze względu na przyczynę możemy podzielić na:
Udar niedokrwienny - najczęstsza przyczyna udarów (stanowi około 80%), do której dochodzi na skutek zamknięcia tętnicy i ograniczenia dopływu krwi do mózgu.


Udar mózgu
Udar mózgu jest to nagłe ogniskowe lub uogólnione zaburzenie czynności mózgu wywołane uszkodzeniem naczyniowym. Do udaru dochodzi, gdy zostanie przerwany dopływ krwi do mózgu poprzez zablokowanie tętnicy mózgowej lub gdy ma miejsce pęknięcie tętnicy, czyli wylew krwi do mózgu.

Udar mózgu
Zobacz artykuły na temat:mózgudar
Udar mózgu to zespół objawów neurologicznych, który pojawia się w odpowiedzi na nagłe zaburzenie krążenia mózgowego, które utrzymuje się ponad 24 godziny.

Udar mózgu częściej występuje u osób niskich
Istnieje wiele czynników ryzyka udaru mózgu. Choroba jest związana ze stopniem zaawansowania miażdżycy naczyń, więc znaczny wpływ na rozwój choroby ma styl życia.

Udar mózgu: terapia z wykorzystaniem komórek macierzystych
Terapia z wykorzystaniem komórek macierzystych jest jedynym na świecie dotętniczym randomizowanym badaniem klinicznym dotyczącym wykorzystania komórek macierzystych podawanych dotętniczo w leczeniu udaru niedokrwiennego.

Udar mózgu
Udar mózgu (nazywany kiedyś apopleksją) to nagłe ogniskowe lub ogólne zaburzenie pracy mózgu wywołane uszkodzeniami naczyniowymi. Utrzymuje się ono ponad 24 godziny lub prowadzi do śmierci.

Udar cieplny
Udar cieplny
Udar cieplny to stan spowodowany zbyt intensywnym, nadmiernym działaniem wysokiej temperatury na nasz organizm.

Udar niedokrwienny mózgu
Zdecydowana większość (80%) wszystkich udarów to udary niedokrwienne. Przyczyną niedokrwienia, czyli zawału mózgu, jest najczęściej znaczne zwężenie lub zamknięcie światła naczynia doprowadzającego krew do określonego obszaru mózgu.

Udar mózgu
Udar mózgu to zaburzenie czynności mózgu powstałe w wyniku długotrwałego ograniczenia krążenia mózgowego. Ze względu na zagrożenie życia, chory z udarem mózgu powinien jak najszybciej trafić na oddział neurologiczny.
Przyczyny ...

UDAR KRWOTOCZNY MÓZGU
Udary
UDAR KRWOTOCZNY MÓZGU
KRWOTOK MÓZGOWY, HAEMORRHAGIA CEREBRI ...

udar mózgu
Pojęcie medyczne udar mózgu i dokładne informacje wyjaśniające ten termin medyczny. Definicja udaru mózgu napisana w sposób zrozumiały.

Udar mózgu
Start » Centrum Wiedzy » Słowniczek » Udar mózgu ...

Udar mózgu (łac. Insultus cerebri) jest to ogniskowe lub globalne zaburzenia czynności mózgu o wywołane zaburzeniami przepływu przez naczynia mózgowe, albo w wyniku zmian zakrzepowo-zatorowych albo pęknięcia naczynia.

Udar mózgu - objawy, przyczyny, leczenie
Informacje
Udarem mózgu określa się zespół klinicznych objawów, które związane są z nagłym ogniskowym uszkodzeniem mózgu oraz towarzyszącymi uogólnionymi zaburzeniem czynności mózgu, utrzymujących się powyżej 24 godzin.

Udar słoneczny
Gorąca, sucha skóra, zaczerwienienie twarzy, nudności, wymioty, bóle głowy, gorączka powyżej 40°C z zaburzeniami świadomości, kurcze mięśni, spadek ciśnienia tętniczego (zapaść, utrata przytomności).
Pierwsza pomoc ...

Udar mózgu
Zapisuj strony, które lubisz!
Klikając w gwiazdkę zapisujesz treści,które lubisz i do których chciałbyś wrócić.

Udar mózgu
jest to zespół objawów neurologicznych, które wystąpiły nagle i utrzymują się powyżej 24 godzin. Objawy mogą być ogniskowe albo uogólnione. Przyczyną ich wystąpienia jest zaburzenie przepływu krwi w centralnym systemie nerwowym.

Udar mózgu
Przyczyny
Najważniejszym czynnikiem odpowiadającym za ewentualność rozwoju udaru mózgu jest wartość ciśnienia tętniczego.

Udar słoneczny to rodzaj udaru cieplnego czyli stanu wywołanego przegrzaniem organizmu. Może zagrażać życiu, dlatego potrzebna jest natychmiastowa pomoc.

Udar mózgu
Bezsenność
Problemy ze snem niebezpiecznie zwiększają ryzyko zawału serca i udaru mózgu ...

Udar mózgu może być niedokrwienny -zablokowanie/zmniejszenie przepływu na skutek częściowego lub całkowitego zamknięcia tętnicy zaopatrującej mózg, w mechanizmie pęknięcia blaszki miażdżycowej i/lub zakrzepu krwi lub na skutek zatoru tejże tętnicy np.

Udar jest to neurologiczne uszkodzenie na skutek zatrzymania dopływu krwi do mózgu. Ryzyko udaru mózgu wzrasta znacząco w przypadku osób cierpiących na miażdżycę. Zwężone naczynia krwionośnie coraz słabiej zaopatrują w tlen odpowiednie obszary mózgu i są bardziej podatne na całkowite zaczopowanie.

Udar często pojawia się u osób z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą. Jeżeli nie uda się ustalić przyczyny, mówimy o udarze kryptogennym. Udar określamy jako dokonany, gdy objawy utrzymują się ponad 3 tygodnie, w przeciwnym wypadku jest to tzw. odwracalny deficyt neurologiczny (RIND).

Udar słoneczny czyli cieplny jest wynikiem zbyt długiego przebywania na słońcu. Temperatura naszego ciała podnosi się i prowadzi to do zaburzeń w pracy ośrodka termoregulacji. Dochodzi do odwodnienia i utraty elektrolitów.

Tag Archives: udar mózgu
Guzkowe zapalenie tętnic
Opublikowano 530 dni temu
w kategorii Anatomia patologiczna, Immunopatologia ...

Udar mózgu - objawy i zasady opieki nad chorym
Najczęstsze choroby wieku podeszłego
W krajach wysoko rozwiniętych udar mózgu to trzecia przyczyna śmierci. Wyżej są tylko choroby serca i nowotwory. Dowiedz się, po czym go rozpoznać i jak dbać o chorego.

PORAŻENIE SŁONECZNE - udar słoneczny
Porażenie słoneczne powstaje wskutek bezpośredniego napromieniania głowy i karku, co podrażnia opony mózgowe. Objawia się bólem głowy i zamroczeniem, a następnie utratą przytomności.
Słowniczek Słowniczek Tajemnicza para uzdrowicieli: aloes
i vilcacora ...

1Pozostałe chorobyUdar niedokrwienny - przyczny i objawyNierzadko słyszymy wiadomość, że ktoś z naszych bliskich "dostał udaru". Kojarzymy ten stan z paraliżem, niepełnosprawnością i długotrwałym...
więcej
0.00/ 0 ...

Wylew do mózgu (udar mózgu) - objawy i przyczyny
Wylew do mózgu (udar mózgu) - objawy i przyczyny
Marcin Pustkowski/lekarz rodzinny ...

Udar mózgu
Udar mózgu to zespół objawów klinicznych związany z przerwaniem dopływu krwi w naczyniu umiejscowionym w mózgowiu.Większość udarów wywołana zostaje niedokrwieniem powstałym w wyniku zakrzepu, bądź zatoru zamykającego dopływ krwi do mózgu.

Udar mózgu spowodowany miażdżycą tętnic szyjnych
Marek Ciecierski, Tomasz Romaniuk, Arkadiusz Jawień
Treść artykułu ...

udar słoneczny. Przykładać 3-4 liście na głowę i kark co 4 godziny z przerwą 2-3 godziny.
Rany zwykłe ...

Udar mózgu
Udar mózgu to zespół objawów klinicznych związanych z nagłym wystąpieniem zaburzenia czynności mózgu, w wyniku zaburzenia krążenia mózgowego i utrzymujący się ponad 24 godziny.

Udar mózgu
Liczby są szokujące, tylko w Europie i Stanach Zjednoczonych rocznie około 1,5 miliona osób dostaje udaru mózgu, a z tego około 1/3 umiera. Udar mózgu jest główną przyczyną długotrwałej niepełnosprawności i trzecią najczęstszą przyczyną śmierci po chorobach serca i nowotworach.

Zawał, udar - profilaktyka i leczenie
Zwiastuny zawału
6 godzin od zawału decydujących o życiu
ABC profilaktyki antyzawałowej
Zakrzepica - przyczyna zawału
Kto jest zagrożony zawałem?
Homocysteina zwiększa ryzyko zawału
Homocysteina uszkadza tętnice i przyśpiesza zawał lub udar ...

Udar mózgu: dłuższa i bardziej intensywna terapia daje lepsze rezultaty
Planuj zdrowe posiłki dla swojego dziecka
Łysa i piękna... Barbie?
Owoce i warzywa: dobre dla serca, niezależnie od tego czy są gotowane, surowe, zamrożone czy w konserwie.
Zobaczysz swoich krewnych w te święta?

Udar mózgu
OPIS: nagłe wystąpienie objawów ogniskowego uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego w wyniku niedokrwienia mózgu lub krwotoku śródmózgowego.
Uwarunkowania genetyczne: dziedziczenie poligeniczne z tendencją do skupiania się czynników ryzyka w danej rodzinie.

Udar niedokrwienny, jak nazwa wskazuje jest spowodowany niedokrwieniem danej okolicy mózgu. Przyczyną może być oderwanie skrzepliny z większej tętnicy i zablokowanie naczynia o mniejszej średnicy. Jednak częstszą przyczyną jest miażdżyca naczyń OUN.

Udar mózgu - nagłe wystąpienie mniej lub bardziej rozległych objawów ogniskowego uszkodzenia mózgu, z utratą lub bez utraty świadomości, spowodowane krwotokiem mózgowym, zakrzepem lub zatorem tętnic mózgowych.
Zobacz również: Baza nowotworów: guzy mózgu,
Układ zgodności tkankowej - patrz HLA układ ...

Udar mózgu
Udarem nazywa się; nagle wystę;pują;ce objawy uszkodzenia mózgu, najczę;ś;ciej w postaci niedowł;adu,...
Doc. dr hab. med. Andrzej Szczudlik, Dr med. Elżbieta Gryz, Lek. Paweł Szermer ...

Udar mózgu wywoływany jest niedokrwieniem lub wylewem krwi w obszarze mózgu lub przestrzeni między czaszkowej, a powrót do normalnego funkcjonowania jest niezwykle czasochłonny i trudny. więcej ...

Udar cieplny - letni zabójca
Tysiąc i jeden sposobów na komara
Wakacyjna apteczka - co powinno się w niej znaleźć?
Zobacz więcej na temat: ...

udar mózgu - wystąpienie udaru w czasie zawału serca związane jest z ok. 40% śmiertelnością. Predysponują do niego szczególnie wcześniej przebyty udar, a także podeszły wiek, migotanie przedsionków i nadciśnienie tętnicze.

Leki po zawale serca ...

Udar migrenowy - są to bardzo rzadkie przypadki, w których w czasie napadu migrenowego dochodzi do nieodwracalnego ogniskowego niedokrwienia mózgu (najczęściej okolica potyliczna) i trwałych następstw (przeważnie niedowidzenie połowicze).

* udar mózgu,
* choroby układu oddechowego takie jak przewlekłe zapalenie oskrzeli, rozedma płuc.
Choroby te prowadzą często do inwalidztwa i przedwczesnego wycofania się z życia zawodowego i towarzyskiego.

TAGI: udar mózgu niedokrwienie tętnica układ krążenia USG
Twój koszyk Przechowalnia
Suma: 0 zł ...

arytmia serca udar
badanie histopatologiczne grupy
badanie krwi wątrobowe
bóle kości nastolatka
choroba niedotlenienie serca
ciśnienie w uchu objawy
depresja a trądzik
dieta na kolkę nerkową
fazy badań
leczenia wykorzystujące ...

Leczenie Usg Leczenie Badanie to dostarcza informacji na temat budowy narządów
Leczenie Mózgu udar Leczenie zaburzeniami w w przepływie krwi, trwa ponad 24h. Udar
Leczenie Chłonny układ Leczenie naczynia, w których płynie limfa(chłonka), węzły chłonne ...

Grozi ona zawałem mięśnia sercowego w skutek całkowitego przerwania dostawy krwi go komórek tego narządu. Kiedy zaś miażdżyca toczy się w tętnicach domózgowych może spowodować udar niedokrwienny. Podobnie jest z innymi organami, takimi jak nerki, jelito czy oczy.

udar mózgu. Nagłe, całkowite lub częściowe zaburzenie czynności mózgu, które łączy się z utratą świadomości i ustaniem ruchów dowolnych. Zazwyczaj przyczyną jest krwotok bądź zakrzep w obrębie czaszki.

Bywa często, że ludzie nie zdają sobie sprawy, że ich ciśnienie jest wysokie, a nawet są nieszczególnie narażeni na zawał serca, udar mózgu, czy niewydolność krążenia. W większości przypadków jednak pojawiają się podstawowe dolegliwości związane z nadciśnieniem, tj.

Choroby genetyczne, wady wrodzone i zaburzenia rozwoju psychicznego to najbardziej powszechne przyczyny padaczki wśród ludzi młodych, podczas gdy nowotwory mózgu i udar mózgu występują częściej u osób starszych[15]. Napady mogą również wystąpić w wyniku innych problemów zdrowotnych[20].

Najczęstszymi chorobami z tej grupy są: zakrzepica żył kończyn dolnych, zator płucny, udar niedokrwienny mózgu i zawał mięśnia sercowego. Rzadziej zakrzepy i zatory występują w tętnicach kończyn dolnych lub górnych, w oku czy w naczyniach narządów wewnętrznych np. wątroby czy nerek.

Na terenie chińskiej medycyny nadmiarowi może odpowiadać udar mózgu, który może być konsekwencją nadciśnienia powstałego z powodu nadmiaru w fazie drzewa.
3) Ziemia dpowiada późnemu latu, jest to spokojna pora pełna równowagi, czas zbierania plonówi karmienia pełni życia, ...

Zmutowany gen pomoże na udar
Nikiforka z Senlis
Uczciwa kłótnia małżeńska
Oksytocyna na pamięć
Tożsamość, ciało i władza w kulturze instant
Na porażkę moralną ? zakupy
Pożytki ze szkody
Z żaby księżniczka
Tlen na autyzm
Zdrowie i choroba. Problemy teorii, diagnozy i praktyki ...

  3. nagły wylew krwi do mózgu
  4. udar mózgowy
  5. udar mózgu
  6. uszkodzenie mózgu spowodowane pęknięciem naczynia krwionośnego (wylew)
  7. uszkodzenie tkanki mózgowej spowodowane niedokrwieniem obszaru mózgu ...

Badania obrazowe mózgu Choroba Huntingtona (pląsawica Huntingtona) Podstawy neurologii Udar mózgu Udar niedokrwienny mózgu
Reumatologia
Bóle łokcia Gorączka reumatyczna Idiopatyczna hiperostoza kostna kręgosłupa Zapalenie mięśni (miositis) Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa ...

Zdarzenie zakrzepowo-zatorowe obejmowało udar mózgu, zator tętniczy, objawową zakrzepicę żył głębokich i zatorowość płucną, natomiast poważne krwawienie - krwawienie klinicznie jawne, krwawienie związane ze spadkiem stężenia Hb o
=2 g/dl, krwawienie wymagające przetoczenia ...

Migotanie przedsionków zwiększa ryzyko powstawania skrzeplin w sercu, które mogą przedostać się do tętnicy w mózgu, powodując udar mózgu.

choroby neurologiczne: choroba Parkinsona, choroba Huntingtona, uszkodzenie rdzenia kręgowego, urazy, guzy, udar mózgu, stwardnienie rozsiane,
choroby endokrynne: choroba Addisona, choroba Cushinga, choroby przytarczyc, choroby związane z zaburzeniami cyklu miesiączkowego, choroby tarczycy, ...

Mogą ją na przykład wywoływać choroby takie jak udar mózgu, guzy głowy czy szyi, neuropatie obwodowe, dystrofia mięśniowa, nowotwory oraz stany zapalne jamy ustnej czy gardła, zaburzenia czynnościowe, zapadanie przełyku, uchyłki przełyku, zapalenie przełyku, twardzina układowa oraz wiele innych.

Leczenie wodogłowia Parasomnie Pytania neurologiczne Udar niedokrwienny mózgu Zespoły objawowe w uszkodzeniu nerwów obwodowych
Onkologia
Gorączka neutropeniczna Mastocytoza Nowotwory nabłonkowe skóry Wpływ ujemny nowotworów złośliwych Zmiany przedrakowe żołądka ...

Anatomia układu nerwowego Udar niedokrwienny mózgu Napięciowy ból głowy
Onkologia
Guzy nabłonkowe spojówki Rozpoznanie siatkówczaka złośliwego Badania przesiewowe w profilaktyce raka jelita grubego ...

nowotwory złośliwe
obustronna zakrzepica żył powierzchniowych
rozległe złamania i urazy
udar mózgu
duże zabiegi chirurgiczne i ortopedyczne
zastoinowa niewydolność krążenia
stosowanie doustnych środków antykoncepcyjnych
otyłość
żylaki
ciąża ...

Potwierdzają to lekarze, którzy ostrzegają, że wysoka gorączka utrudnia pracę wielu narządów i może spowodować udar cieplny. U niektórych dzieci może również wywołać atak drgawek - w takiej sytuacji nie należy panikować, tylko podać lek przeciwgorączkowy, a następnie zrobić dziecku kąpiel.

Zagrożenia jakie niesie ze sobą późne rozpoznanie zespołu Conna:
* udar mózgu
* zawał serca
* zaburzenia rytmu serca ...

utrata przytomności, zaburzenia świadomości, drgawki, ostry ból w klatce piersiowej, nasilona duszność, uporczywe wymioty, ostre i nasilone reakcje uczuleniowe, rozległe oparzenia, udar cieplny, porażenie prądem, agresja spowodowana chorobą psychiczną ) lub w stanach nagłych, ...

Aspiryna zmniejsza krzepliwość krwi i jest stosowana u chorych z takimi chorobami serca lub układu krążenia, w których tworzą się zakrzepy (np. zawał serca lub udar mózgu).

Zwiększenie poziomu krzepliwości krwi, które spowodowane jest mutacją Leiden w genie czynnika V, wiąże się z podwyższonym ryzykiem chorób o etiologii zakrzepowo-zatorowej (zakrzepica żylna, tętnicza, zawał serca, udar mózgu).

Kiedy lekarz podejrzewa niedobór witaminy B12 lub kwasu foliowego; u niemowląt i dzieci z podejrzeniem homocysteinurii oraz w ramach oceny ryzyka rozwoju choroby niedokrwiennej serca oraz u osób, które przeszły zawał serca lub udar.
Jak się pobiera próbkę do badania? ...

Ich przedawkowanie może spowodować krwawienie a nawet udar mózgu lub krwotok, dlatego należy je stosować ostrożnie i ściśle według zaleceń lekarza. Do leków przeciwzakrzepowych należą np.: heparyna, acetynokumarol, warfaryna, aspiryna.

- zmiany w aparacie mięśniowo kostnym klatki piersiowej (uszkodzenie mięśni oddechowych, usztywnienie klatki piersiowej)
- zmiany w obwodowym i ośrodkowym układzie nerwowym (porażenie ośrodka oddechowego, zapalenie nerwów, udar)
- choroby klatki piersiowej (złamanie żeber) ...

Często obturacyjny bezdech senny jest "dostrzegany" dopiero wówczas, gdy wystąpią jego najczęściej bardzo poważne następstwa, takie jak np. udar, nadciśnienie, groŚne zaburzenia rytmu serca, choroba wieńcowa, a nawet zawał.

Jeden czy dwa pomiary nie jada absolutnej pewności choroby, nawet jeśli wyniki są bardzo złe i nieodpowiednie. Prócz okresowych badań ważna jest też sama profilaktyka, gdyż nieleczone i zignorowane nadciśnienie może mieć bardzo tragiczne powikłania, w tym zawał serca, udar mózgu, ...

Huntingtona, choroba Creutzfeldta-Jakoba, pląsawica Huntingtona, stwardnienie rozsiane, zapalenie opon mózgowych czy padaczka) niestety duża cześć z nich jest nadal nie uleczalna. Podłoże neurologiczne maja również niektóre nowotwory (wyściółczak, oponiak, glejak) oraz różne migreny, a także udar ...

wysiłku, łatwe męczenie się, duszność, bóle w klatce piersiowej, zawroty głowy, omdlenia i utraty przytomności, bóle nóg podczas chodzenia, chłodne i blade dłonie oraz stopy. W konsekwencji miażdżyca prowadzi do takich następstw jak zawał mięśnia sercowego, nadciśnienie tętnicze, impotencja, udar ...

in. infekcje ośrodkowego układu nerwowego, ostre rozsiane zapalenie mózgu i rdzenia, zapalenie naczyń mózgowych, udar mózgu, guzy mózgu, chłoniaki, naczyniaki jamiste, pierwotny zespół antyfosfolipidowy czy toczeń układowy trzewny.

Zobacz także: Zobacz także: Udar mózgu, Palenie, Ból, Zawał, Cukrzyca

◄ Uczulenie na jad owadów   Udar cieplny ►
 
RSS Mobile